Odgovorno in trajnostno vlaganje

Tko god prati financijsku industriju posljednjih godina, a pogotovo mjeseci, je mogao primijetiti da se u člancima, istraživanjima i na konferencijama sve češće spominje pojam odgovornog ulaganja, često pod skraćenicom ESG. Što se točno pod tim misli, zašto je postalo toliko bitno za financijsku industriju i kako se InterCapital Asset Management postavlja prema novim trendovima pročitajte u ovom blogu.

 

Što je odgovorno ulaganje?

 

Odgovorno ulaganje uključuje brigu za okoliš i društvo te način na kojim se kompanijama upravlja. Malo službenije, PRI Institut definira odgovorno ulaganje kao strategiju i praksu koja uključuje ESG čimbenike u donošenje investicijskih odluka i aktivno vlasništvo. ESG je skraćenica sastavljena od sljedećih komponenti:

 

1. Okoliš (eng. Environmental factors): Klimatske promjene, trošenje ograničenih resursa, otpad, zagađenje, krčenje šuma…

 

2. Društvo (eng. Social factors): ljudska prava, moderno ropstvo, iskorištavanje djece za rad, radni uvjeti, odnosi sa zaposlenicima…

 

3. Upravljanje kompanijom (eng. Governance factors): potplaćivanje i korupcija, plaće menadžmenta, raznolikost i struktura uprave, politička lobiranja i donacije, porezna strategija…

 

Zašto je za financijsku industriju važna politika odgovornog ulaganja?

 

1. Materijalne posljedice

 

U svijetu raste osviještenost financijske industrije i znanosti o tome kako ESG čimbenici utječu na ostvarene povrate.  Dosad je već dostupan jako veliki broj istraživanja koja nisu potpuno usuglašena po pitanju direktne veze između ostvarenog prinosa i fokusa na ESG čimbenike, ali uglavnom priznaju pozitivnu vezu između zanemarivanja tih čimbenika i više volatilnosti. To zapravo ne iznenađuje, jer češće dolazi i do afera (sjetimo se BP-jevog problema s okolišem i izlijevanjem nafte u meksičkom zaljevu, ili Agrokorovog problema s upravljanjem kompanijom unutar kojeg su dioničari zabilježili potpuni gubitak vrijednosti).

 

2. Potražnja klijenata

 

Prilikom izbora društva za upravljanje imovinom, raste potražnja klijenata za većom transparentnosti o tome kamo se njihov novac ulaže i koje su implikacije za okoliš i društvo. Ovo vrijedi i za fizičke osobe i za institucionalne investitore poput mirovinskih fondova.

 

 

 

Primjedba 2019 12 05 114606

 

 

 

3. Regulacija

 

Regulatori sve više naglašavaju da je odgovorno ulaganje sastavni dio usluge upravljanje imovinom. Na razini Europske Unije će društva za upravljanje imovinom morati početi objavljivati kako integriraju ESG čimbenike u donošenje investicijskih odluka (najvjerojatnije nekad između 2020. i 2022.). Nedavno je i naš domaći regulator (HANFA) objavio da je Međunarodna organizacija nadzornika mirovina (IOPS) donijela Nadzorne smjernice o integraciji ESG čimbenika u ulaganja i upravljanje rizicima kod mirovinskih fondova.

 

Alokacija imovine govori u prilog rastućoj važnosti odgovornog ulaganja

 

Od početka 2017. do kraja listopada 2019. su ESG fondovi utrostručili imovinu na globalnoj razini te dosegli vrijednost od 683 milijarde dolara. Nastavi li se trenutni trend, već 2021. bi mogli upravljati s više od 1000 milijardi dolara.

 

 

 

Primjedba 2019 12 05 114606jj

 

 

 

Pritom se najveći dio imovine pod upravljanjem odnosi na dioničke fondove, potom slijede obveznički i fondovi novčanog tržišta.

 

 

 

Primjedba 2019 12 05 114606jjss

 

 

 

Ipak, gledamo li u odnosu na ukupnu fondovsku industriju, ESG fondovi još uvijek čine tek njen manji dio (2,5% globalno). Zbog tako niske baze, vjerujemo da se može nastaviti snažan trend rasta povećanja alokacije u takve fondove.

 

Koje korake društva za upravljanje imovinom mogu poduzeti u sklopu odgovornog investiranja?

 

Investicijske prakse koje primjenjuju društva za odgovorno upravljanje imovinom se mogu podijeliti u četiri skupine:

 

  • Isključivanje (eng. Exclusion) na bazi industrije, proizvoda ili određenih ponašanje (npr. društva ne ulažu u obveznice zemalja s visokom razinom korumpiranosti ili nepoštivanja ljudskih prava te dionice kompanija koje proizvode oružje, alkohol i slično).
  • Integracija, što znači da ne moramo nužno odmah potpuno isključiti kompaniju sa slabim ESG-jem, već pratimo i potičemo napredak, obično računajući neki oblik ESG ocjene ili uspoređujući s industrijom. Na primjer, industrija nafte globalno ima negativan utjecaj na okoliš, ali unutar nje postoje kompanije koje se trude investirati u obnovljive izvore energije, povećati zaštitu prilikom bušenja i slično. Investitor može odlučiti imati naftnu industriju u portfelju, ali da je predstavljaju takve kompanije.
  • Upravljanje (eng. Stewardship) u obliku politike glasovanja na skupštinama, suradnja s izdavateljima papira te udruženjima investitora.
  • Investiranje s određenim ciljem (eng. Impact Investing), na primjer smanjenje emisije stakleničkih plinova, koje se može ostvariti ili kroz određene kompanije ili kroz pojedinačne projekte (kompanija izdaje „zelene“ obveznice za izgradnju solarne elektrane).

 

Koji su izazovi vezani uz odgovorno investiranje?

 

Odgovorno investiranje (u smislu u kojem je opisano u ovom članku) je relativno novi trend, i kao takvo se na globalnoj razini mora nositi s raznim izazovima, od kojih izdvajamo:

 

Nedostupnost podataka

 

Velik broj poduzeća je još uvijek fokusiran isključivo na objavljivanje financijskih pokazatelja, dok se podaci vezani uz upravljanje te utjecaj na društvo i okoliš većinom ili potpuno zanemaruju. Ovo je pogotovo slučaj na manjim i nerazvijenijim tržištima, iako vjerujemo da će se situacija popraviti s vremenom, kako budu rasli zahtjevi investitora i regulatora.

 

Neujednačenost podataka

 

Podaci često nisu usporedivi čak ni među onim poduzećima koja ih se trude objavljivati. Za financijske pokazatelja imamo međunarodne računovodstvene standarde (eng. IFRS), dok kod ESG pokazatelja to nije slučaj. Ipak, pojavljuju se razne inicijative, od kojih bismo izdvojili GRI (eng. Global Reporting Initiative). GRI objavljuje besplatne standarde koji se tiču izvještavanja o ESG faktorima, odnosno savjetuju koje pokazatelje i na koji način prikazati, uvažavajući industriju u kojoj kompanija posluje.

 

Metode ocjenjivanja

 

Čak i ako uspijemo skupiti i ujednačiti podatke, ostaje pitanje kako ih ocijeniti. Hoćemo li unutar podataka o okolišu veću težinu dati onima o brizi o otpadu (recikliranju) ili o krčenju šuma? I što nam je važnije – utjecaj na okoliš, društvo, ili sam način upravljanja poduzećem? Usporedimo li ESG ocjene za poduzeća iz raznih izvora (npr. FTSE i MSCI, ili Refinitiv i Bloomberg), vidimo da nema skoro nikakve korelacije.

 

Kako se InterCapital Asset Management postavlja prema odgovornom investiranju?

 

Održivost je uvijek bila u središtu naše strategije, a pogotovo u dioničkim strategijama InterCapital SEE Equity i InterCapital Global Equity u kojima savjetujemo ulaganja na duži rok. Ipak, s novim trendovima na tržištu prepoznajemo važnost unificiranja podataka, kako bi naši klijenti dobili bolji uvid u naše investicijske procese i mogli nas usporediti s drugim vodećim upraviteljima imovinom. Stoga ćemo 2020. obilježiti obogaćivanjem naših dosadašnjih izvještaja (pogotovo Politike odgovornog ulaganja i Politike sudjelovanja), ali i uključivanjem u UNPRI (eng. United Nations Principles of Responsible Investment) kako bismo s vremenom dobili i ocjenu neovisne strane o kvaliteti naše politike odgovornog investiranja.

 

Osim toga, potrudit ćemo se ubrzati proces prihvaćanja kulture o objavi ESG podataka među poduzećima u koja investiramo, a pogotovo u regiji Južne i Istočne Europe, na način da ćemo kao dioničar i suvlasnik direktno tražiti podatke i promicati uključivanje u globalne inicijative, prije svega GRI (eng. Global Reporting Initiative).

 

 

InterCapital Bond obveznički fond

 

InterCapital Global Bond obveznički fond

 

InterCapital Dollar Bond obveznički fond

 

InterCapital Income Plus poseban fond

 

InterCapital Balanced mješoviti fond

 

InterCapital SEE Equity dionički fond

 

InterCapital Global Equity dionički fond

 

 

Ovaj blog pripremljen je u informativne svrhe na temelju podataka dostupnih i poznatih INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT
d.o.o. u trenutku njegove izrade i objave i kao takav podložan je promjenama. Cjelovit, točan i istinit opis UCITS fondova koji se
spominju u ovom blogu, propisanih obveza i povezanih rizika, možete pronaći na web stranici: https://icam.hr/investicijski-fondovi/
gdje su dostupni i Prospekt i Ključne informacije za ulagatelje svakog fonda na hrvatskom jeziku. Iznesene informacije, mišljenja, analize, zaključci, prognoze i projekcije isključivo su u informativne svrhe i ne predstavljaju investicijski savjet ili preporuku glede kupnje, držanja ili prodaje financijskih instrumenata, niti ponudu ili poziv na davanje ponude. Iznesene analize temelje se na javno dostupnim informacijama, koje INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. smatra pouzdanima, ali za čiju potpunost i točnost ne preuzima nikakvu odgovornost kao ni odgovornost ni obvezu davati informacije o promjenama u iznesenim mišljenjima ili informacijama. Rizici povezani s ulaganjem u financijske, novčane ili investicijske instrumente koji su predmet analize nisu u cijelosti objašnjeni. Investitori trebaju donijeti vlastitu odluku o eventualnom ulaganju bez oslanjanja na blogu iznesene stavove.

Đivo Pulitika

upravitelj fonda
Objavljeno
5. decembra 2019.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Mi smo tu da Vam pomognemo.

Javite nam se arrow_forward