bg-logo-img
ICAM-F-SBIT

InterCapital SBITOP TR UCITS ETF

Klasa A B
iNAV
0,00

  Želite investirati u ETF?

  Prijavom ispod pošaljite svoju namjeru kupnje i povratno ćemo Vam pružiti sve relevantne informacije i podatke o načinu uplate.
  TIP INVESTICIJSKOG FONDA

  UCITS ETF

  Vrijednost udjela

  EUR

  40
  RAZINA VOLATILNOSTI help_outline

  Visoka

  Strategija fonda

  InterCapital SBITOP TR UCITS ETF je indeksni dionički otvoreni investicijski pod-fond s javnom ponudom (UCITS) koji za investicijski cilj ima repliciranje strukture specijaliziranog indeksa Ljubljanske burze SBITOP TR. Kao usporedna vrijednost (benchmark) za vrednovanje povrata koji ostvaruje pod-fond koristi se indeks SBITOP TR koji se (trenutno) sastoji od 11 slovenskih dionica iz sastava indeksa SBITOP TR.

  MINIMALNA POČETNA VRIJEDNOST ULOGA:

  Ovisi o kretanju vrijednosti na burzi

  PREPORUČENO VRIJEME ULAGANJA*

  Minimalno 5 godina

  Kome je fond namijenjen?

  Fond je prvenstveno namijenjen ulagateljima koji žele ulagati u dionice najkvalitetnijih slovenskih kompanija, pri čemu nisu spremni investirati u pojedinačne dionice, ali su spremni ulagati na duže vremensko razdoblje uz mogućnost ostvarivanja visokih prinosa zbog izloženosti na tržištu dionica. Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do pete godine ulaganja.

  Zašto je dobra ideja razmotriti ulaganje u InterCapital SBITOP TR UCITS ETF?

  • done_all

   Porezno efikasno ulaganje - dividende koje prikupi ETF su neoporezive

  • history_toggle_off

   Ušteda vremena i novca u usporedbi sa samostalnim repliciranjem indeksa

  • shuffle

   Likvidnost koja je bolja od pojedinačnih vrijednosnih papira

  • %

   1 Dan
  • %

   1 mjesec
  • %

   3 mjeseca
  • %

   6 mjeseci
  • %

   godina
  • %

   pgp
  • %

   godina
  • %

   1 godina
  • %

   2 godina
  • %

   Od osnutka

  Povijesni prinosi ne predstavljaju indikaciju budućih prinosa i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja UCITS fonda.

  EUR
  multiline_chart

  Izračun Prinosa

  Unesite datume kako biste izračunali potencijalni prinos u odabranom vremenskom razdoblju. Izračun ne uključuje odbitak ulazne naknade od uplaćenog iznosa, ukoliko je Prospektom fonda predviđena.

  close
  01.01.2017 - 01.01.2017
  Konačni Iznos
  0 EUR
  Prinos
  0

  * Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa u budućnosti.

  Podaci o fondu

  InterCapital SBITOP TR UCITS ETF

  Depozitna banka

  Otp banka d.d.

  Temeljni kapital

  2.558.898.150,00 kn

  Društvo za upravljanje

  InterCapital Asset Management d.o.o.

  Žiro račun fonda

  HR53 2500 0091 3011 9134 7

  Poziv na broj

  67 i OIB podnositelja zahtjeva

  Oznaka otvorenog fonda

  ICAM-F-SBIT

  ISIN

  HRICAMFSB106

  Vrsta fonda

  UCITS ETF otvoreni investicijski pod-fond s javnom ponudom

  Što je ETF?

  ETF je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (UCITS) čijim udjelima se trguje na burzi kao i s drugim financijskim instrumentima koji su uvršteni na burzu (primjerice dionicama).

  Koja je razlika između ETF-a i ostalih UCITS fondova?

  ETF je također otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (UCITS) koji se od ostalih UCITS fondova razlikuje po tome što su njegovi udjeli uvršteni na burzu i upisani u SKDD-u. Mali ulagatelji udjele kupuju i prodaju na burzi ili izvan burze, ali nisu u smislu zahtjeva za izdavanjem i otkupom udjela u izravnom odnosu s Društvom, kao što je slučaj kod ostalih UCITS fondova kod kojih ulagatelji od društva mogu tražiti izdavanje i otkup udjela. Kod UCITS ETF-a mali ulagatelji nikada ne mogu od Društva tražiti izdavanje udjela, dok je otkup udjela moguć samo iznimno i to u slučaju poremećaja na tržištu koji postoji ako burzovna vrijednost Udjela odstupa za 10 (deset) % ili više od iNAV-a.

  Koja je razlika između ETF-a i dionica?

  Dionice predstavljaju udio u temeljnom kapitalu dioničkog društva te svom imatelju, tj. dioničaru daju odgovarajući skup članskih prava i obveza. Kupnjom ETF-a imatelj ne stječe nikakva članska prava u odnosu na društvo koje izdaje ETF, niti stječe udio u temeljnom kapitalu.

  Koja je sličnost između ETF-a i dionica?

  I udjelima ETF-a kao i dionicama se trguje na burzi po javno dostupnim cijenama, te su oba financijska instrumenta upisani u SKDD-u i predstavljaju nematerijalizirani financijski instrument.

  Mogu li kupiti udjele izravno od Društva? 

  Ne, jedino Ovlašteni sudionici imaju to pravo.

  Mogu li od Društva zatražiti otkup udjela?

  Ne, otkup udjela, tj. prodaju mogu zatražiti samo Ovlašteni sudionici, a ostali ulagatelji samo iznimno i to u slučaju poremećaja na tržištu koji postoji ako burzovna vrijednost Udjela odstupa za 10 (deset) % ili više od iNAV-a.

  Gdje mogu kupiti / prodati udjele?

  Udjele možete kupiti / prodati na uređenom tržištu kojim upravlja Zagrebačka burza. U tom slučaju morat ćete snositi troškove posrednika, tj. brokera.

  Udjele možete kupiti / prodati i izvan uređenog tržišta, uz posredovanje posrednika, tj., brokera. U tom slučaju morat ćete snositi njegove troškove.

  Udjele možete kupiti/ prodati i putem pisanog ugovora u kojem slučaju će se javiti trošak javnog bilježnika i trošak SKDD-a, u svrhu provedbe prijenosa udjela na stjecatelja.

  Gdje mogu vidjeti cijenu udjela?

  Cijena udjela vidljiva je na mrežnima stranicama Zagrebačke burze.

  Što znači da Društvo replicira indeks?

  Riječ je o strategiji ulaganja prema kojoj Društvo ulaže u vrijednosne papire, tj. dionice koji čine indeks koji se replicira. To su kod CROBEX10tr UCITS ETF-a dionice izdavatelja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje čine navedeni indeks, a kod SBITOP TR UCITS ETF-a dionice izdavatelja sa sjedištem u Republici Sloveniji koje čine taj indeks. Društvo se opredijelilo za metodu repliciranja po uzorku što znači da Društvo ne ulaže u sve dionice koje čine indeks.

  Gdje mogu vidjeti koje dionice čine indeks kojeg Društvo replicira?

  Sastav indeksa CROBEX 10 tr dostupan je na mrežnim stranicama Zagrebačke burze, a sastav indeksa SBITOP TR na mrežnim stranicama Ljubljanske burze.

  Da li sam kupnjom udjela postao i imatelj dionica koje čine indeks?

  Ne, udjel je samostalni financijski instrument te kupnjom udjela stjecatelj postaje vlasnik, tj. imatelj udjela. Kupnjom udjela ne postaje se imateljem dionica koje čine indeks.

  Vodi li Društvo registar udjela?

  Ne, udjeli su upisani u SKDD-u. Dakle, SKDD je voditelj registra udjela.

  Sklopio sam pisani ugovor o prijenosu udjela. Kome ga je potrebno dostaviti na provedbu?

  Voditelju registra, tj., SKDD-u. Takav ugovor se ne dostavlja Društvu.

  Rješenjem o nasljeđivanju obuhvaćeni su udjeli. Kome je potrebno dostaviti rješenje na provedbu?

  Voditelju registra, tj. SKDD-u. Takvo rješenje se ne dostavlja Društvu.

  Ugovorom ili sudskom odlukom je zasnovan teret na udjelima (založno pravo, fiducij). Kome je potrebno dostaviti ugovor, odnosno odluku radi upisa?

  Voditelju registra, tj. SKDD-u. Takva dokumentacija se ne dostavlja Društvu.

  Kome se mogu obratiti sa zahtjevom da mi se izda Obavijest o stanju računa udjela?

  Voditelju registra udjela, tj. SKDD-u.

  Kupio sam udjele u SBITOP TR UCITS ETF-u. Znači li to da sam kupio strani financijski instrument?

  Ne, riječ je o financijskom instrumentu kojeg je izdalo Društvo sa sjedištem na području Republike Hrvatske i koji je upisan u SKDD-u. U tom smislu riječ je o domaćem financijskom instrumentu. Sve implikacije koje stjecanje takvog instrumenta ima za malog ulagatelja (primjerice porezni tretman) ravnaju se prema pravu Republike Hrvatske.*

  Kupio sam udjele u CROBEX10tr UCITS ETF-u. Mogu li ih zamijeniti za udjele u SBITOP TR UCITS ETF-u (i obratno)?

  Ne, zamjena udjela između pod-fondova nije moguća.

  Iako nisam kupio udjele od Društva postoje li neki troškovi koji terete imovinu Fonda?

  Da, Društvo naplaćuje naknadu za upravljanje čija visina ovisi o iznosu imovine pod upravljanjem te se utvrđuje u postotnom iznosu od najviše 0,8% uvećano za porez ako postoji porezna obveza. Također, imovinu Fonda tereti i naknada depozitnoj banci u postotnom iznosu od 0,08%. U slučaju kupnje / prodaje udjela putem posrednika, tj. brokera nećete biti u obvezi platiti Društvu ulaznu / izlaznu naknadu, ali ćete morati platiti troškove posrednika, tj. brokera. Napominjemo da postoje i ostali troškovi koji terete imovinu Fonda, a koji su detaljno opisani pod točkom 2.21.5. Prospekta.

   

  *Navedeno se, u odnosu na porezne implikacije, primjenjuje na rezidente kako su isti određeni u članku 3. stavak 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak. Što se tiče ostalih fizičkih osoba (nerezidenti) potrebno je voditi računa i o odredbama poreznih propisa države u kojoj su isti rezidenti.

  Ostvarite potencijalno veće prinose od klasične štednje. Investirajte s povjerenjem uz InterCapital Asset Management.

  Kontaktirajte nas arrow_forward