ETF NOVICE: Triglav pričakuje padec dobička zaradi odločitve slovenske vlade

Zaradi omejevanja cen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji bi lahko največja regionalna zavarovalnica v letu 2023 zabeležila 25-40% padec dobička.

Vlada Republike Slovenije je 14. aprila 2023 sprejela sklep o omejitvi cen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji. Pri tem je Triglav (kot doslej) dolžan izterjevati plačila od zavarovancev in izplačevati odškodnine. Dosedanje cene zavarovalnih premij so bile takšne, da je imel Triglav v Sloveniji skoraj zanemarljivo izgubo (leta 2023 je od tega izgubil 2,7 milijona evrov, medtem ko je bil skupni dobiček 110 milijonov evrov). Prihodki iz te dejavnosti so bili zato skoraj enaki stroškom. Ker vlada zdaj učinkovito zmanjšuje prihodke zavarovalnice (stroški pa bodo verjetno podobni bodisi zaradi inflacije še celo nekoliko višji), je jasno, da učinek ne bo več zanemarljiv.

Po navedbah same družbe bi lahko bil rezultat takšne odločitve zmanjšanje dobička pred obdavčitvijo za 25% do 40% v primerjavi s prvotno načrtovanimi 95-110 milijoni za leto 2023. Točen znesek je odvisen od tega, kako dolgo bo takšna odločitev veljala. Če se bo dopolnilno zavarovanje s 1. septembrom 2023 v celoti ukinilo (kot je bilo načrtovano v okviru zdravstvene reforme), bo upad verjetno znašal približno 25%. Če se bo to nadaljevalo do konca leta, bo verjetno bližje 40%.

Po našem razumevanju takšen razvoj ne predstavlja velikega tveganja za družbo v smislu kapitalske ustreznosti in kontinuitete poslovanja, lahko pa bi vplival na dividendo v naslednjem letu. Cena delnice je od objave odločitve Vlade padla za 5% do 9. maja, medtem ko je indeks SBITOPtr zabeležil padec za 1% (Triglav v indeksu predstavlja približno 11%).

Čeprav dolgoročno verjamemo v potencial Triglava in z njegovim trajnostnim donosom dividend skoraj 7%, menimo, da tudi popolna opustitev ene celotne dividende ne bi bistveno spremenila našega mnenja, cenimo vrsto zaščite, ki jo v tem primeru skozi diverzifikacijo zagotavlja indeks. Tisti, ki se želijo izpostaviti slovenskemu delniškemu indeksu, lahko to storijo z vlaganjem v InterCapital SBITOPtr UCITS ETF, katerega delnice kotirajo na Ljubljanski in Zagrebški borzi.

Đivo Pulitika

upravitelj fonda
Objavljeno
15. maja 2023.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Mi smo tu da Vam pomognemo.

Javite nam se arrow_forward