Izračunaj ponovo
ICAM

U kojoj
biste valuti
željeli investirati?

Investiranje
je maraton, a ne
sprint. Na koji ste rok spremni investirati?

Nizak rizik investicije
donosi nizak
potencijal prinosa
(i obrnuto).
Koja Vam je razina rizika prihvatljiva?

Selekcija ICAM investicijskih fondova kreirana prema Vašim odgovorima

InterCapital
Short Term Bond

Kratkoročni obveznički investicijski fond

 • Rast vrijednosti udjela u kratkom/srednjem roku kao cilj
 • Ulaganje pretežno u kratkoročne instrumente nižeg rizika (obveznice, depoziti)
 • Kombinacija visoke likvidnosti uz nisku volatilnost
 • Sredstva uložena u fond na raspolaganju su u bilo kojem trenutku
 • Porezna obveza ne postoji za ulaganja duža od 2 godine

InterCapital
Bond

Obveznički investicijski fond

 • Višestruko nagrađivani obveznički fond
 • Ulaganje u državne obveznice
 • Visoka likvidnost uz potencijal stabilnog prinosa
 • Sredstva uložena u fond na raspolaganju su u bilo kojem trenutku
 • Porezna obveza ne postoji za ulaganja duža od 2 godine

InterCapital
Income Plus

Konzervativni mješoviti investicijski fond

 • Kombinacija stabilnosti dominantno obvezničkog uz potencijalni prinos dioničkog tržišta
 • Manjom izloženošću dioničkom tržištu (max. 30%) do potencijalno viših prinosa
 • Konzervativna strategija ulaganja uz srednje nisku razinu rizika
 • Sredstva uložena u fond na raspolaganju su u bilo kojem trenutku
 • Porezna obveza ne postoji za ulaganja duža od 2 godine

InterCapital
Dollar Bond

Obveznički investicijski fond

 • Stabilnost uz mogućnost ostvarenja atraktivnog prinosa
 • Konzervativna strategija ulaganja
 • Namijenjen ulagateljima koji žele štedjeti u USD na srednji rok
 • Sredstva uložena u fond na raspolaganju su u bilo kojem trenutku
 • Porezna obveza ne postoji za ulaganja duža od 2 godine

InterCapital
Dollar Balanced

Mješoviti investicijski fond

 • Balansirana kombinacija stabilnosti obvezničkog i prinosa dioničkog (max. 70%) tržišta
 • Diverzifikacija ulaganja kao prioritet
 • Namijenjen ulagateljima srednjoročnog/dugoročnog horizonta ulaganja
 • Sredstva uložena u fond na raspolaganju su u bilo kojem trenutku
 • Porezna obveza ne postoji za ulaganja duža od 2 godine

InterCapital
Conservative Balanced

Umjereni mješoviti fond

 • Kombinacija stabilnosti obvezničkoga i prinosa dioničkog tržišta
 • Izloženost dioničkom tržištu (max. 50%) koja donosi potencijal viših prinosa
 • Namijenjen ulagačima srednjoročnog/dugoročnog horizonta ulaganja
 • Sredstva uložena u fond na raspolaganju su u bilo kojem trenutku
 • Porezna obveza ne postoji za ulaganja dulja od 2 godine

InterCapital
Balanced

Mješoviti investicijski fond

 • Balansirana kombinacija stabilnosti obvezničkog i prinosa dioničkog (max. 70%) tržišta
 • Diverzifikacija ulaganja kao prioritet
 • Namijenjen ulagateljima srednjoročnog/dugoročnog horizonta ulaganja
 • Sredstva uložena u fond na raspolaganju su u bilo kojem trenutku
 • Porezna obveza ne postoji za ulaganja duža od 2 godine

InterCapital
SEE Equity

Dionički investicijski fond

 • Velik potencijal rasta kroz ulaganje u regionalna dionička tržišta
 • Geografska i sektorska diverzifikacija
 • Namijenjen ulagateljima dugoročnog horizonta ulaganja
 • Sredstva uložena u fond na raspolaganju su u bilo kojem trenutku
 • Porezna obveza ne postoji za ulaganja duža od 2 godine

InterCapital
Global Equity

Dionički investicijski fond

 • Visok potencijalni prinos uz preuzimanje više razine rizika
 • Ulaganje u najrazvijenija globalna dionička tržišta
 • Namijenjen ulagateljima dugoročnog horizonta ulaganja
 • Sredstva uložena u fond na raspolaganju su u bilo kojem trenutku
 • Porezna obveza ne postoji za ulaganja duža od 2 godine

InterCapital
Commodity Strategy

AIF s javnom ponudom

 • Potencijalna zaštita od inflacije
 • Dugoročna investicija uz manji rizik i volatilnost portfelja
 • Diverzifikacija – investiranost u robe koje su međusobno nekorelirane
 • Sredstva uložena u fond na raspolaganju su u bilo kojem trenutku
 • Porezna obveza ne postoji za ulaganja dulja od 2 godine

InterCapital
Global Technology

Dionički investicijski fond

 • Najbolje iz globalnog svijeta tehnologije
 • Dugoročni pristup uz kvalitetnu diverzifikaciju
 • Transakcije moguće osim u USD i u EUR (srednji tečaj HNB-a)
 • Sredstva uložena u fond na raspolaganju su u bilo kojem trenutku
 • Porezna obveza ne postoji za ulaganja dulja od 2 godine

InterCapital
Short Term Bond

Razina volatilnosti

Niska

Preporučeno vrijeme ulaganja

Minimalno 6 mjeseci

Minimalna početna vrijednost uloga

300 EUR

Valuta

EUR

Kupi udio
Namijenjen ulagateljima za investiranje na kraći ili srednji rok uz niži stupanj rizika.

InterCapital
Bond

Razina volatilnosti

Niska

Preporučeno vrijeme ulaganja

Minimalno 2 godine

Minimalna početna vrijednost uloga

300 EUR

Valuta

EUR

Kupi udio
Ulaganjem pretežno u obveznice i instrumente tržišta novca do stabilnih prinosa.

InterCapital
Income Plus

Razina volatilnosti

Srednje niska

Preporučeno vrijeme ulaganja

Minimalno 3 godine

Minimalna početna vrijednost uloga

200 EUR

Valuta

EUR

Kupi udio
Stabilnost obvezničkog fonda uz manje izlaganje dioničkim tržištima zbog potencijalno višeg prinosa.

InterCapital
Dollar Bond

Razina volatilnosti

Niska

Preporučeno vrijeme ulaganja

Minimalno 2 godine

Minimalna početna vrijednost uloga

300 USD

Valuta

USD

Kupi udio
Investicija u USD uz niži stupanj rizika za ulagatelje koji biraju stabilne prinose i valutnu diverzifikaciju.

InterCapital
Dollar Balanced

Razina volatilnosti

Srednje niska

Preporučeno vrijeme ulaganja

Minimalno 4 godine

Minimalna početna vrijednost uloga

200 USD

Valuta

USD

Kupi udio
Diverzificiranim ulaganjem do mogućnosti ostvarenja viših prinosa od onih na klasične oblike štednje u američkim dolarima.

InterCapital
Conservative Balanced

Razina volatilnosti

Srednje niska

Preporučeno vrijeme ulaganja

Minimalno 3 godine

Minimalna početna vrijednost uloga

200 EUR

Valuta

EUR

Kupi udio
Konzervativno uravnoteženi portfelj obveznica i dionica s ciljem postizanja prinosa uz niži stupanj rizika od mješovitih fondova.

InterCapital
Balanced

Razina volatilnosti

Srednje niska

Preporučeno vrijeme ulaganja

Minimalno 4 godine

Minimalna početna vrijednost uloga

200 EUR

Valuta

EUR

Kupi udio
Diverzificiranim ulaganjem do mogućnosti ostvarenja viših prinosa od onih na klasične oblike štednje.

InterCapital
SEE Equity

Razina volatilnosti

Srednja

Preporučeno vrijeme ulaganja

Minimalno 5 godina

Minimalna početna vrijednost uloga

100 EUR

Valuta

EUR

Kupi udio
Ulaganjem u regionalna dionička tržišta do potencijalno atraktivnih prinosa uz preuzimanje više razine rizika.

InterCapital
Global Equity

Razina volatilnosti

Srednja

Preporučeno vrijeme ulaganja

Minimalno 5 godina

Minimalna početna vrijednost uloga

100 EUR

Valuta

EUR

Kupi udio
Investicija na duže vremensko razdoblje uz visoke potencijalne prinose globalnih razvijenih dioničkih tržišta.

InterCapital
Commodity Strategy

Razina volatilnosti

Srednja

Preporučeno vrijeme ulaganja

Minimalno 5 godina

Minimalna početna vrijednost uloga

100 EUR

Valuta

EUR

Kupi udio
Dugoročna investicija kroz prvi fond u Republici Hrvatskoj koji investira u tržište roba.

InterCapital
Global Technology

Razina volatilnosti

Srednje visoka

Preporučeno vrijeme ulaganja

Minimalno 5 godina

Minimalna početna vrijednost uloga

100 USD

Valuta

USD

Kupi udio
Dugoročna investicija uz izloženost najbrže rastućem globalnom gospodarskom sektoru.