Pripajanje pod-fonda Crobex 10 pod-fondu InterCapital SEE Equity

10.01.2017.

Poštovani, slijedom statusne promjene pripajanja pod-fonda Crobex 10 pod-fondu InterCapital SEE Equity koja će se izvršiti 16. siječnja 2017., InterCapital Asset Management više ne izdaje/otkupljuje udjele Crobex 10, te s navedenim datumom Crobex 10 prestaje postojati.

 

Kako će se u okviru ove statusne promjene izvršiti prijenos udjela Crobex 10 u InterCapital SEE Equity – klasa A udjela, već sada možete zatražiti izravno izdavanje udjela u InterCapital SEE Equity  (u kojem slučaju će Vaš zahtjev biti će obrađen prvi radni dan nakon provedenog pripajanja) ili možete zatražiti izdavanje udjela nekog od drugih pod-fondova pod upravljanjem InterCapital Asset Management (koji zahtjev će biti obrađen bez odgađanja).

 

Više o postupku pripajanja pročitajte na slijedećem linku

 

 

InterCapital Asset Management d.o.o.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Kontaktirajte nas i mi ćemo sve riješiti.

Javite nam se arrow_forward