ETF NOVICE: V prvi polovici leta 2023 je bilo zabeleženo rekordno veliko povpraševanje po evropskih obvezniških ETF-jih

Hitro naraščajoča inflacija in posledično zvišanje obrestnih mer na razvitih trgih sta v letu 2022 ustvarila slabo okolje za trge obveznic.

Vendar pa se je situacija obrnila na bolje. Zdaj, ko so donosi na privlačnih ravneh in so napovedi inflacije na vrhuncu, imajo vlagatelji ponovno optimističen pogled na to vrsto sredstev. Po podatkih BlackRocka so vlagatelji v prvi polovici letošnjega leta v ETF-je, ki kotirajo na borzi v EMEA, vložili neto 36 milijard dolarjev, s čimer so presegli prejšnji rekord, dosežen v prvi polovici leta 2019. Na svetovni ravni so ETF-ji, ki temeljijo na obveznicah, letos pritegnili neto deleže v višini 165,4 milijarde dolarjev, kar je rekorden začetek leta.

Povpraševanje po obveznicah ETF, ki kotirajo na borzi v regiji EMEA

Polletni neto denarni tok v obveznice ETF (v milijardah dolarjev)

polugodisnji neto priljev u obveznicki etf

Vir: BlackRock

Naraščajoče zanimanje za obveznice je deloma posledica povečanja donosnosti, pri čemer se je donosnost 10-letnih ameriških obveznic povečala z manj kot 1,5% na začetku lanskega leta na skoraj 4%, kar je  posledica agresivnega povečanja obrestnih mer s straniZveznih rezerv (ang. Federal Reserves). Del vlagateljev želi pred morebitnim padcem zakleniti donose na teh ravneh, del vlagatelja pa fiksni dohodek vidi kot strategijo diverzifikacije v zvezi z delnicami, zlasti glede na zaskrbljenost zaradi tehnične recesije v evroobmočju.

Na splošno so ETF-ji s sedežem v Evropi letos pritegnili veliko zanimanje, z nenavadnim neto prilivom v višini 87,3 milijarde dolarjev v prvih šestih mesecih v primerjavi z 89 milijardami dolarjev v preteklem letu. To naraščajoče navdušenje nad ETF-ji privablja vse več malih vlagateljev na trg, na katerem je nekoč v veliki meri prevladoval institucionalni denar.

Zanimivo je poudariti tudi trg obveznic držav v razvoju, ki je imel koristi od neto naložb v vse tri glavne regije: Ameriko, EMEA in Azijo. Naraščajoči optimizem glede razvoja tržnih obveznic, ki jih je mogoče kupiti v lokalni valuti, je BlackRock prepričalo, da obstaja potencial za nadaljnje naložbe. Glavni razlog za to je relativno nizko tuje lastništvo obveznic razvijajočih se trgov (razen kitajskih) v primerjavi s prejšnjimi leti.

Povpraševanje po obvezniških ETF-jih držav v razvoju

Neto prilivi v obvezniške ETF trge v razvoju po regijah, v katerih kotirajo (v milijardah dolarjev)

Neto priljevi u obveznicke ETF ove trzista u razvoju

Vir: BlackRock

Vendar pa vse vrste sredstev niso imele pozitivnih prilivov. Skladi, ki sledijo zlatu so v zadnjem mesecu zabeležili neto odliv v višini 3,8 milijarde USD, kar je največji odliv po septembru 2022. Ker se zlato šteje za varovanje pred inflacijo, je ta odliv predvsem posledica naraščajoče stopnje dezinflacije, ki je privedla do zmanjšanega povpraševanja po zlatu.

Na splošno pa industrija ETF-jev beleži izjemno rast, saj skupna sredstva presegajo prejšnje vrhunce, vlagatelji pa aktivno iščejo priložnosti na trgu fiksnih dohodkov in v obveznicah tržišč v razvoju.

Matej Vujanić

mlađi analitičar
Objavljeno
20. julija 2023.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Mi smo tu da Vam pomognemo.

Javite nam se arrow_forward