PNIN-U-PJIE

Platinum Global Opportunity

Tip investicijskog fonda

Dionički

Vrijednost udjela

USD

27
Razina volatilnosti help_outline

Visoka

Cilj Fonda

Cilj ulaganja Fonda je postići sigurnost, disperziju rizika, likvidnost, te primjerenu profitabilnost na uloženi kapital ulagača u Fond. Društvo će imovinu Fonda ulagati pretežno u prenosive vrijednosne papire i financijske instrumente domaćih i stranih izdavatelja kojima se trguje na uređenim tržištima financijskih instrumenata.

Minimalna početna vrijednost uloga je:

50 USD / 400 HRK

Preporučeno vrijeme ulaganja*

Minimalno tri godine

* Preporučeno vrijeme ulaganja predstavlja preporuku Društva o minimalnom trajanju investicije, ne i obvezu klijenta

Kome je fond namijenjen

Fond je namijenjen ulagateljima koji imaju visoku toleranciju prema riziku.

USD
multiline_chart

Izračun Prinosa

Unesite datume kako biste izračunali potencijalni prinos u odabranom vremenskom razdoblju. Izračun ne uključuje odbitak ulazne naknade od uplaćenog iznosa, ukoliko je ona Prospektom fonda predviđena.

close
01.01.2017 - 01.01.2017
Konačni Iznos
0 USD
Prinos
0

* Prinosi iz prošlosti imaju samo informativan karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa u budućnosti.

Poslovanje Platinum Global Opportunity fonda tijekom određenih perioda od osnutka.

 • %

  1 Dan
 • %

  1 mjesec
 • %

  3 mjeseca
 • %

  6 mjeseci
 • %

  godina
 • %

  PGP
 • %

  godina
 • %

  1 godina
 • %

  2 godine
 • %

  Od osnutka
USD
multiline_chart

Izračun Prinosa

Unesite datume kako biste izračunali potencijalni prinos u odabranom vremenskom razdoblju. Izračun ne uključuje odbitak ulazne naknade od uplaćenog iznosa, ukoliko je ona Prospektom fonda predviđena.

close
01.01.2017 - 01.01.2017
Konačni Iznos
0 USD
Prinos
0

* Prinosi iz prošlosti imaju samo informativan karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa u budućnosti.

Podaci o fondu

Platinum Global Opportunity

Depozitna banka

Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Magazinska cesta 69

Temeljni kapital

3.621.432.000,00 kuna

Društvo za upravljanje

InterCapital Asset Management d.o.o.

Žiro račun fonda

HR3824840081310000088

Poziv na broj

67 i OIB podnositelja zahtjeva

Oznaka otvorenog fonda

PNIN-U-PJIE

ISIN

HRPNINUPJIE7

Vrsta fonda

Dionički investicijski