Pripajanje pod-fondova pod upravljanjem Društva InterCapital Smart i InterCapital Smart II pod-fonda InterCapital Income Plus pod-fondu

 

Poštovani, slijedom statusne promjene pripajanja pod-fondova InterCapital Smart i InterCapital Smart II pod-fondu InterCapital Income Plus koja će se izvršiti 15. svibnja 2017., InterCapital Asset Management više ne izdaje/otkupljuje udjele InterCapital Smart i InterCapital Smart II, te s navedenim datumom navedeni pod-fondovi prestaju postojati. 

 

Kako će se u okviru ove statusne promjene izvršiti prijenos udjela u InterCapital Income Plus - klasa B udjela, već sada možete zatražiti izravno izdavanje udjela u InterCapital Income Plus  (u kojem slučaju će Vaš zahtjev biti će obrađen prvi radni dan nakon provedenog pripajanja) ili možete zatražiti izdavanje udjela nekog od drugih pod-fondova pod upravljanjem InterCapital Asset Management (koji zahtjev će biti obrađen bez odgađanja).

Više o postupku pripajanja pročitajte na slijedećem linku  


 

Poštovani, slijedom statusne promjene pripajanja pod-fondova InterCapital Smart i InterCapital Smart II pod-fondu InterCapital Income Plus koja će se izvršiti 15. svibnja 2017., InterCapital Asset Management više ne izdaje/otkupljuje udjele InterCapital Smart i InterCapital Smart II, te s navedenim datumom navedeni pod-fondovi prestaju postojati. 

 

Kako će se u okviru ove statusne promjene izvršiti prijenos udjela u InterCapital Income Plus - klasa B udjela, već sada možete zatražiti izravno izdavanje udjela u InterCapital Income Plus  (u kojem slučaju će Vaš zahtjev biti će obrađen prvi radni dan nakon provedenog pripajanja) ili možete zatražiti izdavanje udjela nekog od drugih pod-fondova pod upravljanjem InterCapital Asset Management (koji zahtjev će biti obrađen bez odgađanja).

Više o postupku pripajanja pročitajte na slijedećem linku  

Ostale vijesti


Kako kupiti i prodati udjel u fondu?

O InterCapital Asset Managementu


  • InterCapital Asset Management je društvo za upravljanje investicijskim fondovima osnovano 2004. godine unutar InterCapital grupa koja je jedna od vodećih financijskih institucija u Jugoistočnoj Europi. U sklopu InterCapital grupe djeluje i investicijsko društvo (Interkapital vrijednosni papiri d.o.o.) kao i društvo za posredovanje u osiguranju u reosiguranju (Interkapital Rizik d.o.o.). Članice grupe imaju značajnu poslovnu aktivnost u Sloveniji, Srbiji, i Bosni i Hercegovini.

InterCapital Asset Management dobitnik je nagrade Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima za najbolje društvo za upravljanje investicijskim fondovima, a nagradu Udruženja dobio je i za fondove kojima upravlja: Capital One proglašen je najboljim obveznički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom tri godine za redom, a Money One dobitnik je nagrade za najbolji kunski novčani otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.

InterCapital Asset Management pionir je na hrvatskom fondovskom tržištu u alternativnim (non UCITS) investicijskim fondovima, kao i individualiziranim uslugama kreiranja i vođenja investicijskih portfelja i investicijskog savjetovanja (discretionary i non-discretionary asset management).© InterCapital