ESG i održivost

Prvo smo društvo za upravljanje investicijskim fondovima u Republici Hrvatskoj koje se Prospektom obvezalo uključiti principe održivosti u investicijski proces.

Glavni štetni učinci

Politika odgovornog ulaganja

Politika aktivnog vlasništva

PRI Transparency report 2021

PRI Assessment report 2021