Obavijest o nebitnim promjenama Prospekta InterCapital UCITS krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

15. veljače 2017.

Dana 15. veljače 2017. INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. usvojilo je nebitne promjene Prospekta InterCapital UCITS krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom kako slijedi:


• novi naziv krovnog fonda je InterCapital UCITS krovni otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

• ažuriran je popis poslova koje je Depozitar delegirao: izmjene u točci 14. Depozitar – "popis trećih osoba s kojima su sklopljeni ugovori o delegiranju poslova skrbništva nad inozemnim financijskim instrumentima";

• ažurirani su povijesni prinosi pod-fondova: izmjene u poglavlju  "DODATAK C – PODACI O POVIJESNIM PRINOSIMA POD-FONDOVA";

• slijedom provedenog postupka pripajanja pod-fonda CROBEX10 pod-fondu InterCapital SEE Equity brisane su odredbe koje se odnose na pod-fond CROBEX10.

Prospekt krovnog fonda objavljen je na internet stranici i možete ga pogledati ovdje.

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o.

Ostale vijesti


Kako kupiti i prodati udjel u fondu?

O InterCapital Asset Managementu


  • InterCapital Asset Management je društvo za upravljanje investicijskim fondovima osnovano 2004. godine unutar InterCapital grupa koja je jedna od vodećih financijskih institucija u Jugoistočnoj Europi. U sklopu InterCapital grupe djeluje i investicijsko društvo (Interkapital vrijednosni papiri d.o.o.) kao i društvo za posredovanje u osiguranju u reosiguranju (Interkapital Rizik d.o.o.). Članice grupe imaju značajnu poslovnu aktivnost u Sloveniji, Srbiji, i Bosni i Hercegovini.

InterCapital Asset Management dobitnik je nagrade Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima za najbolje društvo za upravljanje investicijskim fondovima, a nagradu Udruženja dobio je i za fondove kojima upravlja: Capital One proglašen je najboljim obveznički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom tri godine za redom, a Money One dobitnik je nagrade za najbolji kunski novčani otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.

InterCapital Asset Management pionir je na hrvatskom fondovskom tržištu u alternativnim (non UCITS) investicijskim fondovima, kao i individualiziranim uslugama kreiranja i vođenja investicijskih portfelja i investicijskog savjetovanja (discretionary i non-discretionary asset management).© InterCapital