Obavijest o nebitnim promjenama Prospekta InterCapital UCITS krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom

13.07.2017.

Dana 13. srpnja 2017. INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. usvojilo je nebitne promjene Prospekta InterCapital UCITS krovnog otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom („Prospekt“) kako slijedi:

  • ažuriran je datum usvajanja Prospekta od strane Uprave;

  • dopunjena je točka 3. Prospekta – Ulaganje imovine Fonda radi usklađenja sa zahtjevima Uredbe EU 2015/2365 Europskog Parlamenta i Vijećaod 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012.

Prospekt krovnog fonda objavljen je na internet stranici i možete ga pogledati ovdje.

Hrvoje Čirjak

ČLAN UPRAVE

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Kontaktirajte nas i mi ćemo sve riješiti.

Javite nam se arrow_forward