Krka – odlični rezultati in obetavna strategija

Najpomembnejša sestavina slovenske borznega indeksa SBI TOP, Krka, ki predstavlja približno 30% celotne uteži indeksa, je vlagateljem predstavila odlične rezultate za prvih 9 mesecev leta 2023, dvignila pričakovanja za prihodnost in predstavila strategijo za obdobje od 2024 do 2028.
V prvih 9 mesecih je Krka dosegla pomemben porast prihodkov od prodaje za 8% v primerjavi z istim obdobjem leta 2022, dosežejoč znesek 1.340 milijona evrov. Ta rast je bil še posebej spodbujen s strani močnega povečanja prodajnih volumenov za 6%. Zahvaljujoč temu uspehu se je EBITDA povečala za 398 milijonov evrov, kar predstavlja 27% povečanje v primerjavi z istim obdobjem prejšnjega leta, z EBITDA maržo 27%.
Pomembno je poudariti, da podjetje ni izpostavljeno sankcijam v Rusiji in posluje normalno, celo dosega boljše rezultate v primerjavi s preteklimi podatki, tako glede cen kot količin. Kljub nihanjem valut v preteklih četrtletjih je čista dobiček za prvih 9 mesecev 22% nižja v primerjavi z istim obdobjem lani in znaša 235 milijonov evrov.
Skupaj gledano so rezultati za prve 9 mesece presegli tržna pričakovanja na vseh področjih, kar potrjuje zelo stabilno poslovanje podjetja, kljub zahtevnim tržnim pogojem.
Za leto 2023 je Krka rahlo povečala svoja pričakovanja in sedaj pričakuje celotne prodaje v višini 1.770 milijona evrov (v primerjavi s prejšnjimi pričakovanji v višini 1.755 milijona evrov), medtem ko ciljani čisti dobiček ostaja nespremenjen na ravni približno 300 milijonov evrov. Načrtovana so tudi vlaganja v višini 130 milijonov evrov.
Kar zadeva leto 2024, je podjetje objavilo pričakovanja, ki predvidevajo skupno prodajo v višini 1.850 milijona evrov in čisti dobiček nekoliko več kot 310 milijonov evrov, pri tem pa so načrtovana tudi pomembna vlaganja v višini več kot 150 milijonov evrov v letu 2024.

Matej 1

Izvor: InterCapital Asset Management

Strategija za obdobje od 2024. do 2028. leta

Krka v naslednjih 5 letih cilja na rast prodaje za vsaj 5% letno v smislu kombinacije povečanja prodajnih količin in cen. Osnova te strategije ostaja hitrost in prilagodljivost pri inovacijah ter učinkovit nadzor stroškov s visoko stopnjo vertikalne integracije. Krka napoveduje povprečno EBITDA maržo vsaj 25%. Stroški raziskav in razvoja so usmerjeni na 10% prodaje, kapitalske naložbe pa naj bi povprečno znašale 140 milijonov evrov letno, pri čemer Krka ne izključuje potencialnih prevzemov. Glede na to Krka stremi k ohranjanju stabilne politike izplačila dividend ob upoštevanju finančnih potreb Krka Grupe za naložbe in pridobitve pri določanju deleža neto dobička, namenjenega izplačilu dividend vsako leto. Cilj je nameniti vsaj 50% neto dobička za izplačilo dividend.

Matej 2

Izvor: InterCapital Asset Management

Minimalna pričakovana EBITDA marža znaša 25%, vendar je možno, da bo podjetje doseglo še boljšo maržo.

Če želite diversificirati svoj portfelj in sodelovati pri uspehu Krke in drugih vodilnih slovenskih podjetij, razmislite o možnosti naložbe preko našega 7SLO ETF-a, s čimer sledite dinamiki slovenskega tržnega indeksa SBI TOP. Ta strategija ponuja priložnost za sodelovanje v rastočem gospodarstvu Slovenije in potencialno doseganje stabilnih donosov na podlagi uspešnosti najboljših slovenskih podjetij.

Objavljeno
17. novembra 2023.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Mi smo tu da Vam pomognemo.

Javite nam se arrow_forward