Fondovi


Dokumenti


Mjesečno izvješće fonda


Financijsko izvješće fondaIzračun prinosa
InterCapital SEE Equity - klasa A

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa u budućnosti. Izračun uključuje odbitak ulazne naknade od uplaćenog iznosa, ukoliko je Prospektom fonda predvišena

InterCapital SEE Equity - klasa A (ICAM-U-CATW)
Dionički investicijski fondovi

118.5443 EUR
vrijednost udjela na 20.07.2017


InterCapital SEE Equity je dionički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom koji sredstva najvećim dijelom ulaže u vlasničke vrijednosne papire (domaće i strane dionice), dok je manji dio plasiran u dužničke instrumente te instrumente tržišta novca.

Investicijski cilj Fonda

Cilj fonda je stručno plasirati prikupljena novčana sredstva, osiguravajući pritom neophodnu likvidnost Fonda, uz što veću profitabilnost ulaganja i uz preuzimanje primjerenog rizika.

Profil udjelničara

Fond je namijenjen ulagačima koji žele povećati prinos od ulaganja dijela svoje imovine u odnosu na druge mogućnosti ulaganja prisutne na tržištu, poput obvezničkih ili mješovitih fondova.

Ulaganjem u Fond ulagači sukladno svom udjelu sudjeluju u diverzificiranom portfelju pretežno vlasničkih vrijednosnih papira te instrumenata s fiksnim prinosom i ostalih financijskih instrumenta – na taj način mogu disperzirati rizik u odnosu na samostalno ulaganje na tržištu

S obzirom na strategiju ulaganja, preporučeno ulaganje u Fond je od tri godine na više.

Kupnja/Prodaja

Zahtjev za izdavanje udjela u Fondu potrebno je popuniti te isti dostaviti Društvu poštom, e-mailom (skeniran potpisani zahtjev) ili putem faksa na broj +385 1 4825 869. Istovremeno uplatite željeni iznos na žiro račun Fonda navedenog u zahtjevu. Kao Poziv na broj potrebno je upisati Vaš OIB. Ulaganje će biti priznato s danom kada je zaprimljena uplata te će Vam Potvrda o stjecanju udjela biti dostavljena mailom, faksom ili poštom na Vašu adresu.

Minimalna početna vrijednost uloga je 50.000 kuna. Minimalna uplata u Fond prilikom ulaganja putem trajnog naloga u razdoblju ne kraćem od 12 mjeseci je 100 (sto) kuna.

Depozitna banka

Addiko Bank d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 6.

Temeljni kapital: 4.992.972.000,00 kuna

Za obavljanje poslova depozitara, Addiko Bank d.d. je odobrenje Hrvatske narodne banke, br. 1671/2009, dobila 16. prosinca 2009 godine i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Klasa: UP/I-451-04/09-03/3, Ur. broj: 326-111/09-7, 9. srpnja 2009. godine.

Delegirani poslovi depozitne banke po članku 217. Zakona

Skrb nad inozemnim vrijednosnim papirima:

· Euroclear Bank S.A./N.V., Boulevard du Roi Albert II, B-1210 Bruxellesssels, Belgiqueum

· The Bank of New York Mellon SA/NV, Brussels, Montoyerstraat 46 Rue Montoyer, Brussels, Belgium

· UniCredit Bank Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, Slovenija

· UniCredit Bank Mostar d.d., Kardinala Stepinca bb, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina

· Komercijalna banka a.d. Beograd, Svetog Save 14, Beograd, Srbija

· Hipotekarna banka a.d. Podgorica, Josipa Broza Tita 67, Podgorica, Crna Gora

· NLB banka a.d. Skopje, Vodnjanska 1, Skopje, Makedonija 

0,14%
1 DAN

1,86%
1 MJESEC

4,74%
3 MJESECA

8,62%
6 MJESECI

12,59%
2017 GODINA


1,67%
PGP

14,38%
2016 GODINA

24,12%
1 GODINA

30,80%
2 GODINE

18,54%
OD OSNUTKA

Izloženost

ARNT-R-A

Arenaturist d.d.

KRKG SV

Krka Novo Mesto d.d.

RIVP-R-A

Valmar Riviera d.d.

PETG SV

Petrol d.d.

BRD RO

BRD Bank

TLV RO

Banca Transilvania

AGR AV

Agrana AG

LKPG SV

Luka Koper

SNG RO

Romgaz

PODR-R-A

Podravka d.d.

HOTELI, RESTORANI I SLOBODNO VRIJEME

Novac i kratkoročna potraživanja

Energija

BANKE

TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE

RAZNOLIKE FINANCIJE

Ostalo

FARMACIJA I BIOTEHNOLOGIJA

HRANA, PIĆA I DUHAN

PROMET

OSIGURANJE

KOMUNALIJE

EUR

HRK

RON

USD

RSD

Hrvatska

Rumunjska

Slovenija

Austrija

Njemačka

Dionice

Novac i kratkoročna potraživanja

Obveznice

Kako kupiti i prodati udjel u fondu?

O InterCapital Asset Managementu


  • InterCapital Asset Management je društvo za upravljanje investicijskim fondovima osnovano 2004. godine unutar InterCapital grupa koja je jedna od vodećih financijskih institucija u Jugoistočnoj Europi. U sklopu InterCapital grupe djeluje i investicijsko društvo (Interkapital vrijednosni papiri d.o.o.) kao i društvo za posredovanje u osiguranju u reosiguranju (Interkapital Rizik d.o.o.). Članice grupe imaju značajnu poslovnu aktivnost u Sloveniji, Srbiji, i Bosni i Hercegovini.

InterCapital Asset Management dobitnik je nagrade Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima za najbolje društvo za upravljanje investicijskim fondovima, a nagradu Udruženja dobio je i za fondove kojima upravlja: Capital One proglašen je najboljim obveznički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom tri godine za redom, a Money One dobitnik je nagrade za najbolji kunski novčani otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.

InterCapital Asset Management pionir je na hrvatskom fondovskom tržištu u alternativnim (non UCITS) investicijskim fondovima, kao i individualiziranim uslugama kreiranja i vođenja investicijskih portfelja i investicijskog savjetovanja (discretionary i non-discretionary asset management).© InterCapital