Aktualne novice v svetu ETF – november 2022

VSE NAJBOLJŠE EFT

Ta mesec smo v prazničnem razpoloženju. Dve leti nazaj, natančneje 17.11.2020 se je začelo trgovanje s prvimi hrvaškimi ETF-ji na Zagrebški borzi; InterCapital CROBEX10 tr in InterCapital SBITOP TR.

Februarja letos so ETF kotirali tudi na Ljubljanski borzi v evrih. Trenutna čista sredstva ETF-jev so nekoliko nižja od 8 milijonov, na vrhuncu so dosegla 10 milijonov evrov. ETF-ji so po povprečnem dnevnem prometu med TOP 10 najprometnejših delnic na Zagrebški borzi z več kot 600 vlagatelji.

Kljub trenutnemu zahtevnemu gospodarskemu ciklu so donosi od ustanovitve še vedno dvomestni in donos InterCapitala CROBEX10 tr od ustanovitve znaša 13 %, InterCapital SBITOP TR pa 33 %.

Želimo jim, da uspešno prebrodijo zahtevno okolje in se še naprej krepijo skupaj z lokalnimi kapitalskimi trgi.

STOCK SPLIT PETROL

Na skupščini družbe PETROL aprila je bil sprejet sklep o stock split v razmerju 1:20. Enako je bilo uveljavljeno 1. novembra, od 2. novembra pa se trgovanje in poravnava izvajata po novem režimu. V PETROLU so poudarili, da želijo s stock split povečati likvidnost delnic in pritegniti nove vlagatelje tako, da manjšim vlagateljem olajšajo nakup in trgovanje z delnicami PETROL.

KONSOLIDACIJA IGRALCEV NA TRGU NAFTNIH DERIVATOV NA HRVAŠKEM

Pomembna novica v zvezi s Petrolom je tudi zaključek prevzema Crodux Derivati Dva d.o.o., ki se je začel v začetku lanskega leta. S tem nakupom je skupina Petrol utrdila položaj drugega največjega dobavitelja naftnih derivatov na Hrvaškem.

Po prevzemu 93 bencinskih servisov Crodux bo imel Petrol 202 prodajni mesti, tržni delež pa se bo povečal s 13 % na 23 %. Na ta način Petrol utrjuje svoj položaj drugega največjega prodajalca naftnih derivatov na Hrvaškem in pomembnega igralca na trgih južne in vzhodne Evrope.

FINANČNI REZULTATI KOMPONENT CROBEX10 ZA 3Q2022

Kot so sporočili iz podjetij samih, objavljeni rezultati za 3Q2022 odražajo vpliv visoke inflacije, motenj v dobavnih verigah, oz. naraščajočih cen surovin in energentov na poslovanje in dobičkonosnost podjetij. Zaradi navedenega so rezultati za 3Q v skladu s pričakovanji.

PODRAVKA je objavila 9,7-odstotno rast prihodkov od prodaje in 3,8-odstotno rast čistega dobička. EBITDA v prvem četrtletju je bil višji za 5,7 %, vendar je v primerjavi med tretjim četrtletjem 2022 z enakim obdobjem 2021 viden upad čistega dobička v segmentu Prehrane zaradi rasti cen surovin, embalaže in energentov, ki so bili za 25 % višji kot v devetih mesecih lani.

HRVATSKI TELEKOM je v prvih devetih mesecih leta 2022 napovedal organsko rast prihodkov v višini 2,8 %, ki jo poganja rast fiksnih in mobilnih storitev na Hrvaškem in v Črni gori. Brez upoštevanja vpliva prispevka Optime v letu 2021 se je EBITDA pred enkratnimi postavkami po najemih v devetih mesecih leta 2022 medletno povečal za 1,1 %. V tretjem četrtletju 2022 se je organski čisti dobiček zmanjšal za 17,6 %, kar je posledica nižjega EBITDA in povečane amortizacije v primerjavi z enakim obdobjem lani.

ADRIS GRUPA je v prvih devetih mesecih leta 2022 dosegla skupne prihodke v višini 5,2 milijarde kun, kar je 15 % več kot v enakem obdobju lani. Konsolidirani EBITDA je višji za 10 %, čisti dobiček pa za 17 % v primerjavi z enakim obdobjem lani.

Segment turizma je ustvaril prihodke od prodaje blaga in storitev v višini 1,75 milijarde kun, kar je 30 odstotkov več kot v prvih devetih mesecih lani oziroma 98 % glede na rekordno leto 2019. Konsolidirani čisti dobiček Croatia osiguranje je zrasel za 1 %. Cromaris je v prvih devetih mesecih leta 2022 dosegel prodajo 10.886 ton ekvivalenta svežih rib, kar je 18 % več.

Na izvoznih trgih so dosegli 21-odstotno količinsko rast, predvsem zaradi močne rasti na trgih Italije in Španije.

Konsolidirani prihodki od prodaje GRUPE KONČAR so dosegli 26,4-odstotno rast v primerjavi z enakim obdobjem leta 2021, pri čemer so večino prihodkov ustvarili na tujih trgih. Konsolidirani čisti dobiček Končarjevih družb se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal za 80,7 %. Normalizirana EBITDA marža znaša 7,2 % in je za 26,2 mio HRK višja kot v enakem obdobju lani. Zaradi primerljivosti podatkov so v objavi rezultatov za tri četrtletja letošnjega leta konsolidirani rezultati KONČAR predstavljeni brez rezultatov Dalekovoda.

VALAMAR RIVIERA je dosegla rezultate, ki potrjujejo okrevanje poslovanja po dveh letih pandemske krize, hkrati pa kažejo na pomemben vpliv nove krize na stroške poslovanja. Skupina Valamar je v prvih devetih mesecih leta 2022 ustvarila 6,1 milijona nočitev, kar je 33 % več kot v letu 2021 oziroma 1,7 % manj kot v enakem obdobju leta 2019.

Poslovni prihodki so se glede na leto 2019 povečali za 14 % predvsem zaradi rasti povprečnih cen za 19,5 %. Prilagojeni EBITDA je v prvih 9 mesecih zrasel za 7,7 %. Največjo rast so dosegli premium hoteli in kampi. Tako so Valamar premium hoteli v primerjavi z enakim četrtletjem 2019 zabeležili 20-odstotno rast prihodkov, premium kampi pa 49-odstotno rast.

Severne destinacije beležijo večje povpraševanje in hitrejše okrevanje kot južna Hrvaška, čeprav so tudi hoteli v Dubrovniku v glavni sezoni dosegli raven prometa iz leta 2019.

ATLANTIC GRUPA je objavila rast vseh poslovnih in distribucijskih področij, na dobičkonosnost pa so vplivale pomembne rasti cen surovin, embalaže, energentov in storitev. V prvih devetih mesecih leta 2022 so se prihodki od prodaje povečali za 10,8 %. Pod vplivom precejšnje rasti cen v celotnem spektru poslovnih dejavnosti se je EBITDA v primerjavi s prvimi devetimi meseci leta 2021 zmanjšal za 20,3 %, čisti dobiček pa za 32,1 %.

V primerjavi s prvimi devetimi meseci 2021. ERICSSON NIKOLA TESLA beleži rast prihodkov 0,8 %. Bruto marža se je znižala na 9,0 %, kar je posledica sankcij na beloruskem trgu, povečanja stroškov dela ter odziva na inflacijske pritiske in rast cen energentov, surovin in materialov. Dobiček iz poslovanja je v primerjavi z enakim obdobjem lani nižji za 22,4 %.

Poslovni rezultat ARENA HOSPITALITY GROUP so presegli raven iz leta 2019 z občutno pospešeno rastjo skupnih prihodkov za 7 % in EBITDA za 10 % v primerjavi z enakim obdobjem leta 2019. Dosedanji prihodki Skupine so se v primerjavi z lanskim letom povečali za 78 %, EBITDA pa za 69 %.

ATLANTSKA PLOVIDBA je zabeležila 36,0-odstotno rast prihodkov, 58,3-odstotno rast čistega dobička v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta in 46,2-odstotno rast EBITDA.

Prihodki skupine AD PLASTIK GRUPE so bili v prvih šestih mesecih pod vplivom geopolitičnih razmer, inflacije in še vedno prisotnega pomanjkanja polprevodnikov na trgu nižji za 24,9 %. Glede na to, da je delež prihodkov iz ruskega trga v prejšnjih obdobjih znašal 28 %, trenutne razmere v Rusiji pomembno vplivajo na prihodke in rezultate Skupine.

Čeprav je bila proizvodnja avtomobilov v drugem četrtletju skoraj povsem ustavljena, je AvtoVAZ v tretjem četrtletju obnovil proizvodne aktivnosti in začel s proizvodnjo dveh modelov vozil.

Objavljeno
10. novembra 2022.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Mi smo tu da Vam pomognemo.

Javite nam se arrow_forward