Obvestilo o neznatnih spremembah Prospekta krovnega sklada UCITS

11.11.2019.

Dana 11. studenoga 2019. društvo InterCapital Asset Management d.o.o. usvojilo je nebitne promjene Prospekta InterCapital UCITS krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.

 

Nebitne promjene odnose se na osnivanje novih klasa udjela kod pod-fondova InterCapital SEE Equity (klasa D) te InterCapital Global Equity (klasa C i klasa D) kao i promjenu u odnosu na postojeću klasu C kod pod-fonda InterCapital SEE Equity.

 

Prospekt i pravila dostupni su ovdje, Ključni podaci za ulagatelje (KIID) u odnosu na nove i izmijenjene klase udjela u navedenim pod-fondovima dostupni su u nastavku, te pozivamo ulagatelje da se upoznaju sa sadržajem navedenih dokumenata.

 

KIID InterCapital Global Equity – klasa C

 

KIID InterCapital Global Equity – klasa D

 

KIID InterCapital SEE Equity – klasa C

 

KIID InterCapital SEE Equity – klasa D

 

Izmjene Prospekta stupaju na snagu 11. studenoga 2019. godine.

Hrvoje Čirjak

ČLAN UPRAVE

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Kontaktirajte nas i mi ćemo sve riješiti.

Javite nam se arrow_forward