ETF-je širimo tudi na bukareško borzo

Po Hrvaški in Ljubljani bodo InterCapital ETF na voljo tudi v Romuniji. Poleg tega, da bodo prispevali k rasti in razvoju kapitalskega trga, bodo imeli od njih koristi tudi obstoječi vlagatelji skozi zmanjšanje stroškov. Prvi, ki bo uvrščen, je InterCapital BET-TRN UCITS ETF, sčasoma pa pričakujemo še druge.

InterCapital BET-TRN KNPVP ETF, ki spremlja uspešnost romunskega indeksa BET-TRN, bo kotiral na bukareški borzi v prvem četrtletju naslednjega leta. Pri tem je bil za partnerja in vzdrževalca trga izbran Investimental, pooblaščeni udeleženec in posrednik v Romuniji. Romunski vlagatelji bodo tako dobili priložnost, da vlagajo v ETF-je na lokalni borzi in v lokalni valuti.

Za romunski trg (kapitala, pa tudi splošno za gospodarstvo) so v zadnjih desetletjih značilne visoke stopnje rasti. Poleg tega je trg sam po sebi bistveno večji od Hrvaške in Slovenije, kjer smo že prisotni z ETF-ji (na Hrvaškem z vsemi 4, v Sloveniji doslej z 2, nameravamo pa kmalu uvrstiti tudi ostale). Na primer, BDP Romunije je dvakrat, prebivalstvo pa trikrat večje kot v obeh državah skupaj. Še večja je razlika v borzni dejavnosti. Povprečni promet v Romuniji v rednih letih presega 10 milijonov evrov na dan, kar je približno 3,5-krat več kot na Hrvaškem in v Sloveniji. Letos je povprečni promet še višji (19 milijonov evrov), zahvaljujoč IPO Hidroelectrice.

Menimo, da je na takšnem trgu veliko prostora in zanimanja za ETF-je. Doslej je v Romuniji kotiral le en ETF, ki predstavlja 0,6% prometa celotnega delniškega trga. Znatno nižje od hrvaškega povprečja, v katerem so trenutno na voljo naši 4 ETF-ji (ki predstavljajo približno 5% celotnega prometa), razvite Evrope ali drugih razvitih trgov (kjer so ZDA vodilne z deležem 29%).

Delež ETF-jev v primerjavi s skupnim prometom z delnicami v letošnjem letu po borzah

Graf1

Izvor: Bloomberg

Poleg uvrstitve, ki je dobra novica za lokalne vlagatelje, bodo imeli koristi tudi tisti na Hrvaškem in (kmalu) tudi v Sloveniji, saj bo rast sredstev zmanjšala stroške v ETF. To pomeni, da bodo vlagatelji lahko še natančneje spremljali gibanje benchmark indeksa, v tem primeru romunskega BET-TRN.

Vsi tisti, ki se želijo izpostaviti našemu romunskemu ETF (InterCapital BET-TRN UCITS ETF), lahko danes to storijo na Zagrebški borzi, kjer kotira pod oznako 7BET.

Đivo Pulitika

upravitelj fonda
Objavljeno
20. decembra 2023.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Mi smo tu da Vam pomognemo.

Javite nam se arrow_forward