Odgovorno in trajnostno vlaganje

10.03.2021.

Regulatorni okvir uspostavljen Uredbom (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i vijeća od 27. studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga („Uredba“)) obvezuje društva za upravljanje da se usklade sa zahtjevima Uredbe, pri čemu se razlikuju obveze na razini društva te obveze na razini pojedinog financijskog proizvoda. Uredba je donesena s ciljem razvoja održivog ulaganja što se postiže i odgovarajućom politikom ulaganja na području tržišta kapitala.

 

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1 („Društvo“), u skladu sa svojom strateškom orijentacijom odgovornog ulaganja, brige o okolišu i drugima, odgovornosti i pravednosti u poslovanju, te izrazito visokih standarda izvještavanja, odlučilo se u odnosu na UCITS fondove koji čine InterCapital Krovni UCITS fond zauzeti aktivan pristup te će uzimati u obzir glavne štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti. U skladu s navedenim, Društvo će u odnosu na ove UCITS fondove promicati okolišna i socijalna obilježja u skladu s čl. 8. Uredbe.

 

Društvo je u svrhu ispunjavanja regulatornih obveza pripremilo odgovarajuću PAI izjavu koja je dostupna ovdje uz napomenu da je radi usklađenja s odredbama Uredbe Prospekt Krovnog UCITS fonda dostavljen Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga na daljnje postupanje.

 

U odnosu na preostale regulatorne obveze iz Uredbe, Politika odgovornog ulaganja dostupna je ovdje, dok u odnosu na Politiku primitaka Društvo ističe da kod financijskih proizvoda kod kojih je rizik održivosti uključen u odluke o ulaganjima, prepoznajemo ulogu upravitelja imovine prilikom donošenja odluka o ulaganjima u odnosu na rizik održivosti te se promiče djelotvorno upravljanje rizikom održivosti, odnosno ne potiče se prekomjerno preuzimanje rizika u pogledu održivosti.

 

Što se tiče UCITS ETF pod-fondova pod upravljanjem Društva ističemo da prilikom upravljanja UCITS ETF pod-fondovima InterCapital Crobex10tr UCITS ETF, ISIN: HRICAMFCR102 („Crobex10tr“) i Intercapital SBI TOP UCITS ETF, ISIN: HRICAMFSB106 („SBI TOP“) Društvo ne uzima u obzir štetne učinke investicijskih odluka na faktore održivosti. Navedeno je posljedica pasivne strategije upravljanja. Naime, UCITS ETF pod-fondovima se upravlja pasivnim načinom kroz, po uzorku, replicirajuću indeksnu strategiju na način da Društvo imovinu pod-fonda Crobex10tr ulaže, kada je riječ o ulaganju u dionice, isključivo u dionice koje se nalaze u sastavu indeksa CROBEX10tr ili planiraju biti dodani u navedeni indeks, odnosno, kada je riječ o pod-fondu SBI TOP, u dionice koje se nalaze u sastavu indeksa SBI TOP ili planiraju biti dodani u navedeni indeks. Pod-fondovi se prilagođavaju promjenama u definiciji ili sastavu indeksa CROBEX10tr, odnosno indeksa SBI TOP. S obzirom na pasivnu strategiju upravljanja, Društvo niti ubuduće u odnosu na UCITS ETF pod-fondove neće moći uzimati u obzir štetne učinke investicijskih odluka na faktore održivosti.

Ivan Kurtović

PREDSJEDNIK UPRAVE

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Kontaktirajte nas i mi ćemo sve riješiti.

Javite nam se arrow_forward