ETF NOVICE: Podravka je predstavila nefinančno poročilo in strategijo trajnostnega poslovanja

V času, ko se izrazi “trajnost”, “zeleno poslovanje”, “ESG” in podobni pogosto uporabljajo kot floskule in marketinški triki, je užitek prebrati novo poročilo Podravke. Družba je razkrila konkretne številke za najpomembnejše okoljske in socialne kazalnike, opisala, kako spremembe, ki se dogajajo okoli nas, vplivajo na njihovo poslovanje in napovedala, kako se bodo soočili z izzivi in priložnostmi glede trajnosti v prihodnosti.

Največje hrvaško prehrambeno podjetje je že prej objavilo svoje finančno poročilo za lansko leto, o čemer smo pisali aprila. Finančna poročila so pomemben vir informacij, zlasti za vlagatelje in kreditodajalce, saj dajejo idejo o tem, kako uspešno je bilo podjetje v preteklem obdobju in ali lahko, če se bodo trenutni trendi nadaljevali, servisira svoje obveznosti in izplačuje dividende. Poleg vseh prednosti, ki jih ponujajo računovodski izkazi, pa obstajajo tudi slabosti. Eden od glavnih je, da so osredotočeni na preteklost, to pomeni, da pogosto ne morejo napovedati sprememb v trendih, ki bodo v prihodnosti spremenili finančno podobo podjetja. Informacije o tem lahko poiščemo sami, na primer s preučevanjem trga, ali pa jih lahko poiščemo v komentarjih in strategiji, ki jih predstavi poslovodstvo samega podjetja. Prav to je pomen teh poročil.

Socialna in trajnostna vprašanja so zagotovo nekaj, kar lahko vpliva na poslovanje podjetij v prihodnosti. Nekateri primeri so:

 • spremembe v preferencah kupcev, ki vse bolj iščejo “zelene” izdelke,
 • povečana ozaveščenost delavcev o njihovih pravicah in priložnostih, ki jih ponujajo drugje,
 • spremembe razpoložljivosti virov zaradi podnebnih sprememb (npr. izginjanje gozdov, suša),
 • povečani stroški za tiste, ki zanemarjajo te trende (npr. kazni za onesnaževanje).

Finančne posledice, ki iz tega izhajajo so vse bolj očitne, saj o njih poroča vse več podjetij. Tej skupini se je zdaj pridružila tudi Podravka. Tukaj navajamo dva zanimiva primera iz njihovega poročila:

 • “…v zadnjih letih je opaziti trend povečanja števila izjemno visokih temperatur zraka, zato se je grožnja za naše območje zaradi toplotnega stresa v kmetijstvu povečala z 0% na 44%… suša ustvarja največje težave v kmetijski proizvodnji, zato je prišlo do padca donosov tudi do 50%.”
 • “… podnebne spremembe vplivajo na razpoložljivost rib… zaradi sprememb vetrnih vzorcev… Poleg podnebnih sprememb na razpoložljivost ribjih surovin vplivajo tudi veljavni predpisi, ki so uvedli številne omejitve pri lovu majhnih modrih rib… zato je bilo leta 2022 kupljenih 15% manj rib, kot je bilo načrtovano. Vse navedeno je privedlo do povečanja povpraševanja na ravni EU in posledično do povečanja cene rib, ki se je v letu 2022 v primerjavi s primerjalnim obdobjem povečala za 41%.«

Za spopadanje s trajnostnimi izzivi in izkoriščanje priložnosti je Podravka razvila Strategijo trajnostnega poslovanja 2023 – 2030, katere glavni cilji so:

 1. 100% električne energije iz obnovljivih virov v proizvodnji v območju EU
 2. 50% toplotne energije iz obnovljivih virov v proizvodnji v območju EU
 3. 60% manj emisij CO2 na ravni podjetja Podravka d.d.
 4. 40% manj emisij CO2 na ravni Skupine Podravka
 5. 100% embalaže, ki jo je mogoče reciklirati, vrniti ali kompostirati za vse živilske izdelke
 6. 5% manj odpadne hrane na tono proizvedenih proizvodov
 7. 20% manj soli in sladkorja v 75% novih in inovativnih izdelkov
 8. Izboljšanje korporativne kulture in klime v vseh organizacijskih enotah
 9. Nenehno izboljševanje materialnih pravic delavcev
 10. Pristop k globalnemu dogovoru UN (UN Global Compact)

Podravka pričakuje, da bo za dosego teh trajnostnih ciljev orala vložiti 100 milijonov evrov.

Takšno strategijo podjetja vsekakor pozdravljamo in upamo, da bo ta praksa kmalu postala pravilo in ne le izjema. Del hrvaških podjetij v okviru indeksa CROBEX10tr že ima podobne strategije. To jih uvršča med prve v tem delu regije, kar jim omogoča, da pred drugimi izkoristijo nove priložnosti in dosežejo boljše finančne rezultate. Poleg tega bodo poročila družbe upravljavcem premoženja omogočila tudi, da z vlaganjem v določen sklad obvestijo stranke o vplivu, ki ga imajo na okolje in družbo. Zato lahko kmalu pričakujete podobne kazalnike tudi za naše ETF: InterCapital CROBEX10tr UCITS ETF, ki spremlja hrvaški trg, in InterCapital SBITOPtr UCITS ETF, ki spremlja slovenski trg.

Đivo Pulitika

upravitelj fonda
Objavljeno
15. maja 2023.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Mi smo tu da Vam pomognemo.

Javite nam se arrow_forward