Aktualne novice v svetu ETF – september 2022

FINANČNA POROČILA KOMPONENT ZA H1 2022

Največji slovenski blue-chip KRKA je napovedala uspešno poslovanje v prvi polovici leta 2022. Prihodki so porasli za 6 %, pri čemer smo rast prodaje zabeležili v vseh šestih regijah. EBITDA je padla za 25 % zaradi povečanja zalog na ruskem trgu skupaj z apreciacijo ruskega rublja. Neto dobiček družbe se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal za dobrih 33%.

PETROL skupina je kljub kar 126-odstotni rasti prihodkov zabeležila slabše finančne rezultate. Glavni razlog je omejevanje cen naftnih derivatov s strani slovenske in hrvaške vlade, ki je bilo tako restriktivno, da je anuliralo dvig cen naftnih derivatov. EBITDA je dosegla pomemben padec, in sicer za 52 %, na koncu pa neto izgubo v višini 1,3 mio EUR.

NLB skupina je dosegla močno rast neto operativnih prihodkov v višini 7 % v skupni višini 358 mio EUR. K povečanju prihodkov je poleg združitve podružnice v Srbiji prispeval tudi prevzem N Banke v Sloveniji. Neto obrestne prihodke so zaradi rasti kreditnih plasmanov na vseh trgih povečali za 14 %, zaradi pritiskov zaradi rasti cen pa so se povečali tudi odhodki za 11 %.

TRIGLAV skupina je dosegla rast bruto premij za 9% v prvih šestih mesecih leta. Rast premij je zabeležen v vseh segmentih in na vseh zavarovalniških trgih, vendar se je zaradi zaostrenih makroekonomskih razmer in neugodnih razmer na finančnih trgih neto dobiček znižal za 4 % na 45,3 mio EUR.

SAVA je dosegla rahlo rast bruto premije v višini 4,5 % v primerjavi z enakim obdobjem lani. Pričakovano povečanje vplačil polic motornih vozil po koncu ukrepov zaradi pandemije in vplačil zaradi neugodnega vremena je povzročilo močan 33,5-odstotni upad čistega dobička.

Farmacevtsko podjetje SALUS je v prvem polletju 2022 doseglo 14-odstotno rast poslovnih prihodkov, medtem ko sta EBITDA in čisti dobiček v primerjavi z lanskim letom upadla; 3 % in 13 %.

LUKA KOPER beleži odlične finančne rezultate s 35-odstotno rastjo prihodkov v primerjavi z enakim obdobjem lani predvsem zaradi višjih prihodkov od skladiščenja in višjih cen ostalih storitev. EBITDA je zrasla za močnih 95 %, kar je povzročilo čisti dobiček v višini 41 mio EUR, kar je kar 169-odstotna rast.

CINKARNA CELJE je dosegla 35 % višje prihodke v primerjavi z lanskim letom, medtem ko je EBITDA višja za 67 %. Na prihodke so močno vplivale višje povprečne cene pigmenta titanovega dioksida.

Prvo polletje je preseglo pričakovanja, skupni neto dobiček pa je znašal 30 milijonov evrov, kar je 90 odstotkov več kot v prvem polletju 2021.

Skupina TELEKOM SLOVENIJE beleži rahel upad prihodkov in EBITDA za 1 %. Telekom Slovenije je v tem obdobju prekinil prodajo električne energije končnim odjemalcem, kar je povzročilo nižje prihodke. Prihodki so nekoliko nižji zaradi optimizacije naročnikov, ki imajo v osnovni naročnini vključenih vse več storitev. Padec EBITDA pojasnjujejo z rastjo cen energije in električne energije. Kljub padcu prihodkov in EBITDA je bil dosežen 10 % višji neto dobiček v primerjavi z enakim obdobjem leta 2021.

UNIOR je v prvem polletju 2022 dosegel 16-odstotno rast prihodkov, medtem ko sta EBITDA in neto dobiček v primerjavi z lanskim letom dosegla dvomestno vrednost; 25 % in 27 %.

S&P JE POTRDIL OCENI TRIGLAVA IN SAVE OSIGURANJA

Bonitetna hiša S&P Global Ratings je ob letnem pregledu 5. septembra 2022 ponovno potrdila bonitetno oceno »A« in oceno finančne moči s stabilnimi srednjeročnimi obeti Skupine Triglav in s tem njene matične družbe in podružnice Pozavarovalnice Triglav Re. Enako oceno A so potrdili tudi Sava Re in Zavarovalnici Sava.

InterCapital Asset Management d.o.o.

Objavljeno
12. septembra 2022.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Mi smo tu da Vam pomognemo.

Javite nam se arrow_forward