Obavijest o postupku likvidacije fonda EQUINOX I

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, kao likvidator donijelo je 2. veljače 2016. odluku o likvidaciji fonda EQUINOX I,  obzirom da na dan donošenja odluke u fondu ne postoje imatelji udjela.


Nakon donošenja odluke o likvidaciji zabranjeno je svako daljnje izdavanje ili otkup udjela u fondu. Od dana donošenja odluke o likvidaciji fondu se ne mogu naplaćivati nikakve naknade niti troškovi osim naknade depozitaru, troškova vezanih uz likvidaciju i troškova revizije likvidacije.

U postupku likvidacije provodi se unovčavanje imovine Fonda s krajnjim ciljem podmirenja obveza fonda te isplate imovine vlasnicima udjela u fondu. Za vrijeme trajanja likvidacije društvo za upravljanje ne naplaćuje naknadu za upravljanje. Dozvoljeni troškovi kojima se može teretiti imovina fonda su naknada depozitaru i troškovi likvidacije. Troškovi likvidacije obuhvaćaju troškove unovčavanja imovine, troškove obavještavanja udjelničara i troškove revizije u likvidaciji. Iz imovine fonda prvo se namiruju obveze koje fond ima.

S obzirom da na dan donošenja odluke o likvidaciji fonda ne postoje imatelji udjela, likvidacija neće imati utjecaj na iste.

Dodatne informacije o likvidaciji fonda moguće je dobiti svakog radnog dana, u vremenu od 09:00-17:00 u prostorijama društva ili na broj telefona 01 4825 865.

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o.

Ostale vijesti


Kako kupiti i prodati udjel u fondu?

O InterCapital Asset Managementu


  • InterCapital Asset Management je društvo za upravljanje investicijskim fondovima osnovano 2004. godine unutar InterCapital grupa koja je jedna od vodećih financijskih institucija u Jugoistočnoj Europi. U sklopu InterCapital grupe djeluje i investicijsko društvo (Interkapital vrijednosni papiri d.o.o.) kao i društvo za posredovanje u osiguranju u reosiguranju (Interkapital Rizik d.o.o.). Članice grupe imaju značajnu poslovnu aktivnost u Sloveniji, Srbiji, i Bosni i Hercegovini.

InterCapital Asset Management dobitnik je nagrade Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima za najbolje društvo za upravljanje investicijskim fondovima, a nagradu Udruženja dobio je i za fondove kojima upravlja: Capital One proglašen je najboljim obveznički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom tri godine za redom, a Money One dobitnik je nagrade za najbolji kunski novčani otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.

InterCapital Asset Management pionir je na hrvatskom fondovskom tržištu u alternativnim (non UCITS) investicijskim fondovima, kao i individualiziranim uslugama kreiranja i vođenja investicijskih portfelja i investicijskog savjetovanja (discretionary i non-discretionary asset management).© InterCapital