Aktualne ETF novice – marec 2023

Po predhodnih poročilih SBITOPtr v letu 2022 beleži rast dobička

Osem od desetih komponent indeksa SBITOPtr je doslej objavilo (preliminarne) poslovne rezultate za leto 2022, tukaj pa povzemamo njihovo poslovanje, tako posamezno kot za indeks kot celoto.

Rezultati podjetij iz sistema CROBEX10tr v letu 2022 (v milijonih evrov)

etf1

Vir: ICAM, poročila podjetij

Vsa podjetja so zabeležila rast prihodkov. To je posledica rasti prodajnih cen, pa tudi okrevanja količin po letu 2021, ki je bilo še pod vplivom pandemije (na primer za Luko Koper). Ker velik del slovenskega indeksa sestavljajo finančne družbe, operativnega dobička (EBITDA) ne bomo posebej komentirali. Dodaten razlog za to je, da je bila smer operativnega in neto dobička enaka tudi pri drugih podjetjih.

Rast prihodkov večinoma spremlja rast dobička, z nekaj izjemami. Zavarovalnici (Triglav in Sava Re) sta bili pod pritiskom naraščajočih obrestnih mer, kar je vplivalo na znižanje vrednosti njunih naložbenih portfeljev (kljub temu je Triglav dosegel 1-odstotno rast dobička pred obdavčitvijo). NLB Banka je leta 2022 prevzela slovensko Sberbank (zdaj N Banka), s čimer je dosegla močno enkratno rast dobička. Če izvzamemo ta vpliv, je njen neto dobiček zrasel za 11 %.

Če pogledamo samo številke, prikazane v tabeli, ima vsekakor najbolj zanimivo gibanje Petrol. Kljub skoraj podvojitvi prihodkov je bil EBITDA prepolovljen, neto rezultat pa negativen. Razlaga za ta trend je v energetskem trgu in v Petrolovem poslovnem modelu. Podjetje se ukvarja s preprodajo naftnih derivatov (lastnih naftnih virov nima), vladi Slovenije in Hrvaške pa sta omejili cene. Njihova nabavna cena pa ni bila omejena, zato so njihovi odhodki rasli precej bolj kot prihodki. Podjetje se trenutno pogaja v obeh državah, da bi poskušalo dobiti odškodnino.

Analiza vpliva rezultatov posameznega podjetja na skupni indeks SBITOPtr

etf2

Vir: ICAM, poročila podjetij

Kljub gibanju Petrola so rezultati NLB zadostovali, da so ublažili vpliv na skupni neto dobiček indeksa. Učinek so okrepile Krka, Luka Koper in Cinkarna Celje, kar pomeni, da indeks (po trenutno dostopnih podatkih) končuje z 8-odstotno rastjo neto dobička. To gibanje je dober primer, kako lahko diverzifikacija portfelja zmanjša tveganje izpostavljenosti samo eni delnici, če se ta sooča z neugodnimi tržnimi razmerami.

Vlagatelji, ki želijo biti izpostavljeni rezultatom skupnega indeksa, lahko to najlažje storijo z nakupom delnic InterCapital SBITOPtr ETF, ki kotira na Zagrebški in Ljubljanski borzi.

Napovedana sprememba sestave CROBEX10tr, AD Plastik izpada, vstopa Span

Zagrebška borza je objavila rezultate revizije indeksa, po kateri bo od 20. marca v CROBEX10tr vključen tudi Span, prvo IT podjetje na domačem trgu. Predstavljal bo okoli 0,2 % indeksa in bo nadomestil AD Plastik.

Span je eno največjih hrvaških IT podjetij s strateškim poudarkom na poslovanju v oblaku, kibernetski varnosti ter upravljanju podpore in storitev 24x7x365. Zaposluje več kot 800 programerjev in drugih strokovnjakov. Podjetje je v letu 2022 doseglo 110 milijonov evrov prihodkov (+8 %) z nekaj manj kot 10 milijoni evrov EBITDA (+48 %) in 7 milijoni evrov neto dobička (+113 %). Več o samem podjetju je na voljo na njihovi spletni strani www.span.eu . Posebej opozarjamo na njihove predstavitve in video reportaže, ki sodijo v sam vrh kakovosti poročanja med komponentami CROBEX10tr.

Družba je leta 2021 kotirala na Zagrebški borzi, od takrat pa se je njena tržna cena podvojila, oziroma je zabeležila 108-odstotno rast (110-odstotno, če upoštevamo medtem izplačane dividende).

etf3

Span z 0,2-odstotno utežjo indeksa CROBEX10tr za zdaj ne bo naredil velike razlike. Vendar pa služi kot primer, kako se indeks sčasoma razvija in vključuje propulzivne delnice. Poleg tega vključitev Spana v indeks koristi obema stranema – Span bo predstavljen med najboljšimi hrvaškimi podjetji, sam indeks pa bo bolj zanimiv z izpostavljenostjo novemu sektorju.

Valamar Riviera in Atlantska plovidba predlagata dividendo

Dividendna donosnost Valamarja je trenutno 4,5-odstotna, Atlantske plovidbe pa 8,7-odstotna. Glede na njune uteži v indeksu je dividendna donosnost teh dveh korporativnih delnic CROBEX10tr 0,7-odstotna.

Valamar Riviera je za 24. april sklicala letno skupščino in predlagala dividendo v višini 0,20 evra na delnico. Od združitve leta 2014 družba redno ponuja dividende z naraščajočim trendom. V letu 2015 je bila tako izplačana dividenda v višini 0,07 EUR na delnico (preračunano iz HRK). Do leta 2019 so obdržali trend rasti 17 % letno (ob izplačilu 0,13 EUR na delnico). V letih, ki jih je prizadela pandemija (2020 in 2021), dividend ni bilo, lani pa so izplačali 0,16 evra na delnico. Zato je lepo videti, da se trend rasti nadaljuje.

Atlantska plovidba bo na skupščini predlagala izplačilo 5 evrov na delnico. Glede na njihov sektor in poslovni model družba izplačuje dividende pravočasno (odvisno od rezultatov) in nima stabilnega trenda. V letu 2022 je bila izplačana dividenda v višini 20 HRK (2,65 EUR) na delnico.

Podravka in Atlantic Grupa sta združili moči za izvoz na tuje trge

Po skupni napovedi na borzi bosta Podravka in Atlantic Grupa v prihodnje sodelovali pri izvozu v Avstrijo in ZDA. To pomeni, da se bosta podpirali prek distribucijske mreže.

Tako bo Atlanticova distribucijska družba v Avstriji zagotavljala podporo pri plasiranju Podravkinih izdelkov na avstrijski trg, hkrati pa bo Podravka preko svojega podjetja v ZDA plasirala Atlanticove izdelke na ta trg.

Kot pravijo v podjetjih: »Cilj tega sodelovanja je maksimiranje medsebojnih sinergij s krepitvijo promocijskega umeščanja obeh podjetij in dvigom prepoznavnosti njunih blagovnih znamk z uporabo razvite poslovne mreže in tržnih pozicij, ki jih Atlantic in Podravka držita na teh trgih.«

Za obe podjetji ti trgi trenutno predstavljajo le majhen del prihodkov (v poročilih ne navajata zneskov), zanimivo pa bo spremljati, kako se bo razvijalo v prihodnje in ali se bo to sodelovanje izkazalo za uspešno.

Radiofrekvenčni spekter je dodeljen Hrvaškemu Telekomu in od letos tudi indeksacija cen

S tem sta odpravljeni dve verjetno največji negotovosti, ki ju je imel trg pri oblikovanju pričakovanj o poslovanju Hrvaškega Telekoma v naslednjih letih.

Po objavi na zagrebški borzi si je Hrvatski Telekom v postopku zbiranja ponudb zagotovil uporabo radiofrekvenčnega spektra za obdobje 15 let, za kar skupaj plača 135 milijonov evrov. Financiranje zneska za podjetje, ki je leto 2022 zaključilo z več kot 370 milijoni evrov denarja na računu, ne bi smelo biti težava. Bolj pomembno je to, da je s tem odpravljena zaskrbljenost vlagateljev in analitikov, ki so že leta vedeli, da se bliža dražba, a so zelo težko ocenili ceno in pogoje ter jih vgradili v modele.

Poleg tega je družba potrdila tudi, da bo v prihodnje cena njenih storitev indeksirana glede na inflacijo (cene se bodo spreminjale enkrat letno do največ 10 %). Kot nam je znano, so tej potezi HT sledili tudi drugi konkurenti na trgu. Na ta način se bo podjetje lažje spopadlo s pritiski, ki jih na stroške ustvarja inflacija. To torej zmanjšuje strah, da bi bili dobički v inflacijskih letih lahko pod hudim pritiskom, HT pa daje prostor za osredinjanje na razvoj in rast.

Ker je HT ena največjih komponent indeksa CROBEX10tr (in s tem tudi ETF, ki sledi istemu indeksu) z 20-odstotno utežjo, bo zanimivo spremljati, kako se bo ta novica odrazila ne le na rezultatih, temveč tudi na tržnem dojemanju delnice. Prav tako pričakujemo, da bo podjetje kmalu objavilo predlog za dividende (skupaj z objavo revidiranih rezultatov, 23. marca 2023).

Đivo Pulitika

upravitelj fonda
Objavljeno
15. marca 2023.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Mi smo tu da Vam pomognemo.

Javite nam se arrow_forward