ETF NOVICE: Pregled 10 bilijonov dolarjev vredne industrije ETF-jev

ETF-ji ali skladi, s katerimi se trguje na borzi, so znani po svoji preglednosti in obilju podatkov, zaradi česar so zanimiva izbira za amaterske vlagatelje. Kljub velikim tržnim nihanjem skupna sredstva v ETF-jih še naprej rastejo in so maja dosegla več kot 10 bilijonov dolarjev. Trenutno je na svetu več kot 11.000 posameznih ETF-jev, Amerika pa prevladuje tako po obsegu kot po številu.

Geografska delitev sredstev v ETF-jih (v milijardah dolarjev)

etf imovina

Vir: J.P. Morgan Quantitative and Derivatives Strategy

Največji akterji na trgu ETF-jev – ti se v zadnjih letih niso spremenili, so BlackRock (iShares), Vanguard in State Street, ki imajo skoraj 80% tržnega deleža. Samo delež Vanguarda se je v zadnjih nekaj letih rahlo povečal. JP Morgan napoveduje, da bo trg ETF-jev še naprej rasel v priljubljenosti, saj bo zaradi številnih koristi, ki jih ponuja, prevzel deleže v aktivnih skladih. Te prednosti vključujejo nižje provizije, davčno učinkovitost, likvidnost in možnost trgovanja s kratkimi pozicijami in opcijami.

Tržni delež sredstev, ki jih upravlja izdajatelj ETF (v milijardah dolarjev, %)

trzisni udio u imovini etf

Vir: J.P. Morgan Quantitative and Derivatives Strategy

Če pogledamo po vrsti sredstev, prevladujejo ETF-ji, ki sledijo delnicam, vendar tudi ETF-ji, povezani z obveznicami, znatno rastejo in zdaj predstavljajo že približno 21% industrije (približno 2,1 bilijona dolarjev). Zelo priljubljene so postale tudi ETF opcije, zlasti tiste, ki potečejo istega dne, kar je privedlo do zmanjšanja trgovanja z opcijami na posamezne delnice.

Sredstva v upravljanju po vrsti sredstev (v milijardah dolarjev)

imovina pod upravljanjem po tipu

Vir: J.P. Morgan Quantitative and Derivatives Strategy

Poudariti je treba tudi provizije, ki se v zadnjih 10 letih stalno zmanjšujejo, zaradi česar so ETF-ji še bolj privlačni za naložbe. To je pozitiven vidik, ki ustvarja spodbudno okolje za nadaljnjo rast trga ETF.

Povprečne pristojbine v regijah

prosjecne naknade u regijama

Vir: J.P. Morgan Quantitative and Derivatives Strategy

ETF-ji bodo v prihodnosti verjetno doživeli znatno rast, vendar pa prehod z aktivnih na pasivne sklade ne bo hiter. Ta sprememba bo zahtevala nekaj časa, vendar obeti za rast in razvoj ETF ostajajo izjemno optimistični.

Matej Vujanić

mlađi analitičar
Objavljeno
20. julija 2023.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Mi smo tu da Vam pomognemo.

Javite nam se arrow_forward