ETF NOVICE: Slovenske zavarovalnice ponujajo privlačne dividendne donose

Slovenski indeks SBITOPtr je že znan po visokih dividendnih donosih, zadnja objava zavarovalnicam pa je ta ugled še utrdila.

Ker zavarovalništvo predstavlja skoraj 20 % slovenskega indeksa (Triglav 12 % in Sava Re 7 %), je jasno, zakaj so vlagatelji nestrpno čakali na objavo njunih dividend. In verjamemo, da bodo zadovoljni.

Triglav je sporočil, da bo izplačal 50 odstotkov dobička, ustvarjenega v letu 2022, to je 2,50 evra na delnico. Če izvzamemo premik dividende iz leta 2020 zaradi pandemije in odškodnine iz leta 2022, družba tako ostaja zvesta večletnemu znesku. Ni trenda rasti – OK – ampak upoštevajmo, da ni izplačan celoten dobiček, donos pa je spet 6,3%, skoraj dvakraten v primerjavi s trenutno 10-letno slovensko obveznico (3,2% donos).

Enako dividendno donosnost je Sava Re dosegla s predlogom za izplačilo 36 % dobička, ustvarjenega v letu 2022, torej z dvigom dividende na delnico za 22 % letno od leta 2014 do 2023.

Picture6

Zanimivo je tudi, da sta obe družbi tako presegli dividendno donosnost, ki jo trenutno ponuja širši evropski indeks zavarovalnic. Res je, Triglav je bil tradicionalno bistveno višje, v bližini je bila Sava Re.

Picture7

Še vedno čakamo, da vse komponente slovenskega indeksa objavijo svoje predloge, vendar končno pričakujemo, da bo dividendna donosnost celotnega indeksa letos okrog 7%. S tem, da slovenska podjetja praviloma ne izplačajo celotnega dobička, ampak investirajo in dosegajo rast.

Eden od razlogov, ki jih pripisujemo dejstvu, da več vlagateljev ni prepoznalo tega potenciala, je manjša likvidnost slovenskih delnic v primerjavi z razvitimi trgi. Temu problemu se je mogoče precej dobro izogniti z vlaganjem v InterCapital SBITOPtr UCITS ETF, saj prisotnost vzdrževalca trga (ang. Market Maker) trajno zagotavlja možnost nakupa in prodaje s skoraj zanemarljivo razliko v ceni.

*uporabljeni podatki z dne 04.03.2023.

Đivo Pulitika

upravitelj fonda
Objavljeno
18. aprila 2023.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Mi smo tu da Vam pomognemo.

Javite nam se arrow_forward