Aktualne novice v svetu ETF – avgust 2022

Računovodski izkazi komponent CROBEX10 za 2Q2022

Največja komponenta indeksa, HRVATSKI TELEKOM, je zaradi močnega razvoja dejavnosti mobilnih telekomunikacij napovedal 0,5-odstotno rast organskih prihodkov, zaradi rasti EBITDA in zmanjšanja amortizacije pa 80-odstotno rast neto dobička.

Naj omenimo, da je družba iz računovodskih poročil iz julija 2021 dekonsolidirala Optima Telekom, glede na to, da sta HT in Zagrebačka banka 21. januarja 2022 podpisali Pogodbo o prenosu delnic Optima Telekoma na Telemach Hrvaška.

PODRAVKA je napovedala 8,8-odstotno rast prihodkov v primerjavi z enakim obdobjem lani zaradi rasti v segmentu Prehrana in dobiček za 0,3 % zaradi 22-odstotnega povečanja stroškov surovin v prvi polovici leta in omejenega dostopa do trga Rusije in Ukrajine v segmentu farmacevtike.

Rast zasedenosti in prihodkov turističnih podjetij v drugem četrtletju nakazujejo dobre rezultate, ki jih pričakujemo za 2Q 2022, še vedno pa ostaja utež rast cen materiala, energije, hrane in dela.

VALAMAR RIVIERA so v prvih šestih mesecih leta 2022 v primerjavi z letom 2021 dosegla 145 % več nočitev, v primerjavi z enakim obdobjem leta 2019 pa le 3 % manj. Severne destinacije, predvsem Poreč in otok Krk, imajo večje povpraševanje kot južna Hrvaška. Najboljše rezultate smo zabeležili pri investiranih objektih premium segmenta, predvsem v delu kampov.

ARENA HOSPITALITY GROUP beleži 303-odstotno rast konsolidiranih prihodkov na letni ravni in 85-odstotno rast glede na leto 2019. Na Hrvaškem so prihodki na ravni 213 % glede na prejšnje leto in za 2 % presegajo prihodke iz leta 2019.

Rezultate v nadaljevanju leta bo prispeval tudi popolnoma prenovljen Grand Hotel Brioni Pula, ki je bil ponovno odprt 5. maja 2022.

ADRIS GRUPA beleži rast v vseh segmentih poslovanja; rast prihodkov za 15 %, EBITDA za 33 % in potrojitev neto dobička. Turizem je v prvi polovici leta 2022 ustvaril dvakrat več prihodkov kot v enakem obdobju lani, oz. 5 % več kot v rekordnem letu 2019.

Croatia osiguranje je doseglo 6% rast konsolidiranega neto dobička. Cromaris je prodal 26 % več svežih rib kot v prvem polletju lani in imel 29 % rast izvoza, predvsem zaradi močne rasti na trgih Italije in Španije.

Čeprav je dosegla  rast prihodkov od prodaje za 11%, je ATLANTIC GRUPA pod vplivom rasti cen znižala EBITDA za 13,6 % v primerjavi s prvo polovico leta 2021. in zmanjšanje neto dobička za 24,9 %. Rast dohodkov je bil dosežen na vseh poslovnih in distribucijskih področjih, del povečanja prihodkov pa je rezultat povečanja prodajnih cen.

Rast prihodkov je na vseh segmentih poslovanja ob ohranjanju dobičkonosnosti dosegel KONČAR. Prihodki od prodaje so glede na prvo polletje 2021 višji za 20,2 %. Normalizirani EBITDA znaša 140,1 mio HRK in je za 23,6 mio HRK višji od normaliziranega EBITDA, realiziranega v enakem obdobju lani. Normalizirani EBITDA med drugim izključuje prihodke iz poslov v zvezi s podjetjem Dalekovod.

V primerjavi s prvo polovico 2021 ERICSSON NIKOLA TESLA beleži rast prihodkov 4,7 %. Bruto marža  se je zmanjšala na 9,7 %, kar je posledica sankcij na beloruskem trgu, rasti plač zaradi inflacijskih pritiskov ter rasti cen energentov, surovin in materialov in tako je dobiček nižji za 32,6 %.

ATLANTSKA PLOVBA je zabeležila 53-odstotno rast prihodkov in 179-odstotno rast neto dobička v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta. Na rast EBITDA v višini 78 % vpliva večja zaposlenost ladij in rast povprečnih dnevnih voznin.

Prihodki skupine AD PLASTIK GRUPE v prvih šestih mesecih so bili pod vplivom geopolitičnih razmer, inflacije in še vedno prisotnega pomanjkanja polprevodnikov na trgu nižji za 30 %. Rusko-ukrajinska kriza je dodatno negativno vplivala na rezultate ruskih podjetij, katerih prihodki so v prvem polletju nižji za nekaj manj kot 60 %, saj je bila proizvodnja avtomobilov na tem trgu skoraj ustavljena v zadnjih treh mesecih.

VALAMAR RIVIERA predlaga izplačilo dividende

Po majski skupščini, na kateri je bilo izglasovano zadržanje dobička iz leta 2021, je družba objavila vabilo na Glavno skupščino 21. septembra 2022, na kateri naj bi glasovali o izplačilu dividend iz prenesenega dobička iz leta 2018 in dela dobička iz leta 2019. Predlagana dividenda je 1,20 HRK, dividendni donos 3,60 % z datumom ex 26.9.22 in datumom plačila 28.09.22.

Pričakovanja ICAM OUTLOOK do konca leta 2022

Predlagamo, da si vzamete 20 minut in si ogledate našo tradicionalno polletno predstavitev tržnih pričakovanj v okolju geopolitičnih pretresov in naraščajočih obrestnih mer z namenom zajezitve inflacije.

InterCapital Asset Management d.o.o.

Objavljeno
23. avgusta 2022.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Mi smo tu da Vam pomognemo.

Javite nam se arrow_forward