Izračunaj ponovo
ICAM

V kateri valuti
želite vlagati?

Vlaganje
je maraton, ne
sprint. Na kateri rok ste pripravljeni vlagati?

Nizko naložbeno tveganje
prinaša nizek
potencial donosa
(in obratno).
Kakšna stopnja tveganja je za vas sprejemljiva?

Izbor investicijskih skladov ICAM, ustvarjenih glede na vaše odgovore

InterCapital
Short Term Bond

Kratkoročni obvezniški investicijski sklad

 • Rast vrednosti deleža v kratkoročnem/srednjeročnem obdobju kot cilj
 • Vlaganje predvsem v kunske instrumente z nižjo stopnjo tveganja
 • Kombinacija visoke likvidnosti z nizko volatilnostjo
 • Sredstva, vložena v sklad, so na voljo v katerem koli trenutku
 • Davčna obveznost ne obstaja za naložbe, daljše od dveh let

InterCapital
Bond

Obvezniški investicijski sklad

 • Večkrat nagrajen najboljši obvezniški sklad
 • Več kot 15 let pozitivnih letnih donosov
 • Najnižja volatilnost v kategoriji obvezniških skladov
 • Sredstva, vložena v sklad, so na voljo v katerem koli trenutku
 • Davčna obveznost ne obstaja za naložbe, daljše od dveh let

InterCapital
Global Bond

Obvezniški investicijski sklad

 • Stabilnost s privlačnim potencialom donosa
 • Naložbe v obveznice razvitih in razvijajočih se trgov
 • Namenjen vlagateljem za srednjeročno naložbeno obdobje
 • Sredstva, vložena v sklad, so na voljo v katerem koli trenutku
 • Davčna obveznost ne obstaja za naložbe, daljše od dveh let

InterCapital
Dollar Bond

Obvezniški investicijski sklad

 • Stabilnost z možnostjo doseganja privlačnega donosa
 • Konservativna naložbena strategija
 • Namenjen vlagateljem, ki želijo srednjeročno varčevati v USD
 • Sredstva, vložena v sklad, so na voljo v katerem koli trenutku
 • Davčna obveznost ne obstaja za naložbe, daljše od dveh let

InterCapital
Income+

Posebni investicijski sklad

 • Kombinacija stabilnosti prevladujoče obvezniškega donosa s potencialnim donosom borznega trga
 • Z manjšo izpostavljenostjo borznemu trgu do potencialno višjih donosov
 • Konservativna naložbena strategija z zmerno stopnjo tveganja
 • Sredstva, vložena v sklad, so na voljo v katerem koli trenutku
 • Davčna obveznost ne obstaja za naložbe, daljše od dveh let

InterCapital
Conservative Balanced

Drugi skladi

 • Kombinacija stabilnosti obvezniškega in donosa borznega trga
 • Z manjšo izpostavljenostjo borznemu trgu do potencialno višjih donosov
 • Namenjeno vlagateljem za srednjeročno/dolgoročno naložbeno obdobje
 • Sredstva, vložena v sklad, so na voljo v katerem koli trenutku
 • Davčna obveznost ne obstaja za naložbe, daljše od dveh let

InterCapital
Balanced

Mešani investicijski sklad

 • Uravnotežena kombinacija stabilnosti obvezniškega in donosa na borznem trgu
 • Diverzifikacija naložb kot prioriteta
 • Namenjen vlagateljem za srednjeročno/dolgoročno naložbeno obdobje
 • Sredstva, vložena v sklad, so na voljo v katerem koli trenutku
 • Davčna obveznost ne obstaja za naložbe, daljše od dveh let

InterCapital
SEE Equity

Delniški investicijski sklad

 • Velik potencial rasti z naložbami v regionalne borzne trge
 • Geografska in sektorska diverzifikacija
 • Namenjen vlagateljem za srednjeročno/dolgoročno naložbeno obdobje
 • Sredstva, vložena v sklad, so na voljo v katerem koli trenutku
 • Davčna obveznost ne obstaja za naložbe, daljše od dveh let

InterCapital
Global Equity

Delniški investicijski sklad

 • Visok potencialni donos ob višji stopnji tveganja
 • Naložbe v najbolj razvite borzne trge
 • Namenjen vlagateljem za dolgoročno naložbeno obdobje
 • Sredstva, vložena v sklad, so na voljo v katerem koli trenutku
 • Davčna obveznost ne obstaja za naložbe, daljše od dveh let

InterCapital
Global Technology

Delniški investicijski sklad

 • Najboljše iz globalnega sveta tehnologije
 • Dolgoročni pristop s kakovostno diverzifikacijo
 • Transakcije možne v USD in HRK po srednjem tečaju HNB
 • Sredstva, vložena v sklad, so na voljo v katerem koli trenutku
 • Davčna obveznost ne obstaja za naložbe, daljše od dveh let

InterCapital
Global Technology

Delniški investicijski sklad

 • Najboljše iz globalnega sveta tehnologije
 • Dolgoročni pristop s kakovostno diverzifikacijo
 • Transakcije možne v USD in HRK po srednjem tečaju HNB
 • Sredstva, vložena v sklad, so na voljo v katerem koli trenutku
 • Davčna obveznost ne obstaja za naložbe, daljše od dveh let

InterCapital
Short Term Bond

Raven volatilnosti

Nizka

Priporočeno obdobje vlaganja

Najmanj 6 mesecev

Minimalna začetna vrednost naložbe

3.000 kn

Valuta

HRK

Kupi delež
Namenjen vlagateljem za kratkoročno vlaganje z nižjo stopnjo tveganja.

InterCapital
Bond

Raven volatilnosti

Nizka

Priporočeno obdobje vlaganja

Najmanj 2 leti

Minimalna začetna vrednost naložbe

3.000 kn

Valuta

EUR

Kupi delež
S konservativnimi naložbami do stabilnih donosov ob najnižji volatilnosti med obvezniškimi skladi.

InterCapital
Global Bond

Raven volatilnosti

Nizka/srednja

Priporočeno obdobje vlaganja

Najmanj 2 leti

Minimalna začetna vrednost naložbe

3.000 kn

Valuta

EUR

Kupi delež
S srednjeročnimi naložbami do potencialno privlačnega donosa preko izpostavljenosti globalnim obvezniškim strategijam.

InterCapital
Dollar Bond

Raven volatilnosti

Nizka

Priporočeno obdobje vlaganja

Najmanj 2 leti

Minimalna začetna vrednost naložbe

3.000 kn

Valuta

USD

Kupi delež
Vlaganje v USD ob nižji stopnji tveganja za vlagatelje, ki izbirajo stabilne in potencialno privlačne donose.

InterCapital
Income+

Raven volatilnosti

Nizka/srednja

Priporočeno obdobje vlaganja

Najmanj 3 leta

Minimalna začetna vrednost naložbe

2.000 kn

Valuta

EUR

Kupi delež
Zmerna stopnja tveganja in stabilnost obvezniškega sklada ob manjši izpostavljenosti delniškim trgom zaradi potencialno višjih donosov.

InterCapital
Conservative Balanced

Raven volatilnosti

Zmerna

Priporočeno obdobje vlaganja

Najmanj 3 leta

Minimalna začetna vrednost naložbe

2.000 kn

Valuta

EUR

Kupi delež
Konservativno uravnotežen portfelj obveznic in delnic z namenom doseganja donosnosti z nižjo stopnjo tveganja kot pri mešanih skladih.

InterCapital
Balanced

Raven volatilnosti

Srednja

Priporočeno obdobje vlaganja

Najmanj 4 leta

Minimalna začetna vrednost naložbe

2.000 kn

Valuta

EUR

Kupi delež
Uravnotežena kombinacija obvezniškega sklada in donosa delniškega trga za vlagatelje, ki iščejo razpršene naložbe.

InterCapital
SEE Equity

Raven volatilnosti

Srednja/visoka

Priporočeno obdobje vlaganja

Najmanj 5 let

Minimalna začetna vrednost naložbe

1.000 kn

Valuta

EUR

Kupi delež
Z vlaganjem v regionalne delniške trge do potencialno privlačnih donosov ob prevzemanju višje stopnje tveganja.

InterCapital
Global Equity

Raven volatilnosti

Visoka

Priporočeno obdobje vlaganja

Najmanj 5 let

Minimalna začetna vrednost naložbe

1.000 kn

Valuta

EUR

Kupi delež
Vlaganje za daljše obdobje z visokimi potencialnimi donosi najrazvitejših borznih trgov in s prevzemanjem višje stopnje tveganja.

InterCapital
Global Technology

Raven volatilnosti

Visoka

Priporočeno obdobje vlaganja

Najmanj 5 let

Minimalna začetna vrednost naložbe

1.000 kn

Valuta

USD

Kupi delež
Dolgoročne naložbe z izpostavljenostjo najhitreje rastočemu svetovnemu gospodarskemu sektorju.

InterCapital
Global Technology

Raven volatilnosti

Visoka

Priporočeno obdobje vlaganja

Najmanj 5 let

Minimalna začetna vrednost naložbe

1.000 kn

Valuta

USD

Kupi delež
Dolgoročne naložbe z izpostavljenostjo najhitreje rastočemu svetovnemu gospodarskemu sektorju.