Obavijest o nebitnim promjenama Prospekta InterCapital UCITS krovnog otvorenog fonda s javnom ponudom

03.05.2019.

Dana 3. svibnja 2019. InterCapital Asset Management d.o.o. usvojio je nebitne promjene Prospekta InterCapital UCITS krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom. Nebitne promjene odnose se na podfond InterCapital Bond i to u dijelu naknade depozitaru koja se smanjuje na 0,12%.

Prospekt je dostupan ovdje.

Izmjene Prospekta stupaju na snagu 3. svibnja 2019. godine.

 

Hrvoje Čirjak

ČLAN UPRAVE

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Kontaktirajte nas i mi ćemo sve riješiti.

Javite nam se arrow_forward