Manje nije uvijek više

Razviti strategiju uspješnog ulaganja cilj je svakog investitora. Iako, općenito gledano, preuzimanje velikog rizika nije nužno za uspješno ulaganje na financijskim tržištima, u današnjim okolnostima i okruženju investitori ipak moraju preuzimati nešto više rizika kako bi ostvarili zadovoljavajuće rezultate. Međutim, rizicima se može uspješno upravljati. Vrlo je važno diverzificirati ulaganje kako bi se smanjio cjelokupni rizik investiranja, odnosno kako bi se investitori zaštitili od što je moguće više negativnih utjecaja tržišta.

Rizik investiranja u jednu klasu imovine je najveći

Diverzifikacija je najjednostavniji i najučinkovitiji način upravljanja rizicima. Što je investicija više raspršena na različite oblike i vrste proizvoda, to je veća vjerojatnost da će investitor u konačnici biti zadovoljan.

Ukoliko npr. novac držite samo na bankovnom računu, on gubi vrijednost. Naime, u današnjim uvjetima 1.000 EUR daje kamatu od oko samo 2 EUR godišnje (0,2%). Ako ostavite tih 1.000 EUR na tom računu, nakon 20 godina možete podignuti svojih 1.000 EUR, ali će oni zbog inflacije vrijediti samo 700 EUR.*

Ukoliko primjerice samo oročite novac, po isteku oročenja zaradit ćete neku, prema trenutnim uvjetima, vrlo nisku kamatu. Ako Vam novac pak zatreba prije isteka oročenja, izgubit ćete pravo na tu kamatu.

Ukoliko pak ulažete samo u nekretnine, u slučaju da Vam određeni dio novca zatreba, tu investiciju ne možete samo djelomično unovčiti, a postoji i mogućnost da je nećete moći unovčiti brzo ili da je nećete prodati po zadovoljavajućim uvjetima.

Takvih je primjera mnogo i možemo zaključiti  da svaki proizvod ima svoje prednosti i nedostatke, ali najbolji efekt postiže se upravo kombinacijom različitih proizvoda i investicija.

Diverzifikacijom do boljeg prinosa

Na grafovima u nastavku donosimo slikoviti prikaz koliko je diverzifikacija važna i u kontekstu što boljeg povrata investicije i prinosa..

Naime, uzmimo za primjer najveće svjetske tvrtke koje dolaze iz tehnološkog sektora, a to su „big five“ – Apple, Google, Microsoft, Amazon i Meta, koje se nalaze u portfelju naših fondova InterCapital Global Equity i InterCapital Global Technology.

Da je neki investitor inicijalno uložio 1.000 jedinica u dionice samo jedne od tih 5 tvrtki (za primjer uzimamo Google), za dvije godine bi mu vrijednost tih jedinica porasla na 1.248, dok bi za 4 godine porasla na 2.699 jedinica (graf 1). S druge strane, da je investitor tih 1.000 jedinica rasporedio ravnomjerno na sve „big five“ kompanije  (u svaku po 250 jedinica), nakon 2 godine bi imao 1.495 jedinica, a nakon 4 godine čak 3.079 jedinica (graf 2). To znači da bi investitor u ovom slučaju, da je isti iznos sredstava diperzirao na ulaganje u dionice više kompanija, nakon 4 godine imao čak nešto preko 14 % veći prinos nego da je ulagao pojedinačno u jednu kompaniju.

Graf 1:

Graf1 Maja

Izvor: InterCapital Asset Management, podaci za period od 01.01.2018.-01.01.2022.

Graf 2:

Graf2 Maja

Izvor: InterCapital Asset Management, podaci za period od 01.01.2018.-01.01.2022.

Zašto investicijski fond?

Ulaganjem u investicijske fondove diverzificirate Vašu investiciju bez obzira na to što se radi o jednom proizvodu. Naime, kroz ulaganje u fond izloženi ste različitim klasama imovine (ovisno o vrsti fonda), ali i cijelom spektru vrijednosnih papira i instrumenata. Primjerice, kada kupujete jednu dionicu, izloženi ste samo jednoj tvrtki, jednoj državi, jednoj valuti i sl. Također, ako Vam zatreba novac, može se dogoditi da se u tom trenutku ta dionica ne može prodati, da nije likvidna ili da se trenutno može prodati po niskoj cijeni. Za razliku od navedenog, ulaganjem primjerice u dionički fond, izloženi ste cijelom spektru dionica čime umanjujete rizik da će u periodu potencijalne (kratkoročne) korekcije na tržištu svaka dionica koja se nalazi u portfelju fonda zabilježiti lošiji rezultat. Također, imovina koju ulažete u fond visoko je likvidna te se u svakom trenutku može unovčiti.

Svaki fond ima različit investicijski cilj, sektorsku, geografsku i valutnu izloženost. Donošenje odluke o vrsti fonda osobna je odluka koja prvenstveno ovisi o očekivanom razdoblju ulaganja te osobnoj sposobnosti podnošenja rizika. Velika prednost fonda je što se kroz ovakav proizvod možete izložiti i različitim sektorima pa na taj način možete ostvarivati dobre prinose i u različitim tržišnim okolnostima. Tehnološki sektor koji je prikazan u prethodnim grafovima također može u određenim tržišnim okolnostima, kao što se to dogodilo krajem prethodne godine, privremeno bilježiti nešto lošiji rezultat. Tako na grafu 3. možete vidjeti kako je u takvom jednom previranju kada je tehnološki sektor zabilježio negativan prinos, naš dionički fond InterCapital Global Equity ostvario bolji rezultat od Global Technology fonda. Razlog tome leži u činjenici da su drugi sektori kojima je izložen Global Equity (poput finacijskog i energetskog) u trenutnom tržišnom okruženju ostvarili bolji rezultat. Navedeno ne znači da je fond InterCapital Global Technology loš izbor, već da se kroz paletu proizvoda uvijek dobro izložiti različitim klasama imovine, ali i sektorima.

Graf 3:

Graf3 Maja

Izvor: InterCapital Asset Management, period od 30.06.2021.-18.01.2022.

Na grafu u nastavku možete vidjeti primjer raznolike sektorske izloženosti u našem dioničkom fondu InterCapital Global Equity. Dakle, sa svakom pojedinom uplatom u fond (i onom od primjerice 100 kn putem trajnog naloga i onom jednokratnom od primjerice 1.000 i više kuna), izloženi ste čitavom spektru različitih sektora. 

Graf 4:

Graf4 Maja

Izvor: InterCapital Asset Management, podaci na 18.01.2022.

Zaključak

Važno je istaknuti da investiranje na tržište kapitala donosi preuzimanje nešto većih rizika nego klasični štedni proizvodi (oročenja), ali uz kvalitetnu diverzifikaciju i pridržavanje preporučenih perioda ulaganja investitor u prosjeku može zaraditi puno više nego klasičnim štednim proizvodima.

Također, ukoliko povijesno promatramo događanja na svjetskim tržištima, prinosi glavnih vrsta imovine ne kreću se u isto vrijeme u istim smjerovima. Naime, porast vrijednosti jednog oblika imovine ili vrste proizvoda često uzrokuje stagnaciju drugog ili čak njegov pad vrijednosti. Zato je diverzifikacija ključna u svakom aspektu.

U trenutnim tržišnim okolnostima, zbog izrazito niskih prinosa na obveznice koje više ne nude povrate koje su nudile ranije,  štoviše niti značajniju zaštitu od gubitka, preporuka je prihvatiti (nešto) više rizika kroz mješoviti i/ili dionički segment, produljiti horizont ulaganja i kreirati portfelj fondova koji najbolje odgovara vašem osobnom profilu investitora. Kombinacijom različitih investicija, ali i diverzifikacijom kroz pojedini proizvod koju nude investicijski fondovi te dugoročnošću ulaganja, umanjujete eventualne negativne utjecaje tržišta. Kako bismo Vam pomogli donijeti odluku o ulaganju, prijavite se za online sastanak ili dođite do nas na kavu i razgovor jer – najbolje vrijeme za investiranje bilo je jučer, a drugo najbolje vrijeme je danas.

*Izvor: EFAMA

Ovaj blog pripremljen je u informativne svrhe na temelju podataka dostupnih i poznatih INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. u trenutku njegove izrade i objave i kao takav podložan je promjenama. Cjelovit, točan i istinit opis UCITS fondova koji se spominju u ovom blogu, propisanih obveza i povezanih rizika, možete pronaći na web stranici: www.icam.hr/hr/fondovi gdje su dostupni i Prospekt i Ključne informacije za ulagatelje svakog fonda na hrvatskom jeziku. Iznesene informacije, mišljenja, analize, zaključci, prognoze i projekcije isključivo su u informativne svrhe i ne predstavljaju investicijski savjet ili preporuku glede kupnje, držanja ili prodaje financijskih instrumenata, niti ponudu ili poziv na davanje ponude. Iznesene analize temelje se na javno dostupnim informacijama, koje INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. smatra pouzdanima, ali za čiju potpunost i točnost ne preuzima nikakvu odgovornost kao ni odgovornost ni obvezu davati informacije o promjenama u iznesenim mišljenjima ili informacijama. Rizici povezani s ulaganjem u financijske, novčane ili investicijske instrumente koji su predmet analize nisu u cijelosti objašnjeni. Investitori trebaju donijeti vlastitu odluku o eventualnom ulaganju bez oslanjanja na blogu iznesene stavove.

Maja Humljak

PRODAJA
Objavljeno
21. siječnja 2022.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Mi smo tu da Vam pomognemo.

Javite nam se arrow_forward