Obavijest o bitnim promjenama Pravila InterCapital krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (UCITS)

06.03.2019.

Trgovačko društvo InterCapital Asset Management d.o.o. (dalje u tekstu: „Društvo“) vas ovim putem, u skladu s odredbom članka 199. stavak 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine broj 44/2016), obavještava da je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga 1. ožujka 2019. godine donijela rješenje, broj klase: UP/I 972-02/19-03/07, URBROJ: 326-01-40-42-19-02 kojim se izdaje odobrenje za promjene obveznog sadržaja pravila InterCapital krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (UCITS) (dalje u tekstu: “Pravila”). 

Pravila se najznačajnije mijenjaju u dijelu pretpostavki i uvjeta kao i postupaka naknade štete ulagateljima i fondu od strane Društva i to uslijed odluke Društva da u odnosu na pojedini podfond neće doći do nastavka poslovanja kao novčanog fonda s obzirom na stupanje na snagu Uredbe (EU) 2017/1131 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o novčanim fondovima. Nadalje, dio Pravila izmijenjen je u dijelu koji se odnosi na naknadu štete ulagateljima i krovnom fondu radi usklađenja s odredbama Pravilnika o naknadi štete ulagateljima UCITS fonda i/ili UCITS fondu (Narodne novine broj 16/2019).

U preostalom dijelu Pravila se mijenjaju na način da su propisani elementi njihova sadržaja jasnije pojašnjeni s ciljem transparentnijeg informiranja ulagatelja.

Tekst novih Pravila, koja stupaju na snagu 6. ožujka 2019., godine dostupan je ovdje.

Za sva pojašnjenja stojimo na raspolaganju.

Ivan Kurtović

PREDSJEDNIK UPRAVE

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Kontaktirajte nas i mi ćemo sve riješiti.

Javite nam se arrow_forward