PNIN-U-PCOB

Platinum Corporate Bond

Klasa A B
Tip investicijskog fonda

Obveznički

Vrijednost udjela

USD

25
Razina volatilnosti help_outline

Visoka

Cilj Fonda

Cilj ulaganja Fonda je postići sigurnost, disperziju rizika, likvidnost, te primjerenu profitabilnost na uloženi kapital ulagača u Fond. Društvo će imovinu Fonda ulagati pretežno u prenosive vrijednosne papire i financijske instrumente domaćih i stranih izdavatelja kojima se trguje na uređenim tržištima financijskih instrumenata.

Minimalna početna vrijednost uloga je:

500.000 kn

Preporučeno vrijeme ulaganja*

Minimalno tri godine

* Preporučeno vrijeme ulaganja predstavlja preporuku Društva o minimalnom trajanju investicije, ne i obvezu klijenta

Kome je fond namijenjen

Fond je namijenjen ulagateljima koji imaju visoku toleranciju prema riziku.

USD
multiline_chart

Izračun Prinosa

Unesite datume kako biste izračunali potencijalni prinos u odabranom vremenskom razdoblju. Izračun ne uključuje odbitak ulazne naknade od uplaćenog iznosa, ukoliko je ona Prospektom fonda predviđena.

close
01.01.2017 - 01.01.2017
Konačni Iznos
0 USD
Prinos
0

* Prinosi iz prošlosti imaju samo informativan karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa u budućnosti.

Poslovanje Platinum Corporate Bond Klasa A fonda tijekom određenih perioda od osnutka.

 • %

  1 Dan
 • %

  1 mjesec
 • %

  3 mjeseca
 • %

  6 mjeseci
 • %

  godina
 • %

  PGP
 • %

  godina
 • %

  1 godina
 • %

  2 godine
 • %

  Od osnutka
USD
multiline_chart

Izračun Prinosa

Unesite datume kako biste izračunali potencijalni prinos u odabranom vremenskom razdoblju. Izračun ne uključuje odbitak ulazne naknade od uplaćenog iznosa, ukoliko je ona Prospektom fonda predviđena.

close
01.01.2017 - 01.01.2017
Konačni Iznos
0 USD
Prinos
0

* Prinosi iz prošlosti imaju samo informativan karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa u budućnosti.

Podaci o fondu

InterCapital Corporate Bond Klasa A

Depozitna banka

Addiko Bank d.d.

Zagreb, Slavonska avenija 6.

Temeljni kapital

2.558.898.150,00 kn

Društvo za upravljanje

InterCapital Asset Management d.o.o.

Žiro račun fonda

HR9525000091301189233

Poziv na broj

67 i OIB podnositelja zahtjeva

Oznaka otvorenog fonda

PNIN-U-PCOB

ISIN

HRPNINUPCOB6

Vrsta fonda

Obveznički investicijski