Obvestilo o neznatnih spremembah Prospekta krovnega sklada UCITS

29.01.2020.

 

 

Dana 29. siječnja 2020. društvo InterCapital Asset Management d.o.o. usvojilo je nebitne promjene Prospekta InterCapital UCITS krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom.

 

Nebitne promjene odnose se na umanjenje naknade depozitaru kod pojedinih pod-fondova (Bond, Global Bond, Dollar Bond i Income Plus), promjene preporučenog vremena ulaganja kod pojedinih pod-fondova (SEE Equity, Balanced i Income Plus) te ažuriranje povijesnih prinosa za 2019. godinu.

 

Prospekt je dostupan ovdje te pozivamo ulagatelje da se upoznaju sa sadržajem Prospekta i pravila te ključnih podataka za ulagatelje.

 

Izmjene Prospekta stupaju na snagu 29. siječnja 2020. godine.

 

 

Hrvoje Čirjak

ČLAN UPRAVE

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Kontaktirajte nas i mi ćemo sve riješiti.

Javite nam se arrow_forward