“Vlaganje v znanje prinaša najboljše obresti”

„Investicija u znanje plaća najbolje kamate“ , – Benjamin Franklin

 

Navedena misao potaknula nas je da istaknemo važnost financijske pismenosti kao odrednice kvalitete našeg života u budućnosti. Osvješćivanje navedene činjenice na vrijeme može značajno odrediti našu budućnost.

 

Upravljanje osobnim financijama u današnje je vrijeme postalo sve izazovnije. Globalizacija i tehnološke inovacije otvorile su vrata brzom razvoju i učestalim novitetima u vidu raznih proizvoda i usluga, a nama nametnule nužnost brzog donošenja znatno većeg broja financijskih odluka na dnevnoj razini.

 

Osvješćivanje o važnosti edukacije

 

Financijsko obrazovanje postalo je neophodno zbog brzog razvoja financijskog tržišta i demografskih promjena. Hrvatsko financijsko tržište također prati razvojni trend svjetskog financijskog tržišta te iako je udjelom u svjetskom tržištu manje značajno, za razvoj i napredak hrvatskog gospodarstva ima značajnu ulogu. Kako bi se iskoristio puni potencijal tržišta, kako cjelokupno, tako i za svakog pojedinca, tržište je potrebno poznavati i razumjeti te se stoga kao temelj uspješnog sudjelovanja na financijskom tržištu podrazumijeva određena razina financijske pismenosti. Financijska pismenost definira se kao kombinacija informiranosti, znanja, vještina, stavova i ponašanja potrebnih za donošenje kvalitetnih financijskih odluka i važna je stavka koja utječe na financijske odluke pojedinca, od svakodnevnog upravljanja osobnim financijama pa sve do dugoročnih ulagačkih odluka.

 

Iako toga nismo svjesni, svakodnevno donosimo različite financijske odluke, a da o istima ne razmišljamo u kontekstu financijske pismenosti. Tako primjerice smatramo da svakodnevna nabavka namirnica nema neki poseban utjecaj, ali promatrajući koliku promjenu na mjesečnoj i godišnjoj razini čine male dnevne razlike, svakako neće imati zanemariv krajnji učinak. S druge strane, neke odluke sa sobom donose obveze koje mogu još znatnije i dugoročnije utjecati na kvalitetu naših života (npr. dugoročni krediti, određivanje sredstava za mirovinu ili ugovori o životnom osiguranju).

 

Financijska pismenost u Hrvatskoj

 

Prema provedenom istraživanju agencije S&P FinLit Survey iz 2016. godine, Hrvatska se nalazi na 35. mjestu među 144 zemlje svijeta prema razini financijske pismenosti. Smatra se da je 33% odraslih osoba diljem svijeta financijski pismeno. Najnižu razinu financijske pismenosti u svijetu imaju Jemen (13%) i Albanija (14%), dok najvišu Norveška (71%) i Danska (71%). U Hrvatskoj je financijski pismeno 44% odraslih osoba, dok je europski prosjek 52%.

 

Ukoliko usporedimo razinu financijske pismenosti s BDP-om po stanovniku, dolazimo do zaključka da je u zemljama s većim BDP-om po stanovniku i razina financijske pismenosti veća (Tablica 1).

 

Tablica 1: Financijska pismenost vs. BDP

 

Financijska pismenost vs BDP

 

*Podaci o BDP-u su iz 2016. kako bi bili usporedivi s istraživanjem

 

 

Financijsko obrazovanje cjelokupnog stanovništva postaje sve važnije zbog sve dinamičnijih i globalno povezanih financijskih sustava. Imati potrebna znanja za donošenje odluka u pravljanju financijama važno je za svakog pojedinca, ali primjerena i zadovoljavajuća razina financijske pismenosti bitna je i za cjelokupan društveni kontekst.

 

Rezultati istraživanja mjerenja financijske pismenosti u RH koje su provele HANFA i HNB u suradnji s Ministarstvom financija pokazuju da je prosječna ocjena financijske pismenosti u Hrvatskoj 11,7 bodova od mogućih 21. Najnižu pismenost imaju mlađi od 19 godina (9,3), a najvišu oni višeg i visokog obrazovanja (12,8), te građani s prihodima kućanstva većim od 6.250 kn (12,8) kao i oni iz gradova s više od 100 000 stanovnika (13,1). Istraživanje je provedeno prema međunarodno priznatoj i preporučenoj metodologiji Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) te su zbog toga nalazi istraživanja usporedivi s rezultatima iz drugih država koje su provele istraživanje po istom modelu. Prema OECD metodologiji koju primjenjuju i ostale zemlje mjere se tri osnovne kategorije financijske pismenosti: financijsko znanje, financijsko ponašanje i odnos prema trošenju novca.

 

Planiranje financijske budućnosti

 

Štednja u banci, dugoročno ili kratkoročno ulaganje u investicijske fondove, kupnja dionica, polica životnog osiguranja, članstvo u dobrovoljnom mirovinskom fondu, kupnja stana korištenjem kredita… danas imamo bezbroj mogućnosti koje možemo iskoristiti kako bismo unaprijedili kvalitetu života i financijsku budućnost. Međutim, one zahtijevaju dugoročno razmišljanje i pomno planiranje kako tekućih, tako i životnih potreba. Stoga je educiranje i osvješćivanje o važnosti financijske pismenosti potrebno kontinuirano provoditi.

 

Efekti financijske edukacije često nisu vidljivi odmah, nego se radi o dugotrajnom procesu koji treba provoditi kontinuirano, a s ciljem dosega što više dobnih skupina. Od financijskih proizvoda i usluga ne treba bježati, već je bitno informirati se, razumjeti ih i potom disperzirati imovinu na različite proizvode uzimajući u obzir vlastite preferencije i sklonost riziku.

 

Možemo zaključiti kako je preuzimanje odgovornosti za ulaganje u sebe, svoje znanje a time i vlastitu budućnost na nama samima. Stoga investirajte prvenstveno u sebe i vlastito znanje jer ono će Vam u konačnici isplatiti najbolju kamatu.

 

InterCapital Asset Management upravlja velikim rasponom investicijsklih fondova od konzervativnijih prema manje konzervativnima:

 

InterCapital Bond obveznički fond

 

InterCapital Global Bond obveznički fond

 

InterCapital Dollar Bond obveznički fond

 

InterCapital Income Plus poseban fond

 

InterCapital Balanced mješoviti fond

 

InterCapital SEE Equity dionički fond

 

InterCapital Global Equity dionički fond

 

 

Ukoliko razmišljate o ulaganju, ali niste sigurni na koji način i koji bi bio prvi korak, javite nam se bez obaveze i naši će vam stručnjaci rado pomoći svojim stručnim savjetom.

Ana Ceković

PRODAJA
Objavljeno
5. julija 2019.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Mi smo tu da Vam pomognemo.

Javite nam se arrow_forward