Nadaljevanje dobre sezone poslovnih rezultatov v Sloveniji

V Sloveniji smo zabeležili še eno dobro sezono poslovnih rezultatov. Krka je v letu 2023 zabeležila 5,2% rast prihodkov. Vendar se je rast v zadnjem četrtletju leta upočasnila. Glavni razlog za to je 5% padec prihodkov v vzhodnoevropski regiji, katerih prodaja je padla zaradi sprememb deviznih tečajev rublja in zmanjšanja volumna v Ukrajini.

Operativna marža je ostala nespremenjena, medtem ko so se stroški prodanih izdelkov povečali za 5%, administrativni stroški pa za 18%. Neto dobiček se je zmanjšal zaradi depreciacije rublja za 64% v letu 2023, v primerjavi z letom 2022, ko se je rubelj okrepil za 29%. V primeru NLB so neto obrestni prihodki zabeležili pospešeno rast (65-odstotno povečanje glede na preteklo leto), skupaj z NIM (Net Interest Margin) v višini 3,5% (povečanje za 1,2 odstotne točke) ter skupaj z višjim zneskom odobrenih posojil (13,7 milijarde EUR, 5% povečanje glede na preteklo leto) je to povzročilo 37-odstotno povečanje poslovnih prihodkov. Organski neto dobiček se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 101%. Podobno so se prihodki Petrola znižali zaradi nižjih cen blaga in manjših volumnov, vendar se je bruto dobiček povečal zaradi popuščanja regulative in povečanja najvišje marže na bencin. Tudi v Sloveniji se je marža na bencin od 5. decembra znižala. EBITDA se je potrojil zaradi 72% medletnega povečanja bruto dobička in boljših rezultatov od neto derivatov v znesku 89 milijonov evrov.

Matej 2

Matej Vujanić

mlađi analitičar
Objavljeno
5. aprila 2024.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Mi smo tu da Vam pomognemo.

Javite nam se arrow_forward