InterCapital SEE Equity - klasa C (ICAM-U-CATW)
Dionički investicijski fondovi

118.7685 EUR
vrijednost udjela na 20.07.2017


InterCapital SEE Equity je dionički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom koji sredstva najvećim dijelom ulaže u vlasničke vrijednosne papire (domaće i strane dionice), dok je manji dio plasiran u dužničke instrumente te instrumente tržišta novca.

Investicijski cilj Fonda

Cilj fonda je stručno plasirati prikupljena novčana sredstva, osiguravajući pritom neophodnu likvidnost Fonda, uz što veću profitabilnost ulaganja i uz preuzimanje primjerenog rizika.

Profil udjelničara

Fond je namijenjen ulagačima koji žele povećati prinos od ulaganja dijela svoje imovine u odnosu na druge mogućnosti ulaganja prisutne na tržištu, poput obvezničkih ili mješovitih fondova.

Ulaganjem u Fond ulagači sukladno svom udjelu sudjeluju u diverzificiranom portfelju pretežno vlasničkih vrijednosnih papira te instrumenata s fiksnim prinosom i ostalih financijskih instrumenta – na taj način mogu disperzirati rizik u odnosu na samostalno ulaganje na tržištu

S obzirom na strategiju ulaganja, preporučeno ulaganje u Fond je od tri godine na više.

Kupnja/Prodaja

Zahtjev za izdavanje udjela u Fondu potrebno je popuniti te isti dostaviti Društvu poštom, e-mailom (skeniran potpisani zahtjev) ili putem faksa na broj +385 1 4825 869. Istovremeno uplatite željeni iznos na žiro račun Fonda navedenog u zahtjevu. Kao Poziv na broj potrebno je upisati Vaš OIB. Ulaganje će biti priznato s danom kada je zaprimljena uplata te će Vam Potvrda o stjecanju udjela biti dostavljena mailom, faksom ili poštom na Vašu adresu.

Minimalna početna vrijednost uloga je 150.000 kuna. Minimalna uplata u Fond prilikom ulaganja putem trajnog naloga u razdoblju ne kraćem od 12 mjeseci je 100 (sto) kuna.

Depozitna banka

Addiko Bank d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 6.

Temeljni kapital: 4.992.972.000,00 kuna

Za obavljanje poslova depozitara, Addiko Bank d.d. je odobrenje Hrvatske narodne banke, br. 1671/2009, dobila 16. prosinca 2009 godine i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Klasa: UP/I-451-04/09-03/3, Ur. broj: 326-111/09-7, 9. srpnja 2009. godine.

Delegirani poslovi depozitne banke po članku 217. Zakona

Skrb nad inozemnim vrijednosnim papirima:

· Euroclear Bank S.A./N.V., Boulevard du Roi Albert II, B-1210 Bruxellesssels, Belgiqueum

· The Bank of New York Mellon SA/NV, Brussels, Montoyerstraat 46 Rue Montoyer, Brussels, Belgium

· UniCredit Bank Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, Slovenija

· UniCredit Bank Mostar d.d., Kardinala Stepinca bb, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina

· Komercijalna banka a.d. Beograd, Svetog Save 14, Beograd, Srbija

· Hipotekarna banka a.d. Podgorica, Josipa Broza Tita 67, Podgorica, Crna Gora

· NLB banka a.d. Skopje, Vodnjanska 1, Skopje, Makedonija 

0,14%
1 DAN

1,90%
1 MJESEC

4,87%
3 MJESECA

8,89%
6 MJESECI

12,90%
2017 GODINA


0,00%
PGP

0,00%
2016 GODINA

0,00%
1 GODINA

0,00%
2 GODINE

18,77%
OD OSNUTKA

Izloženost

ARNT-R-A

Arenaturist d.d.

KRKG SV

Krka Novo Mesto d.d.

RIVP-R-A

Valmar Riviera d.d.

PETG SV

Petrol d.d.

BRD RO

BRD Bank

TLV RO

Banca Transilvania

AGR AV

Agrana AG

LKPG SV

Luka Koper

SNG RO

Romgaz

POSR SV

Sava RE

HOTELI, RESTORANI I SLOBODNO VRIJEME

Novac i kratkoročna potraživanja

Energija

BANKE

Telekomunikacije

RAZNOLIKE FINANCIJE

Ostalo

FARMACIJA I BIOTEHNOLOGIJA

HRANA, PIĆA I DUHAN

PROMET

OSIGURANJE

KOMUNALIJE

EUR

HRK

RON

USD

RSD

Hrvatska

Rumunjska

Slovenija

Austrija

Njemačka

Dionice

Novac i kratkoročna potraživanja

Obveznice

Kako kupiti i prodati udjel u fondu?

O InterCapital Asset Managementu


  • InterCapital Asset Management je društvo za upravljanje investicijskim fondovima osnovano 2004. godine unutar InterCapital grupa koja je jedna od vodećih financijskih institucija u Jugoistočnoj Europi. U sklopu InterCapital grupe djeluje i investicijsko društvo (Interkapital vrijednosni papiri d.o.o.) kao i društvo za posredovanje u osiguranju u reosiguranju (Interkapital Rizik d.o.o.). Članice grupe imaju značajnu poslovnu aktivnost u Sloveniji, Srbiji, i Bosni i Hercegovini.

InterCapital Asset Management dobitnik je nagrade Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima za najbolje društvo za upravljanje investicijskim fondovima, a nagradu Udruženja dobio je i za fondove kojima upravlja: Capital One proglašen je najboljim obveznički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom tri godine za redom, a Money One dobitnik je nagrade za najbolji kunski novčani otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.

InterCapital Asset Management pionir je na hrvatskom fondovskom tržištu u alternativnim (non UCITS) investicijskim fondovima, kao i individualiziranim uslugama kreiranja i vođenja investicijskih portfelja i investicijskog savjetovanja (discretionary i non-discretionary asset management).© InterCapital