Promjena naziva pod-fondova i nebitne promjene Prospekta Krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (UCITS) INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., društvo za upravljanje investicijskim fondovima, ovim putem Vas obavještava o promjeni naziva pod-fondova kojim upravlja u primjeni od 1. srpnja 2016. 


i usvojenim ostalim nebitnim promjenama Prospekta Krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (UCITS) INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT (dalje: „Prospekt“)  kako slijedi:

·         Capital One mijenja naziv u InterCapital Bond

·         Capital Two mijenja naziv u InterCapital SEE Equity

·         Money One mijenja naziv u InterCapital Money

·         Smart Equity II mijenja naziv u InterCapital Smart

Smart Equity i Crobex10 i dalje nastavljaju poslovati pod istim imenom.

Ostale nebitne promjene Prospekta Krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (UCITS) INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT

Točka 13. Prospekta, naslov Depozitar

·         Usklađen je popis poslova koje obavlja depozitar prema odredbama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN br. 44/16)

·         Ažuriran je popis trećih osoba s kojima depozitar ima sklopljen ugovor o delegiranju poslova skrbništva nad inozemnim financijskim instrumentima

DODATAK B – detaljan opis pod-fonda InterCapital Money

·         Smanjena je naknada za upravljanje pod-fonda te iznosi godišnje 0,6%

·         Smanjena je naknada depozitaru te iznosi godišnje 0,09%

Prospekt s navedenim promjenama dostupan je na internet stranici društva.

Ostale vijesti


Kako kupiti i prodati udjel u fondu?

O InterCapital Asset Managementu


  • InterCapital Asset Management je društvo za upravljanje investicijskim fondovima osnovano 2004. godine unutar InterCapital grupa koja je jedna od vodećih financijskih institucija u Jugoistočnoj Europi. U sklopu InterCapital grupe djeluje i investicijsko društvo (Interkapital vrijednosni papiri d.o.o.) kao i društvo za posredovanje u osiguranju u reosiguranju (Interkapital Rizik d.o.o.). Članice grupe imaju značajnu poslovnu aktivnost u Sloveniji, Srbiji, i Bosni i Hercegovini.

InterCapital Asset Management dobitnik je nagrade Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima za najbolje društvo za upravljanje investicijskim fondovima, a nagradu Udruženja dobio je i za fondove kojima upravlja: Capital One proglašen je najboljim obveznički otvoreni investicijski fond s javnom ponudom tri godine za redom, a Money One dobitnik je nagrade za najbolji kunski novčani otvoreni investicijski fond s javnom ponudom.

InterCapital Asset Management pionir je na hrvatskom fondovskom tržištu u alternativnim (non UCITS) investicijskim fondovima, kao i individualiziranim uslugama kreiranja i vođenja investicijskih portfelja i investicijskog savjetovanja (discretionary i non-discretionary asset management).© InterCapital