Sklad hrvaških veteranov

Sklad hrvaških veteranov iz domovinske vojne in članov njihovih družin
Vrednost enote premoženja

HRK

0,00 HRK*

*Prikazana cijena udjela je preračunata po službenom tečaju konverzije u iznosu od 1 EUR = 7,53450 HRK.
13
RAVEN VOLATILNOSTI help_outline

Visoka

O Skladu

Premoženje zadevnega sklada sestavljajo delnice, torej enote premoženja gospodarskih družb, rezerviranih za hrvaške veterane in njihove družinske člane iz privatizacije pravnih oseb v lasti Republike Hrvaške, in donacije. Sklad je po svoji naravi odprti investicijski sklad in nima statusa pravne osebe.

Vrednost enote premoženja v zadevnem skladu se dnevno spreminja, pregled vrednosti pa najdete v analitiki sklada.

​Dejavnost, namen in strukturo tega sklada ureja Zakon o skladu hrvaških veteranov iz domovinske vojne in članov njihovih družin, sklad ima tudi svoj statut.​

Kontakt za Sklad hrvaških veteranov:

fondhb@intercapital.hr

Info telefon: 072 000 005 (8.00–19.00)

Sprejem strank: 9.00–17.00

Izplačilo dividende članom Fonda HB za leto 2020

Zagreb, 7. julija 2021 – Izplačilo dividend za leto 2020 iz Sklada hrvaških veteranov domovinske vojne in članov njihovih družin (Sklad HB) se bo začelo v ponedeljek, 19. 7. 2021. Skupni znesek za izplačilo dividend za leto 2020 znaša 9.704.791,58 HRK, kar je 5,32 HRK na delnico.

​Dividende bodo izplačane izključno v poslovalnicah FINE, predložiti pa bo treba osebno izkaznico ali potni list in podatke o OIB (osebna identifikacijska številka) v ustni ali pisni obliki. Pomembno je omeniti, da drugi dokumenti ne bodo upoštevani​.

​Glede na to, da je datum razdelitve dobička Sklada HB 16. 7. 2021, bodo imeli pravico do izplačila dividende:​

 • tisti veterani, ki imajo v lasti enote premoženja Sklada HB, in
 • tisti, ki so zaprosili za odkup enot premoženja po 17. 5. 2021.

Do izplačila dividend iz Sklada HB niso upravičeni člani Sklada HB, ki so:

 • zahtevek za odkup enot premoženja vložili 17. 5. 2021 ali prej;​
 • odkupili svoje enote premoženja in nimajo več nobenih enot premoženja.

Sprejem zahtevkov za odkup enot premoženja in izplačilo enot premoženja iz Sklada HB bo omenjene dni potekal nemoteno, po običajnem postopku. Za vložitev zahtevka za odkup enot premoženja in izplačilo dividend bo treba poleg veljavne osebne izkaznice ali potnega lista posredovati tudi OIB (osebno identifikacijsko številko) v ustni ali pisni obliki ali osebno izkaznico s številko OIB ter kopije navedenih dokumentov.

Pretvorba nepobranih dividend v enote premoženja

Zagreb, 22. januarja 2021 – V skladu z določbami Zakona o skladu hrvaških veteranov iz domovinske vojne in njihovih družinskih članov je dividenda za leto 2019, ki pripada članu sklada in je član do 31. 12. 2020 ni dvignil, pretvorjena v dodatne enote premoženja v predmetnem skladu.​

​Pretvorba nepobrane dividende v dodatne enote premoženja je bila izvedena po ceni na prvi delovni dan od začetka blokade izplačila nepobranih dividend, torej po ceni na dan 4. januarja 2021, ki je na ta dan znašala 526,45 HRK.

​Sprejemanje zahtevkov za odkup enot premoženja in izplačilo enot premoženja iz Sklada HB se bo še naprej izvajalo po običajnem postopku.

​Vsi prejeti, vendar neobdelani sklepi o dedovanju se bodo v skladu s prejšnjo objavo izvajali od 25. januarja 2021.

Pretvorba nepobranih dividend v enote premoženja

Zagreb, 29. decembra 2020 – V skladu z določbami Zakona o skladu hrvaških veteranov iz domovinske vojne in njihovih družinskih članov bo dividenda za leto 2019, ki pripada članu sklada in je član do 31. 12. 2020 ni dvignil, dne 22. 1. 2021 pretvorjena v dodatne enote premoženja v predmetnem skladu.

Zaradi tehnične izvedbe predmetne pretvorbe bo od 1. 1. 2021. izplačilo dividend za leto 2019 onemogočeno.

​Poleg tega se bo od 22. 1. 2021 do izplačila nove dividende (za leto 2020) izvajal le odkup enot premoženja v Skladu hrvaških veteranov, ki se bodo povečali za število enot premoženja, ki so enakovredne morebiti nepobrani dividendi.

​Pretvorba nepobrane dividende v dodatne enote premoženja bo izvedena po ceni prvi delovni dan od začetka blokade izplačila nepobranih dividend, torej po ceni na dan 4. 1. 2021.

​Sprejemanje zahtevkov za odkup enot premoženja in izplačilo enot premoženja iz Sklada HB se bo še naprej izvajalo po običajnem postopku.

​Sklepi o dedovanju se bodo izvajali od 25. 1. 2021.

Izplačilo dividende članom Fonda HB za leto 2019

Zagreb, 4. septembra 2020 – Izplačilo dividend za leto 2019 iz Sklada hrvaških veteranov domovinske vojne in članov njihovih družin (Sklad HB) se bo začelo v ponedeljek, 28. septembra 2020. Skupni znesek za izplačilo dividend za leto 2019 znaša 12.554.813,24 HRK, kar je 6,84 HRK na delnico.

​Dividende bodo izplačane izključno v poslovalnicah FINE, predložiti pa bo treba osebno izkaznico ali potni list in podatke o OIB (osebni identifikacijski številki) v ustni ali pisni obliki. Pomembno je omeniti, da drugi dokumenti ne bodo upoštevani​.

​Glede na to, da je datum razdelitve dobička Sklada HB 25. 9. 2020, bodo imeli pravico do izplačila dividende:​

 • tisti veterani, ki imajo v lasti enote premoženja Sklada HB, in
 • tisti, ki so zaprosili za odkup enot premoženja po 27. juliju 2020.

Do izplačila dividend iz Sklada HB niso upravičeni člani Sklada HB, ki so:

 • zahtevek za odkup enot premoženja vložili 27. 7. 2020 ali prej;​
 • odkupili svoje enote premoženja in nimajo več nobenih enot premoženja.

Sprejem zahtevkov za odkup enot premoženja in izplačilo enot premoženja iz Sklada HB bo omenjene dni potekal nemoteno, po običajnem postopku. Za vložitev zahtevka za odkup enot premoženja in izplačilo dividend bo treba poleg veljavne osebne izkaznice ali potnega lista posredovati tudi OIB (osebno identifikacijsko številko) v ustni ali pisni obliki ali osebno izkaznico s številko OIB ter kopije navedenih dokumentov.

Izplačilo dividende članom Fonda HB za leto 2019

Zagreb, 18. avgusta 2020 – Izplačilo dividend za leto 2019 iz sklada hrvaških veteranov domovinske vojne in članov njihovih družin (Sklad HB) se bo začelo v ponedeljek, 28. 9. 2020.

​​Dividende bodo izplačane izključno v poslovalnicah FINE, predložiti pa bo treba osebno izkaznico ali potni list in podatke o OIB (osebni identifikacijski številki) v ustni ali pisni obliki.

​Družba bo o višini dividende po enotah premoženja in drugih podrobnostih obvestila v najkrajšem možnem času.

Obvestilo za stranke

Glede na trenutno stanje v zvezi s COVID-19 in v skrbi za vaše in naše zdravje osebni sprejem strank trenutno žal ni mogoč.

​Na ta način želimo zaščititi drug drugega in se pravočasno odzvati v upanju, da bo takšna poteza koristila vsem.​

​Sprejem zahtevkov za odkup enot premoženja iz Sklada HB bo potekal nemoteno po običajnem postopku.​

Za izdajo potrdila o lastništvu enot premoženja ali spremembo naslova nam pošljite zahtevo za izdajo potrdila skupaj s kopijo osebnega dokumenta (OI/dokument s številko OIB) po elektronski pošti fondhb@intercapital.hr ali na naslov:​
​InterCapital Asset Management, d. o. o.​
​Masarykova 1​
​10.000 Zagreb​

Sklep o dedovanju (pravnomočni) skupaj s kopijami osebnih dokumentov dediča je treba poslati po elektronski pošti na fondhb@intercapital.hr ali na naslov:​
InterCapital Asset Management, d. o. o.
Masarykova 1
10 000 Zagreb

​Za vsa vprašanja nas lahko pokličete na telefonsko številko 072/000 005 ali nam pišete na e-naslov fondhb@intercapital.hr​

​S spoštovanjem​

InterCapital Asset Management

Pretvorba nepobranih dividend v enote premoženja

Zagreb, 24. januarja 2020 – V skladu z določbami Zakona o skladu hrvaških veteranov iz domovinske vojne in njihovih družinskih članov je dividenda za leto 2018, ki pripada članu sklada in je član do 31. 12. 2019 ni dvignil, pretvorjena v dodatne enote premoženja v predmetnem skladu.​

​Pretvorba nepobrane dividende v dodatne enote premoženja je bila izvedena po ceni na prvi delovni dan od začetka blokade izplačila nepobranih dividend, torej po ceni na dan 2. 1. 2020, ki je na ta dan znašala 513,24 HRK.

​Sprejemanje zahtevkov za odkup enot premoženja in izplačilo enot premoženja iz Sklada HB se bo še naprej izvajalo po običajnem postopku.

​Vsi prejeti, vendar neobdelani sklepi o dedovanju se bodo v skladu s prejšnjo objavo izvajali od 24. 1. 2020.

Izplačilo nepobranih dividend in pretvorba v enote premoženja

Zagreb, 23. decembra 2019 – V skladu z določbami Zakona o skladu hrvaških veteranov iz domovinske vojne in njihovih družinskih članov bo dividenda za leto 2018, ki pripada članu sklada in je član do 31. 12. 2019 ni dvignil, dne 24. 1. 2020 pretvorjena v dodatne enote premoženja v predmetnem skladu.

Zaradi tehnične izvedbe predmetne pretvorbe bo od 1. 1. 2020 izplačilo dividend za leto 2018 onemogočeno.​ Poleg tega se bo od 24. 1. 2020 do izplačila nove dividende (za leto 2019) izvajal le odkup enot premoženja v Skladu hrvaških veteranov, ki se bodo povečali za število enot premoženja, ki so enakovredne morebiti nepobrani dividendi.

​Pretvorba nepobrane dividende v dodatne enote premoženja bo izvedena po ceni prvi delovni dan od začetka blokade izplačila nepobranih dividend, torej po ceni na dan 2. 1. 2020.

​Sprejemanje zahtevkov za odkup enot premoženja in izplačilo enot premoženja iz Sklada HB se bo še naprej izvajalo po običajnem postopku.

​Sklepi o dedovanju se bodo izvajali od 24. 1. 2020.

Izplačilo dividende članom Sklada HB za leto 2018

Zagreb, 8. julija 2019 – Izplačilo dividend za leto 2018 iz Sklada hrvaških veteranov domovinske vojne in članov njihovih družin (Sklad HB) se bo začelo v ponedeljek, 29. 7. 2019. Skupni znesek za izplačilo dividend za leto 2018 znaša 7.195.500,00 HRK, kar je 3,82 HRK po enoti premoženja.

​Dividende bodo izplačane izključno v poslovalnicah FINE, predložiti pa bo treba osebno izkaznico ali potni list in podatke o OIB (osebni identifikacijski številki) v ustni ali pisni obliki. Pomembno je omeniti, da drugi dokumenti ne bodo upoštevani​.

​Glede na to, da je datum razdelitve dobička Sklada HB 26. 7. 2019, bodo imeli pravico do izplačila dividende:​

 • tisti veterani, ki imajo v lasti enote premoženja Sklada HB, in
 • tisti, ki so zaprosili za odkup enot premoženja po 27. 5. 2019.

Do izplačila dividend iz Sklada HB niso upravičeni člani Sklada HB, ki so:

 • zahtevek za odkup enot premoženja vložili 27. 5. 2019 ali prej;​
 • odkupili svoje enote premoženja in nimajo več nobenih enot premoženja.

Sprejem zahtevkov za odkup enot premoženja in izplačilo enot premoženja iz Sklada HB bo omenjene dni potekal nemoteno, po običajnem postopku. Za vložitev zahtevka za odkup enot premoženja in izplačilo dividend bo treba poleg veljavne osebne izkaznice ali potnega lista posredovati tudi OIB (osebno identifikacijsko številko) v ustni ali pisni obliki ali osebno izkaznico s številko OIB ter kopije navedenih dokumentov.

Pretvorba nepobranih dividend v enote premoženja

Zagreb, 21. januarja 2019 – V skladu z določbami Zakona o skladu hrvaških veteranov iz domovinske vojne in njihovih družinskih članov je dividenda, ki pripada članu sklada in je član do 31. 12. 2018 ni dvignil, pretvorjena v dodatne enote premoženja v predmetnem skladu.​

​Pretvorba nepobrane dividende v dodatne enote premoženja je bila izvedena po ceni na prvi delovni dan od začetka blokade izplačila nepobranih dividend, torej po ceni na dan 2. 1. 2019, ki je na ta dan znašala 417,72 HRK.

​Sprejemanje zahtevkov za odkup enot premoženja in izplačilo enot premoženja iz Sklada HB se bo še naprej izvajalo po običajnem postopku.

​Vsi prejeti, vendar neobdelani sklepi o dedovanju se bodo v skladu s prejšnjo objavo izvajali od 21. 1. 2019.

Izplačilo dividende članom Sklada HB – Spremembe zakona

Zagreb, 14. decembra 2018 – V skladu z določbami Zakona o skladu hrvaških veteranov iz domovinske vojne in njihovih družinskih članov bo dividenda, ki pripada članu sklada in je član do 31. 12. 2018 ni dvignil, pretvorjena v dodatne enote premoženja v predmetnem skladu.

Zaradi tehnične izvedbe predmetne pretvorbe bo od 1. 1. 2019 izplačilo dividend za leto 2017 in vsa pretekla leta onemogočeno.​ Poleg tega se bo od 21. 1. 2019 do izplačila nove dividende (za leto 2018) izvajal le odkup enot premoženja v Skladu hrvaških veteranov, ki se bodo povečali za število enot premoženja, ki so enakovredne morebiti neizplačani dividendi.

​​Sprejemanje zahtevkov za odkup enot premoženja in izplačilo enot premoženja iz Sklada HB se bo še naprej izvajalo po običajnem postopku.

​Sklepi o dedovanju se ne bodo izvajali do 21. 1. 2019.

Izplačilo dividende članom Sklada HB za leto 2017

Zagreb, 26. julija 2018 – Izplačilo dividend za leto 2017 iz Sklada hrvaških veteranov domovinske vojne in članov njihovih družin (Sklad HB) se bo začelo v ponedeljek, 6. 8. 2018. Skupni znesek za izplačilo dividend za leto 2017 znaša 7.775.353,52 HRK, kar je 4,66 HRK na delnico.

​Dividende bodo izplačane izključno v poslovalnicah FINE, predložiti pa bo treba osebno izkaznico ali potni list in podatke o OIB (osebni identifikacijski številki) v ustni ali pisni obliki. Pomembno je omeniti, da drugi dokumenti ne bodo upoštevani​.

​Glede na to, da je datum razdelitve dobička Sklada HB 3. 8. 2018, bodo imeli pravico do izplačila dividende:​

 • tisti veterani, ki imajo v lasti enote premoženja Sklada HB, in
 • tisti, ki so zaprosili za odkup enot premoženja po 4. 6. 2018.

Do izplačila dividend iz Sklada HB niso upravičeni člani Sklada HB, ki so:

 • zahtevek za odkup enot premoženja vložili 4. 6. 2018 ali prej;​
 • odkupili svoje enote premoženja in nimajo več nobenih enot premoženja.

Zaradi tehnične izvedbe, torej priprav na izplačilo dividend za leto 2017, od 30. 7. do 4. 8. 2018 ne bodo izplačane dividende iz preteklih let tistim, ki dividende še niso prevzeli, vendar so imeli pravico. Le-ti bodo dividende lahko prevzeli od 6. 8. 2018, ko bodo prej nepobrane dividende in dividende za leto 2017 združene v en znesek.

Sprejem zahtevkov za odkup enot premoženja in izplačilo enot premoženja iz Sklada HB bo omenjene dni potekal nemoteno, po običajnem postopku. Za vložitev zahtevka za odkup enot premoženja in izplačilo dividend bo treba poleg veljavne osebne izkaznice ali potnega lista posredovati tudi OIB (osebno identifikacijsko številko) v ustni ali pisni obliki ali osebno izkaznico s številko OIB ter kopije navedenih dokumentov.

Razpolaganje z enotami premoženja in dividendo:

Za prodajo vaših enot premoženja oziroma za razpolaganje s pripadajočo dividendo se morate v zvezi z zahtevkom za prodajo enot premoženja iz sklada hrvaških veteranov domovinske vojne/razpolaganja z dividendo obrniti na poslovalnico FINA. Ob oddaji vloge je treba priložiti:​

 • ​veljavno osebno izkaznico ali potni list, ki dokazuje identiteto člana Sklada HB,​
 • podatke OIB, če veljavna osebna izkaznica ali potni list ne vsebujeta OIB,​
 • ​kartico tekočega ali žiro računa, na katerega želite, da se vam nakažejo sredstva, če ne želite prevzeti sredstev v gotovini v poslovalnici FINA.​

​Izplačilo v gotovini je možno izključno lastniku enote premoženja.​

​V poslovalnico FINE je treba dostaviti kopije dokumentacije, navedene v prvi in tretji točki.​

​Upravni odbor Sklada HB je 13. 5. 2016 v skladu z 8. členom Zakona o Skladu hrvaških veteranov iz domovinske vojne in članov njihovih družin odobril postopek ter navodila v nadaljevanju, ki opredeljujejo vse dejavnosti in odgovornosti v postopku prejema zahtevka za prodajo enot premoženja v Skladu hrvaških veteranov domovinske vojne in članov njihovih družin ter izplačilo dividend iz zadevnega sklada.”

Poslovanje Fonda hrvatskih branitelja tijekom određenih perioda od osnutka.

 • %

  1 Dan
 • %

  1 mesec
 • %

  3 meseci
 • %

  6 mesecev
 • %

  leto
 • %

  pgp
 • %

  leto
 • %

  1 leto
 • %

  2 leti
 • %

  Od Ustanovitve
HRK
multiline_chart

Izračun donosnosti

Vnesite datume za izračun potencialnega donosa v izbranem časovnem obdobju. Izračun ne vključuje vstopnih stroškov, če so le-ti predvideni v prospektu sklada.

close
01.01.2017 - 01.01.2017
Konačni Iznos
0 HRK
Donos
0

* Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa u budućnosti.

Podatki o skladu

Fond hrvatskih branitelja

Naziv fonda:

Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Depozitna banka

OTP banka d.d.

Družba za upravljanje

InterCapital Asset Management d.o.o.

Djelatnost, svrha i ustroj ovog fonda regulirani su Zakonom o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a Fond ima i svoj Statut. Zakon i Statut Fonda možete pronaći u nastavku.

Zakonski okvir:

Zakon o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 99/2018)

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174-2004)

Fond ima Statut kojim se uređuje:

 • status Fonda te uloga i odnos Upravnog odbora i Društva za upravljanje,
 • vrsta imovine u koju se sredstva Fonda mogu ulagati,
 • uvjeti pod kojima će Fond stjecati vrijednosne papire,
 • osnovnica za izračunavanje naknade Društva za upravljanje Fondom koja će se platiti iz imovine Fonda,
 • osnovica za izračunavanje naknade depozitne banke koja će se platiti iz imovine Fonda,
 • poslovna godina Fonda, računovodstveni sustav, izvješćivanje o razvitku i portfelju Fonda, te mjesto i način objavljivanja tih činjenica,
 • druga pitanja važna za Fond.

UDJELI

Koliko vrijedi jedan udio u Fondu HB i u kojoj se valuti izražava?

Vrijednost udjela izražava se u kunama. Ista se mijenja svaki dan te se objavljuje na web stranici Društva.

Koliko će udjeli vrijediti za npr. 3 ili 6 mjeseci?

Buduća cijena udjela je nepoznata jer ovisi prvenstveno o trenutnoj vrijednosti dionica Hrvatskog Telekoma te drugih vrijednosnih papira koji se nalaze u manjem postotku imovine Fonda.

Je li moguće kupiti udjele u Fondu?

Ne, udjeli u Fondu HB se mogu steći isključivo dodjelom od strane Ministarstva branitelja i nije ih moguće kupiti. Ako ste zainteresirani za investiranje, predlažemo da proučite UCITS fondove pod upravljanjem InterCapitala.

Smatram da mi je broj udjela/bodova pogrešno obračunat, kome se mogu obratiti?

Za sve upite i reklamacije oko broja dodijeljenih udjela potrebno je obratiti se Ministarstvu hrvatskih branitelja na kontakt telefon: 01/2308 888.

Mogu li se udjeli dati u zalog, prodati ili prenijeti drugom članu Fonda?

Udio u Fondu HB ne može se dati u zalog, prenijeti u korist drugog člana Fonda HB niti trećih osoba. Također, udjeli u Fondu HB kao ni imovina koja proizlazi iz vlasništva nad udjelima (uključujući i dividendu) ne mogu biti predmetom zaloga niti ovrhe. Udjeli članova Fonda mogu se stjecati samo nasljeđivanjem.

DIVIDENDA

Tko ima pravo na dividendu?

Pravo na dividendu imaju svi članovi Fonda HB koji na dan raspodjele dobiti posjeduju udjele u fondu.

Koliko iznosi dividenda po jednom udjelu u Fondu HB?

Iznos dividende po udjelu razlikuje se ovisno o godini za koju se ista isplaćivala. Točan iznos sveukupno nepodignute dividende potrebno je provjeriti u bilo kojoj poslovnici FINA-e, gdje se ista ujedno i isplaćuje. Nastavno na nove zakonske odredbe, sva eventualno nepodignuta dividenda koja se ne podigne od perioda isplate (u ljetnom periodu) pa do kraja te godine, početkom iduće godine pretvorit će se u dodatne udjele.

Što ako se dividenda ne podigne odmah? Gubi li se pravo na nju?

Ne. Ukoliko dividendu ne podignete odmah, ne gubite pravo na nju. Nastavno na nove zakonske odredbe, sva eventualno nepodignuta dividenda koja se ne podigne od perioda isplate (u ljetnom periodu) pa do kraja te godine, početkom iduće godine pretvorit će se u dodatne udjele.

POTVRDA

Izgubili ste potvrdu ili ste promijenili adresu. Kako da dođem do nove potvrde?

Za izdavanje Potvrde o vlasništvu udjela ili promjenu kontaktne adrese, molimo da nam pošaljete zahtjev za izdavanje potvrde zajedno s kopijom osobnog dokumenta (OI/dokument s OIB-om) putem maila fondhb@intercapital.hr ili poštom na adresu:
InterCapital Asset Management d.o.o.
Masarykova 1
10 000 Zagreb

NASLJEĐIVANJE

Što napraviti ako je član Fonda umro? Kako prenijeti udjele?

U slučaju smrti člana Fonda HB, nasljednici bi trebali u ostavinskom postupku kod javnog bilježnika ili suda ishoditi Rješenje o nasljeđivanju udjela u Fondu HB. Nakon što Rješenje o nasljeđivanju postane pravomoćno, potrebno ga je dostaviti na provedbu putem maila fondhb@intercapital.hr ili putem pošte na:
InterCapital Asset Management d.o.o.
Masarykova 1
10 000 Zagreb

Gdje poslati rješenje o nasljeđivanju?

Rješenje o nasljeđivanju sukladno kojem će se izvršiti prijenos udjela s pokojnika na nasljednike i kopije osobnih dokumenata nasljednika treba poslati putem maila fondhb@intercapital.hr ili na adresu:
InterCapital Asset Management d.o.o.
Masarykova 1
10 000 Zagreb

U kojem roku će se provesti dostavljeno Rješenje o nasljeđivanju?

Društvo će sva zaprimljena i pravovaljana rješenja obraditi u najkraćem mogućem roku. Konkretno, u praksi to je uobičajeno u roku 2 tjedna od zaprimanja istih, izuzev iznimnih perioda (primjerice pretvorba nepodignute dividende u udjele kada u kraćem periodu nije moguće provoditi rješenja).

Kada nasljednici mogu raspolagati nasljeđenim udjelima?

Po primitku potvrde o stanju udjela koja glasi na njihovo ime.

Mogu li se isplatiti sredstva iz Fonda bez prethodnog prijenosa udjela na nasljednike?

Mogu na način da se u poslovnicama FINA-e popuni i potpiše izjava o isplati novčane protuvrijednosti udjela u Fondu uz prilaganje dokumentacije: pravomoćno rješenje o nasljeđivanju, kopija osobne iskaznice ili putne isprave, punomoć (u slučaju podnošenja izjave u ime punomoćnika), kopija kartice tekućeg ili žiro računa.

FINANCIJSKA POMOĆ

Gdje mogu uputiti zahtjev za financijsku pomoć?

U svezi zahtjeva za financijsku pomoć potrebno je obratiti se Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kontakt telefon: 01/ 3833 426 ili na adresu: Park Stara Trešnjevka 4, 10 000 Zagreb.
Za izdavanje Potvrde o vlasništvu udjela koja je potrebna za prilaganje uz zahtjev za financijsku pomoć, molimo da nam pošaljete zahtjev za izdavanje potvrde zajedno s kopijom osobnog dokumenta (OI/dokument s OIB-om) putem maila fondhb@intercapital.hr ili poštom na adresu:
InterCapital Asset Management d.o.o.
Masarykova 1
10 000 Zagreb

PRODAJA UDJELA

Gdje se podnosi zahtjev za prodaju udjela?

Isključivo u poslovnicama FINA-e (bilo koja poslovnica).

Naplaćuje li Fina naknadu za podnošenje zahtjeva i isplatu/prijenos sredstava?

Ne.

Može li se zahtjev za prodaju udjela povući?

Zahtjev je moguće povući isključivo isti dan i u istoj poslovnici FINA-e u kojoj je Zahtjev i podnesen u radnom vremenu poslovnice.

Kada će sredstva biti isplaćena?

Prodaja se, sukladno Statutu, izvršava po cijeni važećoj na 60. dan od dana podnošenja zahtjeva
Ukoliko 60. dan pada na neradni dan (vikendi i blagdani), kao važeća cijena za obračun otkupne cijene udjela uzima se cijena prvog sljedećeg radnog dana Fonda, a udjeli se isplaćuju u daljnjem roku od tri radna dana.
Na zahtjevu za prodaju je otisnut datum očekivane isplate sredstava ostvarenih prodajom udjela na račun ili gotovinske isplate u FINA-i

DOKUMENTACIJA ZA ISPLATU UDJELA

A) OSOBNO PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRODAJU UDJELA OD STRANE ČLANA FONDA HB – FIZIČKE OSOBE

Prilikom podnošenja Zahtjeva za prodaju obavezno je priložiti na uvid slijedeće:
1. važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu kojom se dokazuje identitet,
2. podatak o OIB-u člana Fonda HB ako važeća osobna iskaznica ili putovnica ne sadrže OIB (OIB može biti dan u bilo kojem obliku ili samo izrečen),
3. Karticu tekućeg, žiro ili nerezidentnog računa člana Fonda HB na koji će Društvo isplatiti sredstva ostvarena prodajom Udjela, ukoliko ta sredstva član Fonda HB osobno ne preuzima u gotovini isplatom u poslovnicama Fine.
Članovi Fonda HB koji nisu rezidenti Republike Hrvatske moraju otvoriti nerezidentni račun u banci sa sjedištem u Republici Hrvatskoj na koji će primiti sredstva ostvarena prodajom Udjela.

Napomena: gotovinska isplata nije moguća nerezidentu kao niti skrbniku, zakonskom zastupniku niti punomoćniku člana Fonda HB.

B) OSOBNO PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRODAJU UDJELA ČLANA FONDA HB – PRAVNE OSOBE (OPĆINE i GRADOVI)

Prilikom podnošenja Zahtjeva članovi Fonda HB moraju obavezno priložiti na uvid:
1. podatak o OIB-u za općinu / grad (OIB može biti dan u bilo kojem obliku ili samo izrečen)
2. Ugovor o otvorenom žiro-računu između banke i općine / grada
3. Potvrdu Izbornog povjerenstva o imenovanju gradonačelnika / načelnika općine
4. važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu ili kojom gradonačelnik / načelnik općine dokazuje svoj identitet

C) PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRODAJU UDJELA MALOLJETNIH OSOBA ČLANOVA FONDA

Zakonski zastupnici maloljetnika mogu raspolagati novčanim sredstvima maloljetnog djeteta u razdoblju od jednog mjeseca u iznosu koji ne prelazi svotu od 10.000,00 kn. Za sve veće iznose potrebna je pisana suglasnost drugog roditelja koji ostvaruje roditeljski skrb i odobrenje suda u izvanparničnom postupku sukladno odredbama Obiteljskog zakona.

Ako maloljetna osoba sukaldno posebnim propisima, ima skrbnika ili posebnog skrbnika kojeg mu je odredio nadležni centar za socijalnu skrb, sredstvima u fondu djeteta skrbnik ili posebni skrbnik raspolaže samo na temelju rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb, sukladno ovlaštenjima koja proizlaze iz tog rješenja.

Za maloljetne članove Fonda HB Zahtjev podnose roditelji (zakonski zastupnici) ili skrbnici, a prilikom podnošenja Zahtjeva koji se odnose na Udjele maloljetnih članova Fonda HB, moraju obavezno priložiti na uvid:

1. roditelji (zakonski zastupnici) moraju priložiti Izvod iz matične knjige rođenih/Rodni list. Za raspolaganje iznosima većim od 10.000,00 kn, potrebna je pisana suglasnost drugog roditelja koji ostvaruje roditeljsku skrb i odobrenje suda u izvanparničnom postupku. Skrbnici moraju priložiti pravomoćno Rješenje Centra za socijalnu skrb o imenovanju skrbnikom nad maloljetnom osobom (izvornik Rješenja zadržava FINA, a rješenje ne smije biti starije od 15 dana od pravomoćnosti istog) ,
2. podatak o OIB-u člana Fonda HB ako važeća osobna iskaznica ili putovnica ne sadrže OIB (OIB može biti dan u bilo kojem obliku ili samo izrečen)
3. važeću identifikacijsku ispravu roditelja/skrbnika (osobna iskaznica ili putovnica)
4. karticu tekućeg, žiro ili nerezidentnog računa maloljetne osobe  na koji će se isplatiti sredstva    ostvarena prodajom Udjela. Ukoliko nemaju karticu tekućeg ili žiro računa, moraju priložiti Ugovor o otvaranju tekućeg ili žiro računa

D) PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRODAJU UDJELA ČLANA FONDA KOJI JE POD SKRBNIŠTVOM (punoljetna osoba koja je lišena poslovne sposobnosti ili joj je poslovna sposobnost ograničena) – SAMO JE SKRBNIK OVLAŠTEN PODNIJETI ZAHTJEV

Prilikom podnošenja Zahtjeva, skrbnici moraju obavezno priložiti na uvid:

1. važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu kojom se dokazuje identitet člana Fonda HB
2. podatak o OIB-u za člana Fonda HB ako važeća osobna iskaznica ili putovnica ne sadrže OIB (OIB može biti dan u bilo kojem obliku ili samo izrečen)
3. karticu tekućeg, žiro ili nerezidentnog računa člana Fonda HB na koji će se izvršiti isplata sredstava ostvarenih prodajom Udjela,
4. pravomoćno Rješenje Centra za socijalnu skrb o stavljanju osobe pod skrbništvo i imenovanju skrbnika
5. pravomoćno Rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb kojim se skrbniku daje suglasnost za raspolaganje udjelima u  Fondu HB u kojem treba biti naveden točan broj Udjela kojim se dozvoljava raspolaganje (Fina zadržava izvornik Rješenja). Rješenje Centra za socijalnu skrb ne smije biti starije od 15 dana od dana pravomoćnosti Rješenja
6. važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu kojim se dokazuje identitet skrbnika člana Fonda  HB

DOKUMENTACIJA ZA ISPLATU DIVIDENDE

A) GOTOVINSKA ISPLATA DIVIDENDE ČLANOVIMA FONDA HB – REZIDENTIMA KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Za isplatu dividende potrebno je u poslovnici FINA-e obavezno priložiti na uvid:

1. važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu kojom član Fonda HB dokazuje svoj identitet
2. podatak o OIB-u ako važeća osobna iskaznica ili putovnica ne sadrže OIB (OIB može biti dan u bilo kojem obliku ili samo izrečen)

B) ISPLATA DIVIDENDE ČLANOVIMA FONDA HB – NEREZIDENTIMA (osobe koje nemaju prebivalište na području Republike Hrvatske) I POLUNEREZIDENTIMA KOJI U REPUBLICI HRVATSKOJ BORAVE NA OSNOVI VAŽEĆE DOZVOLE BORAVKA U TRAJANJU OD 183-365 DANA

Članovi Fonda HB – nerezidenti i rezidenti koji u Republici Hrvatskoj borave na osnovi važeće dozvole boravka u trajanju od 183-365 dana mogu zatražiti nalog za isplatu dividende te moraju obavezno priložiti na uvid:

1. osobnu iskaznicu ili putovnicu kojom se dokazuje identitet člana Fonda HB.
2. podatak o OIB-u za člana Fonda HB ako važeća osobna iskaznica ili putovnica ne sadrže OIB OIB (OIB može biti dan u bilo kojem obliku ili samo izrečen)
3. Članovi Fonda HB koji nisu rezidenti Republike Hrvatske moraju otvoriti nerezidentni račun u banci sa sjedištem u Republici Hrvatskoj na koji će im se isplatiti dividenda, te prilikom podnošenja naloga za isplatu priložiti karticu računa na koji će im se isplatiti dividenda,
4. Članovi Fonda HB koji u Republici Hrvatskoj borave na osnovi važeće dozvole boravka u trajanju od 183-365 dana, moraju prilikom podnošenja naloga za isplatu priložiti karticu tekućeg ili žiro računa na koji će im se isplatiti dividenda

C) ISPLATA DIVIDENDE MALOLJETNIM ČLANOVIMA FONDA HB

Zakonski zastupnici maloljetnika mogu raspolagati dividendom maloljetnog djeteta u iznosu koji ne prelazi svotu od 10.000,00 kn. Za sve veće iznose potrebna je pisana suglasnost drugog roditelja koji ostvaruje roditeljski skrb i odobrenje suda u izvanparničnom postupku sukladno odredbama Obiteljskog zakona.

Ako maloljetna osoba sukaldno posebnim propisima, ima skrbnika ili posebnog skrbnika kojeg mu je odredio nadležni centar za socijalnu skrb, dividendom djeteta skrbnik ili posebni skrbnik raspolaže samo na temelju rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb, sukladno ovlaštenjima koja proizlaze iz tog rješenja.

Za isplatu dividende maloljetnim članovima Fonda HB zakonski zastupnici ili skrbnici tih članova Fonda HB mogu zatražiti nalog za isplatu dividende, te moraju obavezno priložit na uvid:

1. roditelji (zakonski zastupnici) moraju priložiti Izvod iz matične knjige rođenih/Rodni list. Za raspolaganje iznosima većim od 10.000,00 kn, potrebna je pisana suglasnost drugog roditelja koji ostvaruje roditeljsku skrb i odobrenje suda u izvanparničnom postupku. Skrbnici moraju priložiti pravomoćno Rješenje Centra za socijalnu skrb o imenovanju skrbnikom nad maloljetnom osobom (izvornik Rješenja zadržava FINA, a rješenje ne smije biti starije od 15 dana od pravomoćnosti istog)
2. podatak o OIB-u za člana Fonda HB ako važeća osobna iskaznica ili putovnica ne sadrže OIB (OIB može biti dan u bilo kojem obliku ili samo izrečen)
3. identifikacijski dokument roditelja/skrbnika (važeća osobna iskaznica ili putovnica)
4. karticu tekućeg, žiro ili nerezidentnog računa maloljetne osobe  na koji će se izvršiti isplata, ukoliko nemaju karticu tekućeg ili žiro računa tada moraju priložiti Ugovor o otvaranju tekućeg ili žiro računa

D) ISPLATA DIVIDENDE OPĆINI I GRADU u RH KAO ČLANU FONDA HB

Samo su zakonski zastupnici člana Fonda HB ovlašteni zatražiti isplatu dividende.

Za isplatu dividende članovima Fonda HB zakonski zastupnici tih članova Fonda HB mogu zatražiti nalog za isplatu dividende, te moraju obavezno priložit na uvid:

1. podatak o OIB-u za člana Fonda HB (grad ili općinu) (OIB može biti dan u bilo kojem obliku ili samo izrečen)
2. gradonačelnik / načelnik općine mora priložiti Potvrdu Izbornog povjerenstva o imenovanju gradonačelnika / načelnika općine
3. identifikacijski dokument gradonačelnika / načelnika općine – (važeća osobna iskaznica ili putovnica)
4. Ugovor o žiro-računu između banke i grada /općine

E) ISPLATA DIVIDENDE ČLANU FONDA HB KOJI JE POD SKRBNIŠTVOM (punoljetna osoba koja je u cijelosti  ili djelomično lišena poslovne sposobnosti ) – SAMO JE SKRBNIK OVLAŠTEN ZATRAŽITI ISPLATU DIVIDENDE

Za isplatu dividende skrbnici mogu zatražiti nalog za isplatu dividende (dividenda se isplaćuje isključivo na račun člana Fonda HB), te moraju obavezno priložiti na uvid:

1. važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu kojim se dokazuje identitet člana Fonda HB
2. podatak o OIB-u za člana Fonda HB ako važeća osobna iskaznica ili putovnica ne sadrže OIB (OIB može biti dan u bilo kojem obliku ili samo izrečen)
3. karticu tekućeg, žiro ili nerezidentnog računa člana Fonda HB na koji će se izvršiti isplata,
4. pravomoćno Rješenje Centra za socijalnu skrb o stavljanju osobe pod skrbništvo i imenovanju skrbnika
5. važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu kojim se dokazuje identitet skrbnika člana Fonda HB

PUNOMOĆ

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRODAJU UDJELA i/ILI ISPLATU DIVIDENDE ČLANA FONDA HB PUTEM PUNOMOĆNIKA

Članovi Fonda HB mogu opunomoćiti drugu osobu u svrhu podnošenja Zahtjeva za prodaju udjela i/ili isplatu dividende. Potpis člana Fonda HB na obrascu punomoći mora biti ovjerovljen od strane javnog bilježnika, hrvatskog diplomatskog ili konzularnog predstavništva u inozemstvu ili drugog organa koji je u zemlji izdavanja punomoći ovlašten za ovjeru i nadovjeru punomoći, ali se isplata sredstava ostvarenih prodajom Udjela/isplate dividende može izvršiti samo na račun opunomoćitelja-člana Fonda HB. Ukoliko je punomoć ili njihova ovjera sačinjena na stranom jeziku ili nisu sastavljene latiničnim pismom, uz njih mora biti priložen i prijevod na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača u Republici Hrvatskoj.  Punomoć mora izrijekom sadržavati jednokratno ovlaštenje punomoćnika podnijeti Društvu Zahtjev u odnosu na sve ili točno određeni broj Udjela koji u trenutku njegova podnošenja pripadaju članu Fonda HB.

Prilikom predaje Zahtjeva, punomoćnik je obavezno dužan priložiti na uvid:

1. važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu kojim se dokazuje identitet člana Fonda HB,
2. podatak o OIB-u za člana Fonda HB ako važeća osobna iskaznica ili putovnica ne sadrže OIB (OIB može biti dan u bilo kojem obliku ili samo izrečen),
3. karticu tekućeg, žiro ili nerezidentnog računa člana Fonda HB na koji će se isplatiti sredstva ostvarena prodajom udjela/isplatom dividende,
4. važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu kojim se dokazuje identitet punomoćnika člana Fonda HB  i
5. izvornik obrasca punomoći za prodaju Udjela(isplatu dividende ovjerovljene od strane javnog bilježnika, hrvatskog diplomatskog ili konzularnog predstavništva u inozemstvu ili drugog organa koji je u zemlji izdavanja punomoći ovlašten za ovjeru i nadovjeru punomoć (FINA zadržava izvornik punomoći!)

Napomena: Punomoć vrijedi samo za podnošenje Zahtjeva za prodaju udjela/isplatu dividende. Sredstva će se isplatiti isključivo na račun koji glasi na ime člana Fonda HB.

Obrasci punomoći za prodaju udjela i/ili isplatu dividende nalaze se ovdje

OBRADA I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Kako obrađujemo i štitimo Vaše osobne podatke?

Prilikom obrade osobnih podataka (primjerice kod otkupa udjela u Fondu HB-a, isplate neto dobiti od ulaganja članovima Fonda te isplati novčane protuvrijednosti nasljednicima imatelja udjela), Društvo postupa u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: „Uredba“), odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/2018) te ostale primjenjive regulative.

Prilikom dostave Društvu rješenja o nasljeđivanju radi prijenosa udjela u korist nasljednika, Društvu je, između ostaloga, potreban OIB nasljednika i pokojnog imatelja udjela, koji će se unijeti u informatički sustav Društva. Unošenje OIB-a potrebno je radi kasnije identifikacije nasljednika kao imatelja udjela u Fondu. Pristup informatičkom sustavu imaju oni radnici Društva koji rade na poslovima Fonda, a kako bi se postigla maksimalna zaštita Vaših osobnih podataka. U pravilu je OIB nasljednika te pok. imatelja udjela sadržan u rješenju o nasljeđivanju te ga nije potrebno posebno dostavljati. Međutim, u slučaju da rješenje o nasljeđivanju ne sadrži OIB nasljednika i/ili pok. imatelja udjela, Društvo će od Vas zatražiti dostavu navedenih podataka. Nadalje, Društvu je potreban i podatak o Vašoj adresi na koju će se dostaviti potvrda o stanju udjela. Pri tome će se kao mjerodavna koristiti adresa navedena u rješenju o nasljeđivanju, osim ako niste drugačije naveli u zahtjevu za prijenos udjela.

Kako zahtjeve za otkup udjela te zahtjeve za isplatu dividende u ime Društva zaprima FINA, Društvo i FINA su, sukladno propisima iz područja zaštite osobnih podataka,  potpisali ugovor kojim su uredili  međusobno postupanje u svrhu zaštite Vaših osobnih podataka. U okviru navedenog odnosa Društvo, u smislu Uredbe, ima položaj voditelja obrade, a FINA položaj izvršitelja obrade Vaših osobnih podataka.

Način postupanja Društva s osobnim podacima sadržan je u Politici privatnosti, te vas pozivamo da se upoznate sa sadržajem navedenog dokumenta, kao i s pravima koje ostvarujete s osnove Uredbe i ostale primjenjive regulative.

Pravila privatnosti dostupna su ovdje.

Punomoć – Fond hrvatskih branitelja

Za raspolaganje udjelima u Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji kao i pripadajućom dividenom moguće je opunomoćiti drugu osobu. U tom slučaju potrebno je popuniti jedan od priloženih obrazaca, ovisno o tome za što se osoba opunomoćuje.

Potpis člana Fonda HB na obrascu punomoći za raspolaganje udjelima i dividendom mora biti ovjerovljen od strane javnog bilježnika, hrvatskog diplomatskog ili konzularnog predstavništva u inozemstvu ili drugog organa koji je u zemlji izdavanja punomoći ovlašten za ovjeru i nadovjeru punomoći, ali se isplata sredstava ostvarenih prodajom Udjela može izvršiti samo na račun opunomoćitelja- člana Fonda HB.

Ukoliko je punomoć ili njihova ovjera sačinjena na stranom jeziku ili nisu sastavljene latiničnim pismom, uz njih mora biti priložen i prijevod na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača u Republici Hrvatskoj.

Navodila za prodajo enot premoženja in izplačilo dividend

Navodila arrow_forward