InterCapital Income Plus - klasa B (ICAM-U-MOPL)
Posebni investicijski fondovi

103.1699 EUR
vrijednost udjela na 20.07.2017


Investicijski cilj Fonda

Investicijski cilj pod-fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv s prinosom na obvezničke fondove uz potencijal ostvarivanja viših prinosa ulaganjem dijela portfelja na dioničko tržište.

Profil udjelničara

S obzirom na cilj i strategiju ulaganja, pod-fond je namijenjen ulagateljima koji žele povećati prinos od ulaganja dijela svoje imovine u odnosu na druge mogućnosti ulaganja prisutne na tržištu poput novčanih fondova ili oročenih depozita banaka.

Tipičan ulagatelj u pod-fond je pravna ili fizička osoba koja dio svojih novčanih sredstava ulaže na tržištu kapitala na srednji ili duži vremenski period (minimalno dvije godine), pritom očekujući povrat na razini prinosa koji ostvaruju fondovi koji kombinirano ulažu u instrumente s fiksnim prinosom i instrumente koji sudjeluju na dioničkom tržištu, te u skladu s tim tolerira nižu razinu rizika.

Kupnja/Prodaja

Zahtjev za izdavanje udjela u Fondu potrebno je popuniti te isti dostaviti Društvu poštom, e-mailom (skeniran potpisani zahtjev) ili putem faksa na broj +385 1 4825 869. Istovremeno uplatite željeni iznos na žiro račun Fonda navedenog u zahtjevu. Kao Poziv na broj potrebno je upisati Vaš OIB. Ulaganje će biti priznato s danom kada je zaprimljena uplata te će Vam Potvrda o stjecanju udjela biti dostavljena mailom, faksom ili poštom na Vašu adresu.

Minimalna početna vrijednost uloga je 2.000 (dvije tisuće) kuna. Minimalna uplata u pod-fond prilikom ulaganja putem trajnog naloga u razdoblju ne kraćem od 12 mjeseci je 200 (dvijestotine) kuna.

Depozitna banka

Addiko Bank d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 6.

Temeljni kapital: 4.992.972.000,00 kuna

Za obavljanje poslova depozitara, Addiko Bank d.d. je odobrenje Hrvatske narodne banke, br. 1671/2009, dobila 16. prosinca 2009 godine i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Klasa: UP/I-451-04/09-03/3, Ur. broj: 326-111/09-7, 9. srpnja 2009. godine.

Delegirani poslovi depozitne banke po članku 217. Zakona

Skrb nad inozemnim vrijednosnim papirima:

· Euroclear Bank S.A./N.V., Boulevard du Roi Albert II, B-1210 Bruxellesssels, Belgiqueum

· The Bank of New York Mellon SA/NV, Brussels, Montoyerstraat 46 Rue Montoyer, Brussels, Belgium

· UniCredit Bank Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, Slovenija

· UniCredit Bank Mostar d.d., Kardinala Stepinca bb, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina

· Komercijalna banka a.d. Beograd, Svetog Save 14, Beograd, Srbija

· Hipotekarna banka a.d. Podgorica, Josipa Broza Tita 67, Podgorica, Crna Gora

· NLB Tutunska banka a.d. Skopje, Vodnjanska 1, Skopje, Makedonija

-0,07%
1 DAN

-0,02%
1 MJESEC

1,24%
3 MJESECA

2,14%
6 MJESECI

0,00%
2017 GODINA


0,00%
PGP

0,00%
2016 GODINA

0,00%
1 GODINA

0,00%
2 GODINE

3,17%
OD OSNUTKA

Izloženost

RHMF-T-745X

Ministarstvo financija RH

CROATIA 2022

Ministarstvo financija RH

RHMF-O-227E

Ministarstvo financija RH

RHMF-O-217A

Ministarstvo financija RH

CROATIA 2019 USD

Ministarstvo financija RH

RHMF-O-282A

Ministarstvo financija RH

RHMF-O-19BA

Ministarstvo financija RH

RHMF-O-257A

Ministarstvo financija RH

CROATIA 03/11/25

Ministarstvo financija RH

RHMF-O-26CA

Ministarstvo financija RH

Država

Ostalo

Novac i kratkoročna potraživanja

EUR

HRK

USD

Hrvatska

Njemačka

SAD

Slovenija

Slovenija

Obveznice

Trezorski zapisi

Novac i kratkoročna potraživanja

Index

Dionice

Udjeli u fondovima

Kako kupiti i prodati udjel u fondu?

O InterCapital Asset Managementu


  • InterCapital Asset Management je društvo za upravljanje investicijskim fondovima osnovano 2004. godine unutar InterCapital grupa koja je jedna od vodećih financijskih institucija u Jugoistočnoj Europi. U sklopu InterCapital grupe djeluje i investicijsko društvo (Interkapital vrijednosni papiri d.o.o.) kao i društvo za posredovanje u osiguranju u reosiguranju (Interkapital Rizik d.o.o.). Članice grupe imaju značajnu poslovnu aktivnost u Sloveniji, Srbiji, i Bosni i Hercegovini.

InterCapital Asset Management dobitnik je nagrade Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima za najbolje društvo za upravljanje investicijskim fondovima, a nagradu Udruženja dobio je i za fondove kojima upravlja: Capital One proglašen je najboljim obveznički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom tri godine za redom, a Money One dobitnik je nagrade za najbolji kunski novčani otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.

InterCapital Asset Management pionir je na hrvatskom fondovskom tržištu u alternativnim (non UCITS) investicijskim fondovima, kao i individualiziranim uslugama kreiranja i vođenja investicijskih portfelja i investicijskog savjetovanja (discretionary i non-discretionary asset management).© InterCapital