Obavijest o bitnim promjenama Prospekta Smart Equity fonda

Kao što smo Vas i prethodno upoznali, društvo VB Invest koje je upravljalo fondom VB Smart u svibnju 2014. je pripojeno društvu InterCapital Asset Management koje je preuzelo djelatnike VB Investa te dodatno ojačalo poslovne odnose u kreiranju i prodaji fondova i drugih investicijskih proizvoda sa dotadašnjim vlasnicima, VB Investments iz Beča i Sberbank iz Zagreba.


Nakon provedenog procesa pripajanja, društvo InterCapital Asset Management upravlja sa 5 otvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom te 3 otvorena investicijska fonda sa privatnom ponudom odnosno za svoje klijente pruža i ostale investicijske usluge poput upravljanja portfeljem te ukupna imovinom pod upravljanjem društva na dan 30. srpnja iznosi preko 500 mil kn.

Nastojeći ponuditi Vama, ulagateljima u naše fondove, nove i inovativne mogućnosti ulaganja na tržištima kapitala osmislili smo za Vas novu strategiju upravljanja investicijskim fondom koja je izmjenama Prospekta Fonda odobrena od strane HANFA-e. Društvo je objavilo obavijest o bitnim promjenama na internetskoj stranici društva (www.icam.hr) 1. rujna 2014. godine, a navedene bitne promjene Prospekta stupaju na snagu 1. listopada 2014. godine. Skrećemo pažnju da je izmjenama

Prospekta promijenjeno i ime fonda u Smart Equity, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom. Novom investicijskom strategijom fonda i dalje pružamo zaštitu vrijednosti Vašeg ulaganja, no za razliku od prethodnog jamstva koje je osiguravalo da vrijednost udjela neće pasti niže od 80% najviše dostignute vrijednosti udjela Fonda, novom investicijskom strategijom nastojimo zaštiti da sva vrijednost Vašeg ulaganja na kraju investicijskog ciklusa na dan 31. prosinca 2015. godine ne bude manja od vrijednosti Vašeg ulaganja na početku investicijskog ciklusa tj. na dan 1. listopada 2014. godine, prvi dan investicijskog ciklusa. Kao dodatnu sigurnost Vama, Društvo je osiguralo platežnu garanciju Sberbank u korist Fonda kojom se Sberbank neopozivo obvezuje uplatiti u Fond iznos do 5.000.000,00 kn ukoliko vrijednost udjela u Fondu na kraju investicijskog ciklusa bude manja u odnosu na početak investicijskog ciklusa.

Pored gore opisane zaštite ulaganja investicijski cilj Fonda je, Vama kao ulagateljima, omogućiti sudjelovanje u rastu američkog i europskog dioničkog tržišta te pritom ostvariti minimalno 50% rasta koji u prosjeku ostvaruju indeksi navedenih tržišta, DAX i S&P 500.

Pojednostavljeno, Vi ćete kao ulagatelji u investicijski fond ostvarivati najmanje 50% rasta europskih i američkih dioničkih tržišta, a istovremeno, u slučaju pada vrijednosti navedenih tržišta Vaše ulaganje će biti zaštićeno što Vam do iznosa od 5 mil kuna garantira Sberbank. Vjerujemo da smo Vama kao ulagateljima ovom jedinstvenom investicijskom strategijom među otvorenim investicijskim fondovima na tržištu Republike Hrvatske, pored zaštite glavnice, ostavili mogućim ostvariti značajan potencijal za porast vrijednosti ulaganja uz primjerenu razinu rizika.
Kako bi Vam pojednostavili praćenje uspješnosti nove investicijske strategije, na dan 1. listopada 2014. godine kao prvi dan investicijskog ciklusa, svim postojećim udjelničarima biti će izdani novi udjeli sa cijenom udjela od 1 EUR koja predstavlja zaštićenu vrijednost na kraju investicijskog ciklusa.

Nakon prvog investicijskog ciklusa svaki naredni investicijski ciklus počinje prvog dana u godini a završava zadnjeg dana u godini. 

Ostale vijesti


Kako kupiti i prodati udjel u fondu?

O InterCapital Asset Managementu


  • InterCapital Asset Management je društvo za upravljanje investicijskim fondovima osnovano 2004. godine unutar InterCapital grupa koja je jedna od vodećih financijskih institucija u Jugoistočnoj Europi. U sklopu InterCapital grupe djeluje i investicijsko društvo (Interkapital vrijednosni papiri d.o.o.) kao i društvo za posredovanje u osiguranju u reosiguranju (Interkapital Rizik d.o.o.). Članice grupe imaju značajnu poslovnu aktivnost u Sloveniji, Srbiji, i Bosni i Hercegovini.

InterCapital Asset Management dobitnik je nagrade Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima za najbolje društvo za upravljanje investicijskim fondovima, a nagradu Udruženja dobio je i za fondove kojima upravlja: Capital One proglašen je najboljim obveznički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom tri godine za redom, a Money One dobitnik je nagrade za najbolji kunski novčani otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.

InterCapital Asset Management pionir je na hrvatskom fondovskom tržištu u alternativnim (non UCITS) investicijskim fondovima, kao i individualiziranim uslugama kreiranja i vođenja investicijskih portfelja i investicijskog savjetovanja (discretionary i non-discretionary asset management).© InterCapital