Podatki o začetku likvidacije sklada UCITS Triglav Multicash

21.12.2020.

Društvo INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1 (dalje u tekstu: „Društvo“) je dana 21. prosinca 2020. godine donijelo odluku o likvidaciji UCITS fonda pod upravljanjem Triglav Multicash, ISIN: HRNFDAUMLCS2 (dalje u tekstu: „Fond) i to uslijed okolnosti da su do dana donošenja ove odluke svi ulagatelji podnijeli zahtjeve za otkupom udjela u Fondu.

 

Likvidaciju Fond-a provodit će Društvo kao likvidator. Društvo kao likvidator neće potraživati nikakvu naknadu koja pripada likvidatoru na ime vođenja likvidacijskog postupka.

 

Društvo namjerava provesti likvidaciju u roku od mjesec dana od dana donošenja odluke. U slučaju da se tijekom postupka likvidacije pokaže da postupak nije moguće provesti unutar roka od mjesec dana, postupak likvidacije produžit će se za dodatnih 5 (pet) mjeseci, tako da ukupno trajanje postupka likvidacije iznosi 6 (šest) mjeseci od dana donošenja ove odluke.

 

Nakon donošenja odluke o likvidaciji zabranjeno je svako daljnje izdavanje ili otkup udjela u Fondu. Od dana donošenja odluke o likvidaciji Fondu se ne mogu naplaćivati nikakve naknade niti troškovi osim naknada depozitaru, troškova vezanih uz postupak likvidacije i njezine revizije.

 

Društvo će u postupku likvidacije prvo podmiriti obveze Fonda dospjele do dana donošenja odluke o likvidaciji, a potom će podmiriti sve druge obveze Fonda koje nisu dospjele do dana donošenja odluke o likvidaciji, a proizlaze iz transakcija povezanih uz upravljanje imovinom.

 

Dodatne informacije o likvidaciji Fonda moguće je dobiti u poslovnim prostorijama Društva na adresi Masarykova 1, Zagreb u razdoblju od 09-17 h svakog radnog dana kao i pozivom na broj telefona: +385 1 5540 886, ili dostavom upita putem mrežne stranice Društva: https://icam.hr/hr/kontakt.php

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Kontaktirajte nas i mi ćemo sve riješiti.

Javite nam se arrow_forward