Fondovi


Dokumenti


Mjesečno izvješće fonda


Financijsko izvješće fondaIzračun prinosa
InterCapital Money

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa u budućnosti. Izračun uključuje odbitak ulazne naknade od uplaćenog iznosa, ukoliko je Prospektom fonda predvišena

InterCapital Money (ICAM-U-MONE)
Novčani investicijski fondovi

130.5046 HRK
vrijednost udjela na 20.07.2017


Investicijski cilj Fonda

Cilj Fonda je očuvanje vrijednosti uloga, što veći prinos uz najniži mogući stupanj rizika, te unovčenje udjela u kratkom vremenskom roku.

Imovina fonda će se ulagati najvećim dijelom u kratkoročne vrijednosne papire, depozite i instrumente tržišta novca

Profil udjelničara

Ulagatelji u Fond mogu biti svi institucionalni i individualni investitori kojima je to dopušteno odredbama Zakona i drugim mjerodavnim propisima. Ograničenje je samo minimalna početna vrijednost uloga.

Fond je prvenstveno namijenjen ulagateljima koji uz minimalan rizik žele ostvariti prinos viši od ulaganja u depozite po viđenju na razdoblje kraće od jedne godine, pritom sudjelujući primarno na tržištu novca i kapitala u Republici Hrvatskoj.

Kupnja/Prodaja

Zahtjev za izdavanje udjela u Fondu potrebno je popuniti te isti dostaviti Društvu poštom, e-mailom (skeniran potpisani zahtjev) ili putem faksa na broj +385 1 4825 869. Istovremeno uplatite željeni iznos na žiro račun Fonda navedenog u zahtjevu. Kao Poziv na broj potrebno je upisati Vaš OIB. Ulaganje će biti priznato s danom kada je zaprimljena uplata te će Vam Potvrda o stjecanju udjela biti dostavljena mailom, faksom ili poštom na Vašu adresu.

Minimalna početna vrijednost uloga je 3.000 (tri tisuće) kuna. Minimalna uplata u Fond prilikom ulaganja putem trajnog naloga u razdoblju ne kraćem od 12 mjeseci je 300 (tristo) kuna.

Depozitna banka

Addiko Bank d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 6.

Temeljni kapital: 4.992.972.000,00 kuna

Za obavljanje poslova depozitara, Addiko Bank d.d. je odobrenje Hrvatske narodne banke, br. 1671/2009, dobila 16. prosinca 2009 godine i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Klasa: UP/I-451-04/09-03/3, Ur. broj: 326-111/09-7, 9. srpnja 2009. godine.

Delegirani poslovi depozitne banke po članku 217. Zakona

Skrb nad inozemnim vrijednosnim papirima:

· Euroclear Bank S.A./N.V., Boulevard du Roi Albert II, B-1210 Bruxellesssels, Belgiqueum

· The Bank of New York Mellon SA/NV, Brussels, Montoyerstraat 46 Rue Montoyer, Brussels, Belgium

· UniCredit Bank Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, Slovenija

· UniCredit Bank Mostar d.d., Kardinala Stepinca bb, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina

· Komercijalna banka a.d. Beograd, Svetog Save 14, Beograd, Srbija

· Hipotekarna banka a.d. Podgorica, Josipa Broza Tita 67, Podgorica, Crna Gora

· NLB banka a.d. Skopje, Vodnjanska 1, Skopje, Makedonija 

0,00%
1 DAN

0,01%
1 MJESEC

0,05%
3 MJESECA

0,16%
6 MJESECI

0,21%
2017 GODINA


2,78%
PGP

0,74%
2016 GODINA

0,62%
1 GODINA

1,39%
2 GODINE

30,50%
OD OSNUTKA

Izloženost

RHMF-O-17BA

Ministarstvo financija RH

RHMF-O-187A

Ministarstvo financija RH

RHMF-T-817B

Ministarstvo financija RH

RHMF-T-809B

Ministarstvo financija RH

RHMF-T-801B

Ministarstvo financija RH

RHMF-T-821B

Ministarstvo financija RH

RHMF-T-804B

Ministarstvo financija RH

RHMF-T-810B

Ministarstvo financija RH

RHMF-T-743B

Ministarstvo financija RH

Država

Novac i kratkoročna potraživanja

HRK

EUR

USD

Hrvatska

Obveznice

Trezorski zapisi

Novac i kratkoročna potraživanja

Kako kupiti i prodati udjel u fondu?

O InterCapital Asset Managementu


  • InterCapital Asset Management je društvo za upravljanje investicijskim fondovima osnovano 2004. godine unutar InterCapital grupa koja je jedna od vodećih financijskih institucija u Jugoistočnoj Europi. U sklopu InterCapital grupe djeluje i investicijsko društvo (Interkapital vrijednosni papiri d.o.o.) kao i društvo za posredovanje u osiguranju u reosiguranju (Interkapital Rizik d.o.o.). Članice grupe imaju značajnu poslovnu aktivnost u Sloveniji, Srbiji, i Bosni i Hercegovini.

InterCapital Asset Management dobitnik je nagrade Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima za najbolje društvo za upravljanje investicijskim fondovima, a nagradu Udruženja dobio je i za fondove kojima upravlja: Capital One proglašen je najboljim obveznički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom tri godine za redom, a Money One dobitnik je nagrade za najbolji kunski novčani otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.

InterCapital Asset Management pionir je na hrvatskom fondovskom tržištu u alternativnim (non UCITS) investicijskim fondovima, kao i individualiziranim uslugama kreiranja i vođenja investicijskih portfelja i investicijskog savjetovanja (discretionary i non-discretionary asset management).© InterCapital