Obavijest o bitnim promjenama i ažuriranju Prospekta Krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (UCITS) INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT

3. kolovoza 2016.

Sukladno Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/2016, dalje: Zakon) INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. Vas ovim putem obavještava o bitnim promjenama Prospekta Krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (UCITS) INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT (dalje: Prospekt) te objavi ažuriranog Prospekta u nebitnim dijelovima.  


Bitna promjena - InterCapital SEE Equity (ranije Capital Two)

Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od dana 29. srpnja 2016. odobrena je bitna promjena Prospekta kojom promjenom se ulaganje pod-fonda InterCapital SEE Equity u investicijske fondove ograničava na maksimalno do 10% neto imovine pod-fonda.

Bitna promjena Prospekta stupa na snagu 12. rujna 2016., u kojem roku sukladno članku 193. stavka 4. Zakona svi ulagatelji  mogu tražiti otkup udjela bez odbitka bilo kakve izlazne naknade koja bi inače bila plativa.

Novi Prospekt sa navedenom bitnom promjenom biti će dostupan na internet stranici društva u trenutku stupanja na snagu bitnih promjena odnosno 12. rujna 2016., a verzija novog Prospekta će Vam biti dostavljena i na Vaš zahtjev.

Ažuriranje - nebitne promjene

U sklopu revidiranja Prospekta radi usklađenja sa odredbama novog Zakona, izvršene su slijedeće izmjene:

·         u Prospekt su unesene odredbe vezano za Politike primitaka (točka 10.)

·         u Dodatku B Prospekta – Detaljan opis pod-fondova, odjeljak Početna vrijednost imovine, za svaki pod-fond određena je valuta

·         tehničke izmjene u svrhu usklađenja sa novim Zakonom

Prospekt ažuriran u dijelu nebitnih izmjena u primjeni od 3. kolovoza 2016. objavljen je na internet stranici i možete ga pogledati ovdje

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama ili u slučaju eventualnih nejasnoća slobodno nas kontaktirajte putem kontakata dostupnim na našim internet stranicama.

Ostale vijesti


Kako kupiti i prodati udjel u fondu?

O InterCapital Asset Managementu


  • InterCapital Asset Management je društvo za upravljanje investicijskim fondovima osnovano 2004. godine unutar InterCapital grupa koja je jedna od vodećih financijskih institucija u Jugoistočnoj Europi. U sklopu InterCapital grupe djeluje i investicijsko društvo (Interkapital vrijednosni papiri d.o.o.) kao i društvo za posredovanje u osiguranju u reosiguranju (Interkapital Rizik d.o.o.). Članice grupe imaju značajnu poslovnu aktivnost u Sloveniji, Srbiji, i Bosni i Hercegovini.

InterCapital Asset Management dobitnik je nagrade Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima za najbolje društvo za upravljanje investicijskim fondovima, a nagradu Udruženja dobio je i za fondove kojima upravlja: Capital One proglašen je najboljim obveznički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom tri godine za redom, a Money One dobitnik je nagrade za najbolji kunski novčani otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.

InterCapital Asset Management pionir je na hrvatskom fondovskom tržištu u alternativnim (non UCITS) investicijskim fondovima, kao i individualiziranim uslugama kreiranja i vođenja investicijskih portfelja i investicijskog savjetovanja (discretionary i non-discretionary asset management).© InterCapital