InterCapital Bond fond po peti put prvak Hrvatske

InterCapital Bond Top Of The Funds 2017

 

Prošli tjedan, 19. travnja 2018., održana je dodjela godišnjih nagrada Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK, Top of the Funds, na kojoj je InterCapital Bond proglašen najboljim obvezničkim otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom u 2017. godini. Odabir najboljeg obvezničkog fonda provodi se po unaprijed uvrđenim brojčanim kriterijima koji uključuju mjere povrata, rizičnosti, kretanja imovine i konzistentnost rezultata fonda. Povodom dodijeljenog priznanja prenosimo vam razgovor sa Silvijom Ravlić Varga, fond manager investicijskog društva InterCapital Asset Management, koja upravlja InterCapital Bond fondom.

 

O kakvoj se nagradi radi i koje značajke su izdvojile InterCapital Bond kao najbolji obveznički fond?

 

Fond InterCapital Bond se pokazao najboljim u kategoriji obvezničkih fondova u 2017. godini uzimajući u obzir kriterije ostvarenog povrata, promjene neto imovine, rizičnosti i konzistentnosti. Neto imovina fonda je na kraju 2017. godine iznosila 430 milijuna kuna što je povećanje od 48% u odnosu na kraj 2016. godine kada je iznosila 290 milijuna kuna dok je ostvareni prinos u prethodnoj godini za udjele klase A iznosio 5,44%. InterCapital Bond je u trinaest godina poslovanja ostvario pozitivan povrat na godišnjoj razini, pri čemu je ostvareni prosječni godišnji prinos od osnutka na kraju 2017. godine iznosio 6,43%. S obzirom da se radi o najstarijem i najvećem otvorenom investicijskom fondu kojim upravlja društvo InterCapital Asset Management, primanje nagrade za najbolji obveznički fond peti put potvrda je kvalitete i konzistentnosti te dodatni poticaj za daljnje poslovanje.

 

Silvija Ravlic Varga 800

 

Koje su specifičnosti fonda te investicijska strategija u 2017. godini?

 

Specifičnost fonda je njegov konzervativan pristup ulaganju te portfelj koji karakteriziraju primarno obveznice kao stabilniji i sigurniji instrumenti za ulaganje u odnosu na druge imovinske klase. U načelu možemo reći da ulagatelji u fond na neizravan način investiraju u državne obveznice s obzirom da je glavnina imovine fonda uložena u obveznice Republike Hrvatske izdane na lokalnom te međunarodnom tržištu. Navedena izdanja su zabilježila rast cijena u rasponu od 3% do 7% od posljednjeg dana 2016. do posljednjeg dana 2017., posebno obveznice srednje i duže ročnosti. Ovakav scenarij ne iznenađuje s obzirom na vrlo solidne makroekonomske pokazatelje Republike Hrvatske, među kojima najviše ističemo smanjenje javnog duga i proračunskog deficita te poboljšanje BDP-a uz očekivanje podizanja kreditnog rejtinga na investicijsku razinu.

 

Značajnu ulogu u ostvarenom prinosu u 2017. godini imao je i veći iskorak prema ulaganjima u države središnje i istočne Europe, kao što su Rumunjska, Češka i Mađarska, te državne obveznice Portugala. Unatoč dobro ostvarenim rezultatima državnih obveznica Republike Hrvatske, sve veća imovina fonda, ograničena mogućnost investiranja na domaćem tržištu te potreba za diverzifikacijom rizika usmjerila nas je ka traženju investicijskih prilika u državama regije od kojih svaka ima svoju zanimljivu makroekonomsku i političku priču. Osim investiranja u vrijednosne papire, aktivno upravljamo i valutnom izloženošću fonda, prije svega kroz izloženost fonda prema HRK te valutama spomenutih država.

 

Kakva su očekivanja za 2018.?

 

S obzirom da na kretanje prinosa obveznica značajan utjecaj imaju monetarne politike središnjih banaka fokus investitora ostaje na odlukama centralnih banaka, prije svega globalno važnih poput Sustava federalnih rezervi (FED) te Europske središnje banke (ECB), osobito u vremenu kada se provode nekonvencionalne monetarne politike. U eurozoni se prvo dizanje referentne kamatne stope očekuje u drugoj polovici 2019. godine, međutim smanjenje iznosa otkupa vrijednosnica kroz program kvantitativnog popuštanja bi trebalo rezultirati manjom potražnjom na obvezničkom tržištu. S druge strane, FED nastavlja provoditi restriktivnu monetarnu politiku podizanjem referentne kamatne stope te smanjenjem vlastite bilance.

 

Što se tiče hrvatskog obvezničkog tržišta, očekujemo da bi se trend kretanja prinosa eurobondova mogao podudarati s trendom kretanja prinosa američkih i obveznica eurozone uz nešto sporiju dinamiku kao rezultat potencijalnog podizanja kreditnog rejtinga Republike Hrvatske na investicijsku razinu uslijed poboljšanih makroekonomskih rezultata. Na lokalnom tržištu ove godine ne očekujemo podizanje stopa obzirom na provođenje ekspanzivne politike HNB-a.

 

Koji će, po vašem mišljenju, biti daljnji izazovi u upravljanju obvezničkim fondom?

 

Osim utjecaja spomenutih monetarnih politika, analiziramo makroekonomske pokazatelje pojedinih tržišta te mogućnosti ostvarivanja poboljšanih rezultata i u budućnosti. Ove godine smo nastavili aktivno tražiti investicijske prilike kako na lokalnom tako i na regionalnim tržištima investirajući u dužničke vrijednosne papire država koje imaju poboljšane makroekonomske pokazatelje i nude povrate u skladu očekivanja, ali i valute država za koje smatramo da su podcijenjene.

 

U narednom periodu očekujemo postupno povećanje stopa na obvezničkim tržištima, prije svega kao rezultat monetarnih politika FED-a i ECB-a, što predstavlja izazovan period upraviteljima obvezničkih fondova. S obzirom na navedena očekivanja te u skladu prudentnog upravljanja, naglasak stavljamo na likvidnost imovine fonda. Strategija za naredni period je nastavak aktivnog pristupa analizi i investiranju te traženju investicijske prilike na lokalnom i regionalnim tržištima, kao i na tržištima periferije s ciljem diverzifikacije i povećanja likvidnosti.

 

Kojim investitorima je fond namijenjen?

 

InterCapital Bond je namijenjen svim investitorima (fizičkim i pravnim osobama) u potrazi za konzervativnim ulaganjem. Većina klijenata je u fondu pronašla alternativu bankovnom depozitu i prepoznali su InterCapital Bond kao investiciju minimalnog rizika koja je u svim dosadašnjim godinama ostvarivala značajno bolje povrate od štednje. Još jedna od važnih karakteristika fonda je dostupnost. Kako bi smo približili ulaganje fonda pojedincu te omogućili da na tržištu kapitala sudjeluju i „mali investitori“, moguće je ugovoriti uplate trajnim nalogom već od 300 kuna i više. Sve navedeno je rezultiralo velikim porastom interesa za InterCapital Bond fond što najbolje demonstrira višestruki rast imovine posljednjih godina i povećanje broja klijenata fonda od čega 97% čine fizičke osobe.

 

Osim fonda InterCapital Bond vi upravljate i sa fondom InterCapital Income Plus. Koje su karakteristike tog fonda i za koji profil ulagača je namijenjen?

 

Dobar izbor za umjerene ulagače može biti i mješoviti (posebni) fond InterCapital Income Plus koji uz stabilnost obvezničkog dijela portfelja nudi i izloženost dioničkom tržištu, a takva kombinacija uz preuzimanje malo više rizika može ponuditi nešto veći prinos. Rast vrijednosti uloženih sredstava želi se postići s dijelom portfelja koji ulaže uglavnom u domaće državne obveznice (minimalno 80% imovine) dok se ostatkom imovine od otprilike 20% kojom je fond izložen regionalnom dioničkom tržištu te burzovnim indeksima – američkom S&P500 i njemačkom DAX-u otvara potencijal ostvarivanja dodatnog povrata. Treba istaknuti kako je potencijalna volatilnost fonda viša nego u obvezničkom fondu zbog dijela portfelja koji je izložen dioničkim tržištima, međutim upravo je to dio portfelja koji daje potencijal za ostvarivanje viših prinosa. I u ovaj fond mogu investirati „mali investitori“, a za uplate putem trajnog naloga moguće je postati investior s iznosom od 200 kuna mjesečno.

 

InterCapital Asset Management upravlja s čitavim rasponom
investicijsklih fondova od konzervativnijih prema manje konzervativnim
fondovima:

 

InterCapital Bond obveznički fond

 

InterCapital Global Bond obveznički fond

 

InterCapital Dollar Bond obveznički fond

 

InterCapital Income Plus poseban fond

 

InterCapital Balanced mješoviti fond

 

InterCapital SEE Equity dionički fond

 

InterCapital Global Equity dionički fond

 

 

Ovaj blog pripremljen je u informativne svrhe na temelju podataka dostupnih i poznatih INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. u trenutku njegove izrade i objave i kao takav podložan je promjenama. Cjelovit, točan i istinit opis UCITS fondova koji se spominju u ovom blogu, propisanih obveza i povezanih rizika, možete pronaći na web stranici: www.icam.hr/hr/fondovi gdje su dostupni i Prospekt i Ključne informacije za ulagatelje svakog fonda na hrvatskom jeziku. Iznesene informacije, mišljenja, analize, zaključci, prognoze i projekcije isključivo su u informativne svrhe i ne predstavljaju investicijski savjet ili preporuku glede kupnje, držanja ili prodaje financijskih instrumenata, niti ponudu ili poziv na davanje ponude. Iznesene analize temelje se na javno dostupnim informacijama, koje INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. smatra pouzdanima, ali za čiju potpunost i točnost ne preuzima nikakvu odgovornost kao ni odgovornost ni obvezu davati informacije o promjenama u iznesenim mišljenjima ili informacijama. Rizici povezani s ulaganjem u financijske, novčane ili investicijske instrumente koji su predmet analize nisu u cijelosti objašnjeni. Investitori trebaju donijeti vlastitu odluku o eventualnom ulaganju bez oslanjanja na blogu iznesene stavove.

Silvija Ravlić Varga, CFA

UPRAVITELJ FONDA
Objavljeno
3. svibnja 2018.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Mi smo tu da Vam pomognemo.

Javite nam se arrow_forward