Obavijest o bitnim i nebitnim promjenama i ažuriranju Prospekta Krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (UCITS) INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT

24. listopada 2016.

 

Sukladno Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/2016, dalje: Zakon) INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. Vas ovim putem obavještava o bitnim i nebitnim promjenama Prospekta Krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (UCITS) INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT (dalje: Prospekt) vezano za pod-fond InterCapital Money Plus („Fond“). Bitne promjene Fonda odobrene su Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od dana 21. listopada 2016.


24. listopada 2016.

 

Sukladno Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/2016, dalje: Zakon) INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. Vas ovim putem obavještava o bitnim i nebitnim promjenama Prospekta Krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (UCITS) INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT (dalje: Prospekt) vezano za pod-fond InterCapital Money Plus („Fond“). Bitne promjene Fonda odobrene su Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od dana 21. listopada 2016. kako slijedi:

Naziv

Mijenja se naziv Fonda u InterCapital Income Plus.

 

Ulagatelji u Fond

Fond je namijenjen ulagateljima pravnoj ili fizičkoj osobi koja dio svojih novčanih sredstava ulaže na tržištu kapitala na srednji ili duži vremenski period (minimalno dvije godine), pritom očekujući povrat na razini prinosa koji ostvaruju fondovi koji kombinirano ulažu u financijske instrumente s fiksnim prinosom i financijske instrumente koji sudjeluju na njemačkom i američkom dioničkom tržištu. 

 

Investicijska strategija

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa usporedivim s prinosom na obvezničke fondove uz potencijal ostvarivanja viših prinosa ulaganjem dijela portfelja na njemačko i američko dioničko tržište uz dodatno podjelu portfelja pod-fonda na dva dijela, pri čemu će veći dio portfelja biti orijentiran na ulaganje u financijske instrumente s fiksnim prinosom, dužničke vrijednosne papire, instrumente tržišta novca, depozite i ostale kamatonosne instrumente koje su izdale pravne osobe, vlade ili drugi subjekti, dok će se manji dio portfelja, ulagati i u financijske instrumente kojima se izlaže dioničkom tržištu Republike Austrije te regije, odnosno instrumente koji prate kretanje regionalnih indeksa, investicijske fondove koji su izloženi navedenim tržištima, te pojedinačne vlasničke vrijednosne papire na navedenim tržištima.

 

Fondu se dodatno dozvoljava ulaganje u valute i instrumente vezane uz tečaj valuta, druge investicijske fondove, financijske izvedenice te ostalu imovinu predviđenu Zakonom i Prospektom u skladu s propisanim ograničenjima.

 

Dozvoljena ulaganja i ograničenja

Usklađuju se dozvoljena ulaganja i ograničenja sa definiranom investicijskom strategijom:

·         Uklanjanja se modificirana duracija pod-fonda

·         Povećava se ulaganje u investicijske fondove iz 252. stavka 1. točke 3. Zakona na maksimalno 30% neto imovine pod-fonda

·         Ograničava se ulaganje Fonda

- u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iz regije (Republike Hrvatske, Republike Srbije, Republike Slovenije, Makedonije, Rumunjske i Republike Bugarske), te Republike Austrije do 10% neto imovine pod-fonda,

- u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iz SR Njemačke do 10% neto imovine Fonda,

- u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iz Sjedinjenih američkih država do 10% neto imovine Fonda.

 

Fond će ulagati dodatno u financijske izvedenice kojima se trguje na uređenom tržištu u smislu zakona koji uređuje tržište kapitala u Republici Hrvatskoj, državi članici ili trećoj državi, ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenog tržišta (neuvrštene OTC izvedenice).

            .

Klase udjela

Uvode se klase udjela:

·         klasa A namijenjena je prodaji putem Društva za iznose iznad 50.000 kuna te

·         klasa B namijenjena prvenstveno za prodaju putem prodajnih agenata

 

Rizici

Fond se karakterizira niskim profilom rizičnosti primjenom utjecaja izvršenih promjena strategije i strukture ulaganja Fonda.

 

Naknade

Ulazna naknada jednaka je za obje klase udjela i iznosi 1%

 

Izlazna naknada iznosi 1% od vrijednosti udjela na dan podnošenja zahtjeva za otkup udjela za ulaganje do dvije godine, dok se ista neće naplaćivati za klasu B niti za ulaganje dulje od dvije godine za klasu A.

Naknada za upravljanje iznosi 1,35% za klasu A i 1,85% za klasu B.

 

Ostalo

Ažuriranja i usklađenja:

U skladu sa nazivljem i nove numeracije članka u Zakonu zamjenjuje se termin izvedeni financijski instrumenti sa terminom financijske izvedenice ( u odgovarajućem padežu i oznaka članka 250.b u 256.

 

Navedene bitne promjene Prospekta stupile su na snagu danom odobrenja Agencije. Novi Prospekt objavljen je na internet stranici i možete ga pogledati ovdje.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama ili u slučaju eventualnih nejasnoća slobodno nas kontaktirajte putem kontakata dostupnim na našim internet stranicama.

 

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o.

Ostale vijesti


Kako kupiti i prodati udjel u fondu?

O InterCapital Asset Managementu


  • InterCapital Asset Management je društvo za upravljanje investicijskim fondovima osnovano 2004. godine unutar InterCapital grupa koja je jedna od vodećih financijskih institucija u Jugoistočnoj Europi. U sklopu InterCapital grupe djeluje i investicijsko društvo (Interkapital vrijednosni papiri d.o.o.) kao i društvo za posredovanje u osiguranju u reosiguranju (Interkapital Rizik d.o.o.). Članice grupe imaju značajnu poslovnu aktivnost u Sloveniji, Srbiji, i Bosni i Hercegovini.

InterCapital Asset Management dobitnik je nagrade Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima za najbolje društvo za upravljanje investicijskim fondovima, a nagradu Udruženja dobio je i za fondove kojima upravlja: Capital One proglašen je najboljim obveznički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom tri godine za redom, a Money One dobitnik je nagrade za najbolji kunski novčani otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.

InterCapital Asset Management pionir je na hrvatskom fondovskom tržištu u alternativnim (non UCITS) investicijskim fondovima, kao i individualiziranim uslugama kreiranja i vođenja investicijskih portfelja i investicijskog savjetovanja (discretionary i non-discretionary asset management).© InterCapital