Fondovi


Dokumenti


Mjesečno izvješće fonda


Financijsko izvješće fondaIzračun prinosa
InterCapital Bond - klasa A

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa u budućnosti. Izračun uključuje odbitak ulazne naknade od uplaćenog iznosa, ukoliko je Prospektom fonda predvišena

InterCapital Bond - klasa A (ICAM-U-CAON)
Obveznički investicijski fondovi

221.6645 EUR
vrijednost udjela na 20.07.2017


Investicijski cilj Fonda

Cilj fonda je ostvariti dugoročan rast vrijednosti udjela te najbolji omjer prinosa i volatilnosti cijene udjela u klasi obvezničkih fondova.

Profil udjelničara

S obzirom na cilj Fonda i strategiju ulaganja, Fond je namijenjen ulagačima koji žele povećati prinos od ulaganja dijela svoje imovine u odnosu na druge mogućnosti ulaganja prisutne na tržištu, poput novčanih fondova ili oročenih depozita banaka.

Tipičan ulagač u fond je pravna ili fizička osoba koja dio svojih novčanih sredstava ulaže na tržištu kapitala na srednji ili duži vremenski period (minimalno dvije godine), pritom očekujući povrat na razini prinosa koji ostvaruju instrumenti s fiksnim prinosom te u skladu s tim tolerira srednju/nižu razinu rizika.

Kupnja/Prodaja

Zahtjev za izdavanje udjela u Fondu potrebno je popuniti te isti dostaviti Društvu poštom, e-mailom (skeniran potpisani zahtjev) ili putem faksa na broj +385 1 4825 869. Istovremeno uplatite željeni iznos na žiro račun Fonda navedenog u zahtjevu. Kao Poziv na broj potrebno je upisati Vaš OIB. Ulaganje će biti priznato s danom kada je zaprimljena uplata te će Vam Potvrda o stjecanju udjela biti dostavljena mailom, faksom ili poštom na Vašu adresu.

Minimalna početna vrijednost uloga je 50.000 kuna. Minimalna uplata u Fond prilikom ulaganja putem trajnog naloga u razdoblju ne kraćem od 12 mjeseci je 300 (tristo) kuna.

Depozitna banka

Addiko Bank d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 6.

Temeljni kapital: 4.992.972.000,00 kuna

Za obavljanje poslova depozitara, Addiko Bank d.d. je odobrenje Hrvatske narodne banke, br. 1671/2009, dobila 16. prosinca 2009 godine i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Klasa: UP/I-451-04/09-03/3, Ur. broj: 326-111/09-7, 9. srpnja 2009. godine.

Delegirani poslovi depozitne banke po članku 217. Zakona

Skrb nad inozemnim vrijednosnim papirima:

· Euroclear Bank S.A./N.V., Boulevard du Roi Albert II, B-1210 Bruxellesssels, Belgiqueum

· The Bank of New York Mellon SA/NV, Brussels, Montoyerstraat 46 Rue Montoyer, Brussels, Belgium

· UniCredit Bank Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, Slovenija

· UniCredit Bank Mostar d.d., Kardinala Stepinca bb, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina

· Komercijalna banka a.d. Beograd, Svetog Save 14, Beograd, Srbija

· Hipotekarna banka a.d. Podgorica, Josipa Broza Tita 67, Podgorica, Crna Gora

· NLB banka a.d. Skopje, Vodnjanska 1, Skopje, Makedonija 

-0,03%
1 DAN

0,26%
1 MJESEC

1,41%
3 MJESECA

2,33%
6 MJESECI

2,72%
2017 GODINA


6,45%
PGP

6,30%
2016 GODINA

5,32%
1 GODINA

11,38%
2 GODINE

121,66%
OD OSNUTKA

Izloženost

RHMF-O-19BA

Ministarstvo financija RH

RHMF-T-745X

Ministarstvo financija RH

RHMF-O-203E

Ministarstvo financija RH

RHMF-O-282A

Ministarstvo financija RH

CROATIA 2022

Ministarstvo financija RH

RHMF-O-257A

Ministarstvo financija RH

RHMF-O-26CA

Ministarstvo financija RH

RHMF-O-227E

Ministarstvo financija RH

RHMF-O-217A

Ministarstvo financija RH

RHMF-O-222A

Ministarstvo financija RH

Država

Novac i kratkoročna potraživanja

Ostalo

Financije

EUR

HRK

CZK

RON

USD

Hrvatska

SAD

Njemačka

Obveznice

Novac i kratkoročna potraživanja

Trezorski zapisi

Kako kupiti i prodati udjel u fondu?

O InterCapital Asset Managementu


  • InterCapital Asset Management je društvo za upravljanje investicijskim fondovima osnovano 2004. godine unutar InterCapital grupa koja je jedna od vodećih financijskih institucija u Jugoistočnoj Europi. U sklopu InterCapital grupe djeluje i investicijsko društvo (Interkapital vrijednosni papiri d.o.o.) kao i društvo za posredovanje u osiguranju u reosiguranju (Interkapital Rizik d.o.o.). Članice grupe imaju značajnu poslovnu aktivnost u Sloveniji, Srbiji, i Bosni i Hercegovini.

InterCapital Asset Management dobitnik je nagrade Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima za najbolje društvo za upravljanje investicijskim fondovima, a nagradu Udruženja dobio je i za fondove kojima upravlja: Capital One proglašen je najboljim obveznički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom tri godine za redom, a Money One dobitnik je nagrade za najbolji kunski novčani otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.

InterCapital Asset Management pionir je na hrvatskom fondovskom tržištu u alternativnim (non UCITS) investicijskim fondovima, kao i individualiziranim uslugama kreiranja i vođenja investicijskih portfelja i investicijskog savjetovanja (discretionary i non-discretionary asset management).© InterCapital