Pred tremi leti InterCapital Dollar Bonda

Novi blog posvećen je InterCapital Dollar Bond fondu, koji je 2. listopada 2020. proslavio svoj treći rođendan. Razlog osnivanja ovog fonda bila je potreba investitora za investicijskim proizvodom denominiranom u američkom dolaru, s obzirom na jednako vrednovanje dolarskih i eurskih depozita u bankama. U vrijeme osnivanja fonda kamatne stope vrijednosnih papira denominiranih u USD bile su na značajno višim razinama u odnosu na kamatne stope vrijednosnih papira denominiranih u EUR. U proteklih 15 mjeseci ta se situacija promijenila; dolarske kamatne stope konvergirale su prema eurskim kamatnim stopama. Razlog tome je intervencija američke centralne banke (FED), koja je kao odgovor na krizu djelovala ekspanzivno, spuštajući referentnu kamatnu stopu.  Referentna kamatna stopa u SAD-u je djelovanjem FED-a spuštena s razine 2,50% do razine 0,25% počevši od 31. srpnja 2019. Spuštanjem referentne stope FED je posredno djelovao na većinu prinosa financijskih instrumenata denominiranih u USD uključujući i stope na depozite. Na grafikonu su prikazane kamatne stope kreditnih institucija na kratkoročne oročene depozite u USD.

 

Grafikon 1:
Kamatne stope kreditnih institucija na devizne depozite
u USD za kućanstva

 

Niko graf

 

Izvor:
Hrvatska narodna banka

 

Ulažući u dolarsku
oročenju štednju na godišnjoj bismo razini ostvarili prinos od 0,21%. Čak ako
se vratimo u prošlost i pogledamo razinu kamatne stope u vrijeme kad je osnovan
InterCapital Dollar Bond fond, vidjet ćemo da je ona neznatno veća. Ostvareni
prinos na godišnjoj razini u toj situciji bio bi 0,30%. Prosječni godišnji
prinos od osnutka InterCapital Dollar Bond fonda iznosi visokih 2,15%, dok je
ukupni ostvareni prinos od osnutka 6,56%. Naša preporuka investitorima koji
raspolažu dolarskim viškom sredstava je ulaganje u InterCapital Dollar Bond
fond jer smatramo kako se radi o boljoj alternativi u odnosu na oročenu
štednju. Valja istaknuti kako investiranje u fond u odnosu na polaganje
sredstava na štednju nosi veći rizik i volatilnost, međutim InterCapital Dollar
Bond fond ulaže u državne obveznice regije vrlo kratke duracije denominirane u
USD. Kratka duracija ukazuje na manju osjetljivost promjena cijena
vrijednosnica na promjenu kamatnih stopa te iz tog razloga i nisku volatilnost
imovine u fondu. Na sljedećem grafikonu prikazano je kretanje duracije
InterCapital Dollar Bond fonda na kojem je vidljivo kako je duracija u
posljednje dvije godine održavana ispod tri godine, dok je u posljednjih godinu
dana održavana ispod dvije godine.

 

Grafikon 2: Duracija InterCapital Dollar Bond
fonda

 

Niko graf duracija

 

Izvor:
InterCapital Asset Management

 

 

 

Kao prikaz manje
volatilnosti u odnosu na druge obvezničke fodnove istaknuli bismo kretanje
cijene udjela InterCapital Dollar Bond fonda u vrijeme pandemije. Najniža zabilježena
cijena udjela u 2020. godini bila je svega 0,85% niža u odnosu na cijenu udjela
s kraja prošle godine. Trenutni prinos InterCapital Dollar Bond fonda od
početka godine iznosi 0,78%. Vidljiv je vrlo mali raspon prinosa između najniže
i trenutne cijene udjela što ukazuje na vrlo nisku volatilnost unatoč
nezapamćenoj krizi koja je zahvatila financijska tržišta.

 

Smatramo kako će i
u budućnosti naš „slavljenik“ InterCapital Dollar Bond fond ostvarivati više prinose od oročene dolarske štednje te vas pozivamo da višak dolarskih sredstava povjerite nama na upravljanje.

 

Ovaj blog pripremljen je u informativne svrhe na temelju podataka dostupnih i poznatih INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. u trenutku njegove izrade i objave i kao takav podložan je promjenama. Cjelovit, točan i istinit opis UCITS fondova koji se spominju u ovom blogu, propisanih obveza i povezanih rizika, možete pronaći na web stranici: https://icam.hr/investicijski-fondovi/  gdje su dostupni i Prospekt i Ključne informacije za ulagatelje svakog fonda na hrvatskom jeziku. Iznesene informacije, mišljenja, analize, zaključci, prognoze i projekcije isključivo su u informativne svrhe i ne predstavljaju investicijski savjet ili preporuku glede kupnje, držanja ili prodaje financijskih instrumenata, niti ponudu ili poziv na davanje ponude. Iznesene analize temelje se na javno dostupnim informacijama, koje INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. smatra pouzdanima, ali za čiju potpunost i točnost ne preuzima nikakvu odgovornost kao ni odgovornost ni obvezu davati informacije o promjenama u iznesenim mišljenjima ili informacijama. Rizici povezani s ulaganjem u financijske, novčane ili investicijske instrumente koji su predmet analize nisu u cijelosti objašnjeni. Investitori trebaju donijeti vlastitu odluku o eventualnom ulaganju bez oslanjanja na blogu iznesene stavove.

Objavljeno
16. oktobra 2020.

Želite investirati? Ne znate kako i gdje? Mi smo tu da Vam pomognemo.

Javite nam se arrow_forward