Promijenjena je tvrtka društva za upravljanje ICAM d.o.o., te sada posluje pod nazivom InterCapital Asset Management d.o.o.

Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 27. svibnja 2014. promijenjena je tvrtka društva za upravljanje ICAM d.o.o., te sada posluje pod nazivom InterCapital Asset Management d.o.o.
Istim Rješenjem dovršeno je i pripajanje društva VB Invest d.o.o. društvu InterCapital Asset Management d.o.o. Svi ostali podaci vezano za društvo ostaju nepromijenjeni.


Molimo Vas da registrirate ovu promjenu u Vašoj evidenciji. Svu dokumentaciju ćemo u buduće slati s novim nazivom, a i Vas molimo da Vaše dokumente ispostavljate na InterCapital Asset Management d.o.o.“

Ostale vijesti


Kako kupiti i prodati udjel u fondu?

O InterCapital Asset Managementu


  • InterCapital Asset Management je društvo za upravljanje investicijskim fondovima osnovano 2004. godine unutar InterCapital grupa koja je jedna od vodećih financijskih institucija u Jugoistočnoj Europi. U sklopu InterCapital grupe djeluje i investicijsko društvo (Interkapital vrijednosni papiri d.o.o.) kao i društvo za posredovanje u osiguranju u reosiguranju (Interkapital Rizik d.o.o.). Članice grupe imaju značajnu poslovnu aktivnost u Sloveniji, Srbiji, i Bosni i Hercegovini.

InterCapital Asset Management dobitnik je nagrade Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima za najbolje društvo za upravljanje investicijskim fondovima, a nagradu Udruženja dobio je i za fondove kojima upravlja: Capital One proglašen je najboljim obveznički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom tri godine za redom, a Money One dobitnik je nagrade za najbolji kunski novčani otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.

InterCapital Asset Management pionir je na hrvatskom fondovskom tržištu u alternativnim (non UCITS) investicijskim fondovima, kao i individualiziranim uslugama kreiranja i vođenja investicijskih portfelja i investicijskog savjetovanja (discretionary i non-discretionary asset management).© InterCapital