InterCapital Short Term Bond

Vaša investicija na kraći ili srednji rok uz niži stupanj rizika.

Zašto investirati u InterCapital Short Term Bond fond?

Atraktivan prinos

Idealna zamjena za a vista račun i/ili depozit uz veći potencijal prinosa od navedenih proizvoda

Očuvanje vrijednosti imovine

Ulaganje imovine u depozite i obveznice zemalja visokog kreditnog rejtinga

Visoka likvidnost

U usporerdbi sa ulaganjem u obveznice, sredstva su na raspolaganju u svakom trenutku, prema potrebama

Tržišne okolnosti

Kamatne stope na oročene depozite i dalje su na niskim razinama.
Tržišne okolnosti su se promijenile i dolazi do stalnih povećanja referentnih kamatnih stopa od strane centralnih banaka (ECB, FED).

Navedeno dovodi do povratka atraktivnog prinosa za ovaj tip fonda: ulaganje imovine fonda u depozite i obveznice zemalja visokog kreditnog rejtinga koje nude stabilne prinose.

Zašto investiranje u InterCapital Short Term Bond ima odličan potencijal?

Kamatne stope na oročene depozite i dalje su niske

Imovina fonda izložena je kratkoročnim obveznicama koje daju prinose veće od depozita

Kombinacija prinosa i visoke likvidnosti

Prinos veći nego na a vistu, a likvidnost veća nego primjerice na „narodne obveznice“

Diverzifikacija ulaganja umanjuje ukupan rizik investicije

Imovina fonda je izložena cijelom spektru obveznica zemalja visokog kreditnog rejtinga

Investicija nižeg stupnja rizika

Najniža razina rizika u našoj paleti fondova (1/7)

Rezervirajte online sastanak i saznajte kako Short Term Bond fond uključiti u svoj portfelj

    Dogovorite savjetovanje