InterCapitalovi ETF-ji: Preprosti in stroškovno učinkoviti

Vlaganje v InterCapital CROBEX 10tr in InterCapital SBITOP TR ETF je enostavnejši in stroškovno učinkovit način reinvestiranja dividend

Dividende so poleg prodaje delnic eden od dveh osnovnih načinov ustvarjanja denarnih prilivov pri naložbah v delnice. Za tiste, ki želijo vsako leto od podjetja na svoj račun prejeti določeno vsoto denarja in ga porabiti za kaj drugega, je to mamljiv dejavnik pri izbiri naložbe.

Vendar pa je v kontekstu doseganja donosov na kapitalskem trgu primerno dividendo reinvestirati, torej denar od dividende porabiti za nakup delnic. Takšni vlagatelji se soočajo z nekaterimi izzivi, kot so:

  1. Obdavčitev dividend – dividenda je obdavčena z 10% + pribitek (če obstaja), na primer na Hrvaškem za vsakih 100 HRK dividend, ki jih izplača podjetje, vlagatelj prejme nekaj manj kot 90 HRK.
  2. Nezadostna količina – pri manjših naložbah višina dividende običajno ne zadošča za odkup ene delnice oziroma za upravičenje fiksnih stroškov posla, če ti obstajajo.
  3. Čas in informacije – vlagatelj mora skozi vse leto aktivno spremljati zapadlost dividend.

Vlagatelje, ki želijo dividendo reinvestirati, torej pritegnejo skladi, ki to storijo namesto njih. InterCapitalova fonda sta točno takšna, eden, ki sledi indeksu CROBEX10tr in drugi, ki sledi indeksu SBITOP TR.

Naložba vanje se izogne vsem trem prej opisanim izzivom – upravljavec sklada aktivno spremlja in reinvestira vse denarne prilive, velikost sklada zagotavlja, da so fiksni stroški skoraj zanemarljivi in, kar je morda najbolj zanimivo, ni davka na dividende, glede na to, da vlagatelj prejme dividendo prek sklada.

Naslednje slike prikazujejo, kako so izplačila dividend za delnice, ki sestavljajo vsakega od naših dveh ETF, razdeljene v letu 2022. Kot je razvidno iz primera NLB, lahko nekatere delnice izplačajo dividende večkrat na leto.

Picture4

 

Picture5 1

Objavljeno
10. novembra 2022.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Mi smo tu da Vam pomognemo.

Javite nam se arrow_forward