Odobren InterCapital Asset Management UCITS krovni fond

Društvo InterCapital Asset Management je dana 12. prosinca 2014. godine dobilo odobrenje za osnivanje i rad InterCapital Asset Management UCITS krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom, koji se sastoji od postojećih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom Capital One i Capital Two kao pod-fondova.


Krovni fond nije pravna osoba, već UCITS fond koji se sastoji od dva ili više pod-fondova, pri čemu se svaki pod-fond istog krovnog fonda razlikuje po jednoj ili više posebnosti od drugih pod-fondova tog krovnog fonda. Također, svaki od pod-fondova unutar krovnog fonda smatra se posebnim fondom u smislu odredbi Zakona koje uređuju dozvoljena ulaganja, ograničenja ulaganja i prekoračenja ograničenja ulaganja navedenih pod-fondova.

Krovni fond čine dva postojeća otvorena investicijska fonda s javnom ponudom (UCITS) pod upravljanjem Društva, Capital One i Capital Two, kao pod-fondovi. Prospekt Krovnog fonda sadrži zajedničke odredbe za sve uključene pod-fondove te posebne odredbe kojima su za pojedine pod-fondove regulirani ciljevi ulaganja, politika ulaganja i profil rizičnosti pod-fondova, kao i iznosi ulaznih i izlaznih naknada, naknada za upravljanje i drugih troškova. Prilikom promjene pojedinih pod-fondova ulagatelji ne plaćaju ulazne i izlazne naknade.

Ostale vijesti


Kako kupiti i prodati udjel u fondu?

O InterCapital Asset Managementu


  • InterCapital Asset Management je društvo za upravljanje investicijskim fondovima osnovano 2004. godine unutar InterCapital grupa koja je jedna od vodećih financijskih institucija u Jugoistočnoj Europi. U sklopu InterCapital grupe djeluje i investicijsko društvo (Interkapital vrijednosni papiri d.o.o.) kao i društvo za posredovanje u osiguranju u reosiguranju (Interkapital Rizik d.o.o.). Članice grupe imaju značajnu poslovnu aktivnost u Sloveniji, Srbiji, i Bosni i Hercegovini.

InterCapital Asset Management dobitnik je nagrade Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima za najbolje društvo za upravljanje investicijskim fondovima, a nagradu Udruženja dobio je i za fondove kojima upravlja: Capital One proglašen je najboljim obveznički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom tri godine za redom, a Money One dobitnik je nagrade za najbolji kunski novčani otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.

InterCapital Asset Management pionir je na hrvatskom fondovskom tržištu u alternativnim (non UCITS) investicijskim fondovima, kao i individualiziranim uslugama kreiranja i vođenja investicijskih portfelja i investicijskog savjetovanja (discretionary i non-discretionary asset management).© InterCapital