CROBEX10tr je v letu 2022 zabeležil rast prihodkov, inflacija in Rusija sta upočasnili okrevanje dobička

Do sedaj so vse komponente indeksa CROBEX10tr objavile svoje rezultate za leto 2022, tukaj pa povzemamo njihovo poslovanje, tako posamično kot tudi za indeks kot celoto.

Rezultati podjetij iz sistema CROBEX10tr v letu 2022 (v milijonih evrov)

etf4

Vir: ICAM, poročila podjetij

Rezultate smo normalizirali v tolikšni meri, da smo iz HT za leto 2021 izločili Optimo telekom (ki je bil prodan), pri Končarju pa Dalekovod (ki je bil kupljen in leta 2022 prvič konsolidiran).

Skoraj vsa podjetja so v letu 2022 zabeležila rast prihodkov, kar gre v veliki meri pripisati dvema dejavnikoma: 1) okrevanju po vplivu pandemije, ki je bila izrazita v letu 2021, predvsem v turizmu, 2) inflaciji, oz. rasti cen potrošniškega blaga. Izjema je le AD Plastik, ki se sooča z zahtevno situacijo tako s prodajo v Rusiji kot z avtomobilskim sektorjem nasploh, ki si še ni povsem opomogel.

Vpliv inflacije ni izključno pozitiven, kar kažejo družbe, kot sta Atlantic Grupa in Ericsson Nikola Tesla, katerih stroški so lani rasli hitreje od prihodkov, kar je dovolj, da sta se zmanjšala tako operativni (EBITDA) kot tudi neto dobiček.

Atlantska plovidba je bila družba z največjim nesorazmerjem med operativnim in neto dobičkom v letu 2022. EBITDA se je povečal za 3 milijone evrov, neto dobiček pa je upadel za 52 milijonov evrov. Je pa gibanje neto dobička posledica zelo velikih izrednih prihodkov iz naslova usklajevanja vrednosti ladij iz leta 2021 (skupaj 38 milijonov evrov) in zato tega ne bi smeli razumeti kot negativno gibanje.

Analiza vpliva rezultatov posameznega podjetja na skupni indeks CROBEX10tr

etf5

Vir: ICAM, poročila podjetij

Če rezultate prevedemo na celoten indeks, vidimo, da smo zabeležili rast prihodkov, vendar ob padcu operativne marže in absolutnega neto dobička.

Največji posamični pozitivni prispevek je imel Končar. Čeprav je družba šele četrta največja komponenta v CROBEX10tr, je bila impresivna rast rezultatov dovolj, da so se uvrstili na prvo mesto po prispevku k povečanju prihodkov in EBITDA celotnega indeksa. Podobno je tudi z Adrisom, velik vpliv Podravke (poleg dejstva, da so zabeležili občutno rast rezultatov) gre pripisati tudi dejstvu, da je največja posamična komponenta indeksa.

Na drugi strani sta najbolj negativno vplivala AD Plastik (kljub majhnemu deležu v indeksu je bil absolutni padec rezultatov družbe precejšen) in Atlantic Grupa, ki se je spopadla z rastjo cen inputov. Tu je seveda še Atlantska plovidba, a kot smo že povedali, je gibanje njihovega dobička izključno posledica računovodske spremembe vrednosti iz leta 2021. Brez tega ladjarja bi bila rast indeksa glede na leto 2021 skoraj nespremenjena.

Vlagatelji, ki želijo biti izpostavljeni rezultatom skupnega indeksa, lahko to najlažje storijo z nakupom delnic InterCapital CROBEX10tr ETF, ki kotira na Zagrebški in Ljubljanski borzi.

Đivo Pulitika

upravitelj fonda
Objavljeno
15. marca 2023.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Mi smo tu da Vam pomognemo.

Javite nam se arrow_forward