Ugodnejša davčna obravnava kot dodatna motivacija za naložbe

Naslovom bloga koji u sebi ima izraz „porezni tretman“ riskiramo da ćemo otjerati većinu (manje upornih) čitatelja. Svjesni smo da su porezi dosadni, ali izdržite do kraja bloga! U biti donosimo dobre vijesti. Ukratko ulaganja u UCITS fondove imaju bolji porezni tretman od većine standardnih oblika štednje ili ulaganja što definitivno treba imati na umu kada uspoređujete iste fondove s drugim oblicima ulaganja/štednje.

 

Kapitalni dobici iz štednje i porez

 

U odnosu na bilo koji vremenski okvir oročene štednje, prema aktualnom Zakonu o porezu na dohodak, dohodak po osnovi kamata se oporezuje, za razliku od ulaganja putem investicijskih fondova gdje na sve kapitalne dobitke kroz ulaganja duža od dvije godine investitori nisu u obvezi plaćanja spomenutog poreza. Ako znamo da je porez na kapitalnu dobit 12%, plus prirez prema mjestu prebivališta, vidimo da ulaganja putem investicijskih fondova na period duži od dvije godine imaju povoljniji porezni tretman.

 

Tablični prikaz ulaganja i obveza prema porezu na kapitalnu dobit za fizičke osobe:

 

Dohodak Ulaganje

do 2 godine

Ulaganje

preko 2 godine

Kamate na oročenu štednju DA DA
Kapitalni dobici iz ulaganja u UCITS fondove DA NE
Kapitalni dobici iz ulaganja u dionice DA NE
Kapitalni dobici iz ulaganja u obveznice DA NE

 

 

 

Zamjena udjela između fondova istog društva za upravljanje ne ulazi u obračun poreza

 

Istina je, porez na kapitalne dobitke od ulaganja u dionice i obveznice koji se realiziraju u roku većem od 2 godine također nisu oporezivi kao niti kapitalni dobici iz ulaganja u UCITS fondove. Međutim,  UCITS fondovi tu imaju dodatnu prednost, a to je da se smatra da su investitori ostali u fondu  preko dvije godine čak i ako su prodali udjele u istom prije isteka 2 godine te istovremeno kupili udjele u nekom drugom fondu koji vodi isto društvo za upravljanje fondovima (zamjena udjela). Drugim riječima, dok god Vaš novac ostaje pod „krovom“ istog društva preko dvije godine bez obzira koliko ste se puta prebacivali iz jednog u drugi fond istog društva, ne plaćate porez na kapitalnu dobit. Primjerice, ukoliko uložite novac direktno u dionice i odlučite ih prodati (uz dobit) nakon godinu dana jer se bojite da će sljedeća godina biti nepovoljna za dionička tržišta, morali biste platiti porez. Ukoliko biste pak izašli iz dioničkog fonda iz istog straha i zamijenili udjele iz tog fonda za udjele u najkonzervativnijoj vrsti fonda koji je sličan držanju novca na štednji (kratkoročni obveznički fond) te ostali tamo još godinu dana ne biste platili isti porez.

 

Dividende i kamate koje fond prima ne oporezuju se

 

Osim što cijene financijskih instrumenata mogu rasti, isti često nose i neke redovne ili povremene primitke. Primjerice obveznice donose kupone odnosno kamate, dok kompanije često dioničarima isplaćuju dijelove dobiti u obliku dividende. Takvi primici su također oprezivi u RH već spomenutom stopom od 12% (osim nekih iznimki kao što su kamate na obveznice i sl.). S druge strane, kada fond prima dividende i kupone iz istih ulaganja oni su neoporezivi pa udjelničar fonda koji posjeduje dionice i obveznice u tom smislu ima poreznu prednost u odnosu na direktno držanje dionica i obveznica na svom računu

 

Iako porezni tretman pojedinog oblika štednje i ulaganja najčešće nije presudan čimbenik kod odluke o istom, kod usporedbe sličnih ulaganja može biti jezičac na vagi koji donosi prednost naročito u periodu niskih kamatnih stopa i zato ga jednostavno treba imati na umu kod donošenja krajnje odluke. Osim toga ulaganje u fondove donosi veću fleksibilnost kod promjene vrste imovine u koju se ulaže. Ukoliko npr. investitor želi promijeniti investicijsku strategiju ili jednostavno želi smanjiti ili povećati izloženost određenoj imovinskoj klasi, odnosno zamijeniti udjele između dva ili više fondova, to može učiniti u bilo kojem trenutku, bez utjecaja na obvezu plaćanja poreza.

 

InterCapital Asset Management upravlja s čitavim rasponom
investicijsklih fondova od konzervativnijih prema manje konzervativnim
fondovima:

 

InterCapital Bond obveznički fond

 

InterCapital Global Bond obveznički fond

 

InterCapital Dollar Bond obveznički fond

 

InterCapital Income Plus poseban fond

 

InterCapital Balanced mješoviti fond

 

InterCapital SEE Equity dionički fond

 

InterCapital Global Equity dionički fond

 

 

Ovaj blog pripremljen je u informativne svrhe na
temelju podataka dostupnih i poznatih INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT
d.o.o. u trenutku njegove izrade i objave i kao takav podložan je
promjenama. Cjelovit, točan i istinit opis UCITS fondova koji se
spominju u ovom blogu, propisanih obveza i povezanih rizika, možete
pronaći na web stranici: www.icam.hr/hr/fondovi
gdje su dostupni i Prospekt i Ključne informacije za ulagatelje svakog
fonda na hrvatskom jeziku. Iznesene informacije, mišljenja, analize,
zaključci, prognoze i projekcije isključivo su u informativne svrhe i ne
predstavljaju investicijski savjet ili preporuku glede kupnje, držanja
ili prodaje financijskih instrumenata, niti ponudu ili poziv na davanje
ponude. Iznesene analize temelje se na javno dostupnim informacijama,
koje INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. smatra pouzdanima, ali za čiju
potpunost i točnost ne preuzima nikakvu odgovornost kao ni odgovornost
ni obvezu davati informacije o promjenama u iznesenim mišljenjima ili
informacijama. Rizici povezani s ulaganjem u financijske, novčane ili
investicijske instrumente koji su predmet analize nisu u cijelosti
objašnjeni. Investitori trebaju donijeti vlastitu odluku o eventualnom
ulaganju bez oslanjanja na blogu iznesene stavove.

 

 

 

 

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Mi smo tu da Vam pomognemo.

Javite nam se arrow_forward